Преглед на достъпността в нечий календар

Ако някой е споделил календара си с вас, можете да проверите дали е на разположение.

Преглед на нечий друг календар

От приложението Google Календар не можете да добавяте календари на други хора. След като добавите календарите от компютъра си обаче, ще ги виждате в приложението.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. В „Добавяне на календар на приятел“ вляво въведете името или имейл адреса на човека, чийто календар искате да виждате.
 3. Изберете името му.
  • Ако календарът му е споделен обществено или в рамките на организацията ви, в календара си ще виждате неговите събития.
  • Ако не е споделен обществено, можете да изпратите заявка, за да го помолите да сподели календара си с вас. Когато това стане, ще получите имейл.

Когато гледате едновременно повече от един календар, ще виждате графиците на хората един до друг.

Съвет: За да покажете или скриете нечий календар, кликнете върху името на човека в секцията „Други календари“.

Избиране на време, в което някой е свободен

Ако някой е споделил календара си с вас или е част от службата ви, учебното ви заведение или друга организация, можете да проверите дали е свободен, или зает, когато го добавяте към събитие.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху „Създаване на събитие“ Добавяне долу вдясно.
 3. В полето „Добавяне на гости“ въведете името или имейл адреса на човека, когото искате да поканите.
 4. Кликнете върху Предложени часове под „Гости“. Ако поканеният от вас гост е споделил календара си с вас, ще видите кога може да присъства.

 Отстраняване на проблеми

 
 
Нечий календар показва само информация за състоянието

Когато хората споделят календара си, те могат да изберат каква информация да виждат останалите.

Човекът, споделил календара си с вас, може да ви е дал разрешение да виждате информацията за състоянието му, но не и всички подробности за събитията.

Не мога да редактирам събития в календар, който е бил споделен с мен

Когато хората споделят календара си, те могат да изберат какви разрешения да имат останалите.

Ако не можете да редактирате събития в чужд календар, собственикът му може да ви е дал разрешение да виждате подробностите за събитието, но не и да ги редактирате.