Dodavanje događaja iz Google kalendara u Apple kalendar

Događaje iz Google kalendara možete dodati u Apple kalendar na Mac računalu, iPhoneu ili iPadu.

Važno: provjerite imate li najnoviju verziju Apple kalendara i najnoviji operacijski sustav Apple na računalu. Saznajte kako pronaći operacijski sustav računala tvrtke Apple ili ažurirati operacijski sustav računala.

 1. Na računalu otvorite Apple kalendar Apple kalendar.
 2. U gornjem lijevom kutu zaslona kliknite Kalendar a zatim Postavke.
 3. Kliknite karticu Računi.
 4. Na lijevoj strani kartice Računi kliknite Dodaj Plus.
 5. Odaberite Google a zatim Nastavi.
 6. Za dodavanje informacija o Google računu slijedite korake na zaslonu.
 7. Na kartici Računi odaberite "Osvježavanje kalendara" kako biste odredili koliko često želite da se sinkroniziraju Apple kalendar i Google kalendar.

Promjena kalendara koji se sinkroniziraju

Kalendari koji se automatski sinkroniziraju

 • Svi kalendari u odjeljku "Moji kalendari" u Google kalendaru na računalu
 • Rođendani

Sinkronizacija ostalih kalendara

 1. Na računalu posjetite stranicu Sinkronizacija kalendara.
 2. Potvrdite ili poništite nazive željenih kalendara.
 3. U donjem desnom kutu kliknite Spremi.
 4. Kad završite, osvježite kalendar.

Alat za delegaciju

Ako ste Apple kalendar dosad sinkronizirali pomoću alata "Delegacija", morat ćete isključiti tu značajku da bi sinkroniziranje funkcioniralo.

 1. Na računalu otvorite Apple kalendar Apple kalendar.
 2. U gornjem lijevom kutu kliknite Kalendar a zatim Postavke.
 3. Kliknite Računi a zatim Delegacija.
 4. Poništite odabir svih kalendara.

Značajke Google kalendara koje ne funkcioniraju u Apple kalendaru

 • e-poruke s obavijestima o događajima
 • izrada novih Google kalendara
 • alat za zakazivanje prostorija
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik