Μεταφορά ημερολογίων ή συμβάντων Google

Μπορείτε να μεταφέρετε ημερολόγια που σας ανήκουν σε άλλους κατόχους ή να μεταφέρετε συμβάντα σε άλλον κάτοχο ή σε άλλο ημερολόγιο.

Μεταφορά ημερολογίου που δημιουργήσατε
Αν διαθέτετε ένα ημερολόγιο και ο Λογαριασμός σας Google διαγραφεί, θα διαγραφεί και το ημερολόγιό σας. Για να αποθηκεύσετε το ημερολόγιο, μεταβιβάστε την ιδιοκτησία σε κάποιον άλλο χρήστη. Αν πραγματοποιείτε μετάβαση σε νέο Λογαριασμό Google, εισαγάγετε τα συμβάντα στο νέο σας Ημερολόγιο Google.
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Στο αριστερό τμήμα της σελίδας, κάντε κλικ στην ενότητα Τα ημερολόγιά μου.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιον χρήστη και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Περισσότερακαι μετά Ρυθμίσεις και κοινοποίηση.
 4. Στην ενότητα Κοινοποίηση σε συγκεκριμένα άτομα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ατόμων.
 5. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου ή της ομάδας για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν κάτοχο.
 6. Στην ενότητα Δικαιώματα, επιλέξτε το στοιχείο Πραγματοποίηση αλλαγών και διαχείριση κοινοποίησης.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Το ημερολόγιο θα ανήκει πλέον και στο άτομο ή στην ομάδα που προσθέσατε.

Μεταφορά ενός συμβάντος σε ένα ημερολόγιο που δεν σας ανήκει

Εάν δημιουργήσατε ένα συμβάν, μπορείτε να ορίσετε κάποιον άλλον ως κάτοχό του. Μόλις κάποιος άλλος χρήστης οριστεί ως κάτοχος, θα μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε λεπτομέρεια του συμβάντος.

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Κάντε κλικ σε ένα συμβάν και μετά Επιλογές Περισσότερακαι έπειτα Αλλαγή κατόχου.
 3. Εισαγάγετε έναν νέο κάτοχο και γράψτε ένα μήνυμα για τον κάτοχο.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κατόχου.
 5. Ο νέος κάτοχος θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο. Μέχρι ο νέος κάτοχος να αποδεχτεί το αίτημα ιδιοκτησίας, θα είστε εσείς ο κάτοχος του συμβάντος.
Μεταφορά ενός συμβάντος σε ένα ημερολόγιο που σας ανήκει
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Κάντε κλικ σε ένα συμβάν και έπειτα Επεξεργασία συμβάντος Επεξεργασία.
 3. Δίπλα στο στοιχείο Calendar και στο όνομα του ημερολογίου, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος.
 4. Επιλέξτε το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε το συμβάν. 
 5. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Αντιγραφή συμβάντος σε άλλο ημερολόγιο
 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Κάντε κλικ σε ένα συμβάν και έπειτα Επιλογές Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε ένα ημερολόγιο στο οποίο θα αντιγράψετε το συμβάν. 
 4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Μάθετε πώς μπορείτε να μοιράζεστε το ημερολόγιό σας με κάποιον άλλο.