Tạo mục tiêu trong Lịch Google

Bạn có thể dành thời gian cho những điều quan trọng trong cuộc sống của mình bằng cách tạo mục tiêu trong Lịch Google.

Cách hoạt động của mục tiêu

Khi bạn tạo mục tiêu, bạn chọn khoảng thời gian bạn muốn dành cho mục tiêu đó mỗi tuần. Lịch Google tự động sắp xếp thời gian để làm việc cho mục tiêu của bạn.

Nếu bạn gặp phải xung đột tại thời điểm đó, phiên sẽ tự động được lên lịch lại.

Dần dần, việc lên lịch sẽ tốt hơn khi Lịch Google biết được tùy chọn của bạn.

Tạo mục tiêu

Bạn chỉ có thể tạo mục tiêu mới trong ứng dụng Lịch Google trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android hay iPhone hoặc iPad. Sau khi bạn tạo một mục tiêu trong ứng dụng này, mục tiêu đó sẽ hiển thị trên phiên bản web của Lịch Google.

Thay đổi mục tiêu bạn đã tạo

Chỉnh sửa mục tiêu
 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào phiên bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa mục tiêu Chỉnh sửa.
 4. Cập nhật ngày hoặc giờ của phiên.
 5. Nhấp vào Lưu.

Đối với các tùy chọn chỉnh sửa khác, hãy thử chỉnh sửa phiên trong ứng dụng Lịch Google.

Đánh dấu mục tiêu là hoàn tất
 1. Mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào phiên.
 3. Nhấp vào Đã xong.
 4. Phiên sẽ được gạch chéo trên lịch của bạn.
Hoãn đến lần sau

Bạn chỉ có thể hoãn mục tiêu cho tới lần sau bằng cách sử dụng ứng dụng Lịch Google.

Xóa mục tiêu

Để xóa tất cả các phiên của một mục tiêu và ngừng lên lịch các phiên trong tương lai, hãy mở mục tiêu đó trong ứng dụng Lịch Google trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android hay iPhone hoặc iPad.

Cách xóa một phiên của mục tiêu:

 1. Trên máy tính, hãy mở Lịch Google.
 2. Nhấp vào phiên.
 3. Nhấp vào biểu tượng Xóa sự kiện Xóa.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt thông báo

Khi bạn có phiên sắp tới, bạn sẽ nhận được thông báo.

Bạn chỉ có thể thay đổi cài đặt thông báo trong ứng dụng Lịch Google.

Kết nối mục tiêu của bạn với Google Fit hoặc Apple Health

Bạn có thể kết nối mục tiêu tập luyện với Google Fit. Mục tiêu đó sẽ tự động được đánh dấu là hoàn tất và chuyển đến thời điểm diễn ra hoạt động của bạn.

Hãy tìm hiểu cách kết nối mục tiêu thể dục của bạn với Google Fit hoặc Apple Health.

Chia sẻ hoặc ẩn mục tiêu

Chọn cài đặt chia sẻ bạn có cho lịch của mình để tìm hiểu thêm về những phiên mục tiêu nào sẽ được người khác nhìn thấy trên lịch của bạn.

Lịch của tôi không được chia sẻ với bất kỳ ai

Chỉ có bạn mới có thể xem phiên của mình.

Chỉ được xem thông tin rảnh/bận

Bất cứ ai bạn đã chia sẻ thông tin rảnh/bận đều có thể thấy rằng bạn đang bận trong phiên của mình.

Họ không thể thấy tiêu đề hay chi tiết về bất kỳ phiên nào của bạn.

Xem tất cả chi tiết sự kiện

Bất cứ ai bạn đã cấp quyền truy cập xem đều có thể thấy tên, ngày và giờ cho phiên của bạn.

Họ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mục tiêu của bạn.

Thay đổi sự kiện hoặc thay đổi VÀ quản lý chia sẻ

Người bạn đã chia sẻ có thể xem hoặc làm những việc sau:

 • Xem phiên
 • Chỉnh sửa ngày hoặc giờ của phiên
 • Xóa phiên
 • Thêm thông báo cho phiên sắp tới mà chỉ hiển thị trên lịch của họ

Người bạn đã chia sẻ không thể xem hoặc làm những việc sau:

 • Tạo mục tiêu mới
 • Hoãn mục tiêu hoặc đánh dấu mục tiêu là xong
 • Xem chi tiết của mục tiêu, bao gồm tần suất, thời gian trong ngày và thời lượng
Tôi có Lịch Google thông qua trường học hoặc cơ quan của tôi

Nếu bạn có Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ có quản trị viên miền quản lý cài đặt Tài khoản Google của mình.

Quản trị viên miền của bạn có thể xem hoặc làm những việc sau:

 • Xem phiên
 • Chỉnh sửa ngày hoặc giờ của phiên
 • Xóa phiên
 • Thêm thông báo cho phiên sắp tới mà chỉ hiển thị trên lịch của họ

Quản trị viên miền của bạn không thể xem hoặc làm những việc sau:

 • Tạo mục tiêu mới
 • Hoãn mục tiêu hoặc đánh dấu mục tiêu là xong
 • Xem chi tiết của mục tiêu, bao gồm tần suất, thời gian trong ngày và thời lượng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88
false