Pridanie alebo odstránenie videokonferencie z udalosti v kalendári

K udalostiam v kalendári môžete pridať videokonferenciu alebo ju môžete z nich odstrániť.

  1. Otvorte v počítači Kalendár Google
  2. Vytvorte udalosť alebo otvorte existujúcu, ku ktorej máte prístup na úpravy.
  3. Ak vytvoríte novú udalosť, kliknite na Ďalšie možnosti.
  4. Ak upravujete existujúcu udalosť, kliknite na Upraviť Upraviť.
  5. Nájdite v príslušnej udalosti v kalendári pole pre videohovor.
  6. Ak chcete odstrániť existujúcu videokonferenciu, kliknite na Odstrániť Close.
  7. Ak chcete pridať nový videohovor, kliknite na Pridať videohovor Google Meet.
  8. Ak ste povolili doplnok na videohovory, vyberte v rozbaľovacej ponuke Pridať videohovor poskytovateľa videohovorov.
  9. Kliknite na Uložiť.

Riešenie problémov

Chcem použiť iné riešenie na videohovory

Môžete si nainštalovať iné videokonferenčné riešenia, ktoré budete používať v Kalendári Google. Po inštalácii sa budú tieto riešenia zobrazovať ako možnosti pri manuálnom pridávaní videokonferencií do udalostí vo vašom kalendári Google.

Chcem sa vyhnúť viacerým videohovorom v rámci jednej udalosti

Do poľa pre videohovor určitej udalosti v kalendári Google sa dá priložiť iba jeden videohovor. Môže ísť o videohovor Google Meet alebo taký, ktorý pochádza z nainštalovaného doplnku na videohovory.

Môžete si nainštalovať podporované doplnky na videohovory prostredníctvom služby Google Workspace Marketplace a používať ich v Kalendári Google.  Po inštalácii sa budú tieto riešenia zobrazovať ako možnosti v rozbaľovacej ponuke polí pre videohovory pri manuálnom pridávaní videohovorov do udalostí vo vašom kalendári Google. 

Priložením podrobností o videohovoroch do udalostí v kalendári Google inými mechanizmami ako pole pre videohovor (napríklad vložením podrobností o videohovore priamo do polí pre miesto, popisov udalosti, prostredníctvom rozšírení prehliadača a podobne) môže dôjsť k priloženiu viac ako jedného videohovoru k jednej udalosti.