הצגת אירועים מיומן Google ביומן Apple

תוכל להציג את האירועים מיומן Google ביומן Apple ב-Mac, ‏iPhone או iPad.

הצגת האירועים מיומן Google ביומני Apple

יומן Apple במחשב

הערה: ודא שהגרסה של יומן Apple שמותקנת היא העדכנית ביותר ושמערכת ההפעלה של Apple במחשב היא העדכנית ביותר. למידע נוסף על בדיקת הגרסה של מערכת ההפעלה של Apple במחשב או על עדכון מערכת ההפעלה במחשב.

 1. במחשב, פתח את יומן Google‏ יומן Apple.
 2. בפינה הימנית העליונה של המסך, לחץ על יומן ואז העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה חשבונות.
 4. מימין לכרטיסייה 'חשבונות', לחץ על סמל ההוספה הוסף.
 5. לחץ על Google ‏ואז המשך.
 6. בצע את ההוראות המופיעות במסך כדי להוסיף את הפרטים של חשבון Google שלך.
 7. בכרטיסייה 'חשבונות', השתמש בהגדרה 'רענון יומנים' כדי לבחור באיזו תדירות יומן Apple יסונכרן עם יומן Google.
אפליקציית היומן במכשיר iPhone או iPad

תוכל לסנכרן את יומן Google עם אפליקציית היומן שכלולה במכשיר ה-iPhone או ה-iPad.

 1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר ה-iPhone או ה-iPad.
 2. הקש על יומן.
 3. הקש על חשבונות.
 4. הקש על הוסף חשבון ואז Google.
 5. הזן את כתובת האימייל שלך ואז הבא.
 6. הזן את הסיסמה שלך. אם אין לך את מערכת ההפעלה העדכנית ביותר ואתה משתמש באימות דו-שלבי, הזן את הסיסמה לאפליקציה במקום את הסיסמה הרגילה שלך.
 7. הקש על הבא.
 8. הודעות אימייל, אנשי קשר ואירועי יומן יסונכרנו עכשיו ישירות עם חשבון Google שלך. כדי לסנכרן רק את היומן שלך, השבת את שאר השירותים.
 9. פתח את אפליקציית היומן במכשיר ה-iPhone כדי להציג את האירועים שלך מיומן Google.

שינוי היומנים שמסונכרנים

אילו יומנים מסונכרנים באופן אוטומטי
 • היומנים שמוצגים בקטע 'היומנים שלי' ביומן Google במחשב
 • ימי הולדת
סנכרון יומנים אחרים
 1. היכנס לדף סנכרון יומן Google.
 2. סמן את שמותיהם של יומנים אחרים או הסר מהם את הסימון.
 3. בפינה השמאלית התחתונה, לחץ על שמור.
 4. כשתסיים, רענן את היומן.

הכלי 'הענקת הגישה'

אם השתמשת בכלי 'הענקת גישה' ביומן Apple כדי לבצע את הסנכרון, תצטרך להשבית אותו כדי שהסנכרון עם יומן Google יפעל.

 1. במחשב, פתח את יומן Apple.
 2. בפינה הימנית העליונה, לחץ על יומן ואז העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה 'חשבונות' ואז הענקת גישה.
 4. בטל את הסימון בכל היומנים.

תכונות של יומן Google שלא פועלות בלוח השנה של Apple

 • הודעות באימייל לגבי אירועים
 • יצירת יומני Google חדשים
 • הכלי להזמנת חדרים