Μεταφορά ημερολογίων ή συμβάντων Google

Μπορείτε να μεταφέρετε ημερολόγια που σας ανήκουν σε άλλους κατόχους ή να μεταφέρετε συμβάντα σε άλλον κάτοχο ή σε άλλο ημερολόγιο.

Μεταφορά ημερολογίου που δημιουργήσατε
Αν διαθέτετε ένα ημερολόγιο και ο Λογαριασμός σας Google διαγραφεί, θα διαγραφεί και το ημερολόγιό σας. Για να αποθηκεύσετε το ημερολόγιο, μεταβιβάστε την ιδιοκτησία σε κάποιον άλλο χρήστη. Αν πραγματοποιείτε μετάβαση σε νέο Λογαριασμό Google, εισαγάγετε τα συμβάντα στο νέο σας Ημερολόγιο Google.
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Στο αριστερό τμήμα της σελίδας, κάντε κλικ στην ενότητα Τα ημερολόγιά μου.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιον χρήστη και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Περισσότερακαι έπειτα Ρυθμίσεις και κοινοποίηση.
 4. Στην ενότητα Κοινοποίηση σε συγκεκριμένα άτομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ατόμων.
 5. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου ή της ομάδας για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν κάτοχο.
 6. Στην ενότητα Δικαιώματα, επιλέξτε το στοιχείο Πραγματοποίηση αλλαγών και διαχείριση κοινοποίησης.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Το ημερολόγιο θα ανήκει πλέον και στο άτομο ή στην ομάδα που προσθέσατε.

Μεταφορά ενός συμβάντος σε ένα ημερολόγιο που δεν σας ανήκει

Αν δημιουργήσετε ένα συμβάν, μπορείτε να ορίσετε κάποιον άλλο ως κάτοχό του. Μόλις γίνει κάποιος άλλος ο κάτοχος, μπορεί να αλλάξει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες συμβάντος.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Κάντε κλικ σε ένα συμβάν και έπειτα Επιλογές Περισσότερακαι έπειτα Αλλαγή κατόχου.
 3. Εισαγάγετε έναν νέο κάτοχο και γράψτε ένα μήνυμα για τον κάτοχο.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κατόχου.
 5. Ο νέος κάτοχος λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο. Μέχρι ο νέος κάτοχος να αποδεχτεί το αίτημα ιδιοκτησίας, ο κάτοχος του συμβάντος είστε εσείς.
Μεταφορά ενός συμβάντος σε ένα ημερολόγιο που σας ανήκει
 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Κάντε κλικ σε ένα συμβάν και έπειτα Επεξεργασία συμβάντος Επεξεργασία.
 3. Δίπλα στο Ημερολόγιο Calendar και το όνομα ημερολογίου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 4. Επιλέξτε το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε το συμβάν.
 5. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Αντιγραφή συμβάντος σε άλλο ημερολόγιο
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Κάντε κλικ σε ένα συμβάν και έπειτα Επιλογές Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε ένα ημερολόγιο στο οποίο θα αντιγράψετε το συμβάν. 
 4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Μάθετε πώς μπορείτε να μοιράζεστε το ημερολόγιό σας με κάποιον άλλο.