הצגת אירועים מיומן Google ביומן Apple

אפשר להציג את האירועים מיומן Google בלוח השנה של Apple ב-Mac, ‏iPhone או iPad.

הצגת האירועים מיומן Google בלוח השנה של Apple

חשוב לוודא שהגרסה של יומן Apple שמותקנת היא העדכנית ביותר, ושמערכת ההפעלה של Apple במחשב היא העדכנית ביותר. רוצים לדעת איך בודקים מה הגרסה של מערכת ההפעלה של Apple במחשב או איך מעדכנים את מערכת ההפעלה במחשב?

 1. פותחים את לוח השנה של Apple יומן Apple במחשב.
 2. בפינה הימנית העליונה של המסך, לוחצים על לוח שנהואז העדפות.
 3. לוחצים על הכרטיסייה חשבונות.
 4. מימין לכרטיסייה 'חשבונות', לוחצים על סמל ההוספה הוספה.
 5. לוחצים על Google ואז המשך.
 6. פועלים לפי ההוראות המוצגות כדי להוסיף את הפרטים של חשבון Google.
 7. בכרטיסייה 'חשבונות', משתמשים בהגדרה 'רענון יומנים' כדי לבחור באיזו תדירות לוח השנה של Apple יסונכרן עם יומן Google.

שינוי היומנים שמסונכרנים

אילו יומנים מסונכרנים אוטומטית?

 • היומנים שמופיעים בקטע "היומנים שלי" ביומן Google במחשב
 • ימי הולדת

איך מסנכרנים יומנים אחרים?

 1. נכנסים לדף סנכרון היומן במחשב.
 2. מסמנים את השמות של יומנים אחרים או מבטלים את הסימון שלהם.
 3. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על שמירה.
 4. כשמסיימים, מרעננים את היומן.

הכלי 'הענקת הגישה'

אם השתמשתם בכלי 'הענקת גישה' ביומן Apple כדי לבצע את הסנכרון, תצטרכו להשבית אותו כדי שהסנכרון עם יומן Google יפעל.

 1. פותחים את לוח השנה של Apple יומן Apple במחשב.
 2. בפינה הימנית העליונה של המסך, לוחצים על לוח שנהואז העדפות.
 3. לוחצים על חשבונות ואז הענקת גישה.
 4. מבטלים את הסימון של כל היומנים.

תכונות של יומן Google שלא פועלות בלוח השנה של Apple

 • הודעות באימייל לגבי אירועים
 • יצירת יומני Google חדשים
 • הכלי להזמנת חדרים