Μεταφορά ημερολογίων ή συμβάντων Google

Μπορείτε να μεταφέρετε ημερολόγια που σας ανήκουν σε άλλους κατόχους ή να μεταφέρετε συμβάντα σε άλλον κάτοχο ή σε άλλο ημερολόγιο.

Μπορείτε να μεταφέρετε ημερολόγια που σας ανήκουν σε άλλους κατόχους ή να μεταφέρετε συμβάντα σε άλλον κάτοχο ή σε άλλο ημερολόγιο.

Για να μεταφέρετε ημερολόγια Google ή συμβάντα, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google στον υπολογιστή. Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιείτε στον υπολογιστή θα εμφανίζονται στην εφαρμογή.