Прехвърляне на събития или календари в Google

Можете да прехвърляте притежавани от вас календари на други собственици или да прехвърляте събития към друг собственик или календар.

Можете да прехвърляте притежавани от вас календари на други собственици или да прехвърляте събития към друг собственик или календар.

За да прехвърлите календари или събития в Google, отворете Google Календар от компютър. Всички промени, които правите на компютъра си, ще се показват и в приложението.