Przenoszenie kalendarzy lub wydarzeń w Google

Własność kalendarza lub wydarzenia można przenieść na inną osobę. Możliwe jest też przeniesienie wydarzenia do innego kalendarza.

Przenoszenie własności utworzonego przez siebie kalendarza
Jeśli masz kalendarz, a Twoje konto Google zostanie usunięte, kalendarz również zostanie usunięty. Aby zapisać kalendarz, przenieś własność na inną osobę. Jeśli przenosisz się na nowe konto Google, zaimportuj wydarzenia do nowego Kalendarza Google.
 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij Moje kalendarze w lewej części strony.
 3. Najedź kursorem myszy na kalendarz, do którego chcesz kogoś dodać, i kliknij Opcje Więceja potem Ustawienia i udostępnianie.
 4. W sekcji „Udostępnij wybranym osobom” kliknij Dodaj osoby.
 5. Wpisz adres e-mail osoby lub grupę, której chcesz przekazać własność.
 6. W sekcji „Uprawnienia” wybierz może wprowadzać zmiany oraz zarządzać udostępnianiem.
 7. Kliknij Wyślij.

W ten sposób dodana osoba lub grupa zostanie właścicielem kalendarza.

Przenoszenie wydarzenia do kalendarza, który nie należy do Ciebie

Jako autor wydarzenia możesz przenieść jego własność na kogoś innego. Osoba, która zostanie właścicielem wydarzenia, będzie mogła zmieniać wszystkie jego szczegóły.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Kliknij wydarzenie a potem Opcje Więceja następnie Zmień właściciela.
 3. Wpisz nowego właściciela i wiadomość do niego.
 4. Kliknij Zmień właściciela.
 5. Nowy właściciel otrzyma e-maila z linkiem. Do momentu, kiedy nowy właściciel zaakceptuje przeniesienie własności, pozostaniesz właścicielem wydarzenia.
Przenoszenie wydarzenia do własnego kalendarza
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Kliknij wydarzenie a następnie Edytuj wydarzenie Edytuj.
 3. Obok opcji Kalendarz Calendar i nazwy kalendarza kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Wybierz kalendarz, do którego chcesz przenieść wydarzenie.
 5. Kliknij Zapisz.
Kopiowanie wydarzenia do innego kalendarza
 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij wydarzenie a następnie Opcje Więcej.
 3. Wybierz kalendarz, do którego chcesz skopiować wydarzenie. 
 4. Kliknij Zapisz.

Dowiedz się, jak udostępnić kalendarz innej osobie

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?