Varför uppstår det ett säkerhetsfel/certifikatfel när jag öppnar Google Kalender från min mobiltelefon?

Vissa telefoner visar ett meddelande om ogiltigt certifikat eller att det inte gick att verifiera domänen när du försöker ansluta till Google Kalender. Det kan innebära att telefonen inte uppfyller minimikraven för att kunna öppna Google Kalender.

Om du använder Treo 600 och får meddelandet "Invalid certificate (unknown error). Display this page anyway?" (Ogiltigt certifikat (okänt fel). Vill du öppna sidan ändå?), klickar du på OK. Sedan kan du öppna Google Kalender. Felet uppstår eftersom Treo 600 inte känner igen nyare säkerhetscertifikat som används av Google Kalender för mobila enheter.

Om du använder en Sprint Sanyo-telefon och får meddelandet "Exit from SSL mode" (Avsluta SSL-läget) klickar du på OK. Sedan kan du öppna Google Kalender för mobila enheter.