איך מעבירים אירועים או יומנים מיומן Google?

תוכלו להעביר את היומנים שבבעלותכם לבעלים אחרים. תוכלו גם להעביר אירועים מהיומן שלכם לבעלים או ליומנים אחרים.

תוכלו להעביר את היומנים שבבעלותכם לבעלים אחרים. תוכלו גם להעביר אירועים מהיומן שלכם לבעלים או ליומנים אחרים.

כדי להעביר אירועים או יומנים, צריך לפתוח את יומן Google במחשב. כל השינויים שתבצעו במחשב יתעדכנו גם באפליקציה.