Прехвърляне на събития или календари в Google

Можете да прехвърляте притежавани от вас календари на други собственици или да прехвърляте събития към друг собственик или календар.

Прехвърляне на създаден от вас календар
Ако притежавате календар и профилът ви в Google бъде изтрит, календарът също ще се изтрие. За да го запазите, прехвърлете собствеността на друг потребител. Ако преминавате към нов профил в Google, импортирайте събитията в новия си календар в Google.
 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху Моите календари вляво на страницата.
 3. Задръжте курсора на мишката върху календара, към който искате да добавите някого, и кликнете върху „Опции“ Ощеи след това Настройки и споделяне.
 4. В секцията „Споделяне с определени хора“ кликнете върху Добавяне на хора.
 5. Въведете имейл адреса на човека или групата, която искате да направите собственик.
 6. В „Разрешения“ изберете Да прави промени и да управлява настройките за споделяне.
 7. Кликнете върху Изпращане.

Добавеният от вас човек или група вече също ще притежава календара.

Прехвърляне на събитие в календар, който не притежавате

Ако сте създали събитие, можете да направите някого другиго негов собственик. Ако някой друг е собственикът, той може да променя всички подробности за събитието.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху събитие и след това Опции Ощеи след това Промяна на собственика.
 3. Въведете новия собственик и съобщение, което да му бъде изпратено.
 4. Кликнете върху Промяна на собственика.
 5. Новият собственик ще получи имейл с връзка. Докато той не приеме собствеността, вие ще притежавате събитието.
Прехвърляне на събитие в календар, който притежавате
 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху събитие и след това „Редактиране на събитието“ Редактиране.
 3. До Calendar и името на календара кликнете върху Стрелка надолу.
 4. Изберете календара, в който искате да преместите събитието. 
 5. Кликнете върху Запазване.
Копиране на събитие в друг календар
 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху събитие и след това Опции Още.
 3. Изберете календар, в който да копирате събитието. 
 4. Кликнете върху Запазване.

Научете как да споделите календара си с друг човек.