Khắc phục vấn đề đồng bộ hóa với ứng dụng Lịch Google

Hãy xem trang này nếu các sự kiện bạn đã tạo hoặc cập nhật không hiển thị trên máy tính của bạn hoặc trong ứng dụng Lịch Google.

Trước tiên, hãy thử các cách khắc phục lỗi thông thường sau

Hãy làm theo các bước sau trên thiết bị mà bạn đang dùng ứng dụng Lịch Google.

1. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối Internet

Để kiểm tra xem bạn đã kết nối với Internet hay chưa, hãy thử tìm kiếm.

Nếu bạn chưa kết nối, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật dữ liệu hoặc Wi-Fi và không đặt thiết bị ở Chế độ trên máy bay.

2. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang dùng ứng dụng Lịch Google

Để kiểm tra chắc chắn rằng bạn đang dùng ứng dụng Lịch Google, hãy đảm bảo biểu tượng ứng dụng trông như sau: Lịch.

Tiếp theo, hãy kiểm tra cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của bạn để đảm bảo ứng dụng Lịch Google được cập nhật.

3. Kiểm tra để đảm bảo lịch có xuất hiện
 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu.
 3. Đảm bảo đã chọn hộp ở phía bên trái của tên lịch. Nếu bạn chỉ thấy màu xung quanh cạnh của hộp, hãy nhấn vào hộp để hiển thị lịch đó.
4. Đảm bảo các sự kiện mới đang được thêm vào Lịch Google của bạn

Khi bạn tạo sự kiện, hãy kiểm tra xem sự kiện đang được thêm vào lịch nào. Nếu sự kiện không được thêm vào lịch Sự kiện, thì bạn có thể không thấy sự kiện đó trong ứng dụng Lịch Google hoặc trên calendar.google.com.

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Tạo sự kiện.
 3. Hãy đảm bảo bên cạnh biểu tượng lịch Sự kiện Sự kiện có ghi Sự kiện. Nếu bạn không thấy Sự kiện, hãy nhấn vào biểu tượng Lịch sự kiện để chuyển sang đúng lịch.

Tiếp theo, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố sau

Hãy thử các bước ở trên trước tiên. Nếu các bước này không có tác dụng, hãy đọc hết các hướng dẫn này trên máy tính trong khi bạn thử các bước trên thiết bị của mình. 

Lưu ý: Ứng dụng Lịch Google đồng bộ hóa các sự kiện diễn ra trong tối đa một năm trước. 

Đảm bảo tùy chọn đồng bộ hóa Lịch đang bật
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn (không phải ứng dụng Cài đặt Google).
 2. Nhấn vào Tài khoản.
 3. Chọn tài khoản.
 4. Nhấn vào Đồng bộ hóa tài khoản.
 5. Đảm bảo tùy chọn Đồng bộ hóa tài khoản đang bật cho Lịch Google.
Xác nhận rằng lịch được đồng bộ hóa là lịch bạn muốn
 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấn vào tên của lịch không hiển thị. Nếu bạn không thấy lịch được liệt kê, hãy chạm vào Hiển thị thêm.
 5. Ở đầu trang, đảm bảo rằng Đồng bộ hóa đã bật (màu xanh lam). Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn cài đặt Đồng bộ hóa cho các lịch mình đã tạo chứ không phải lịch chính của bạn (lịch này thường được gọi là "Sự kiện" nếu bạn chưa thay đổi tên của lịch).

Lưu ý: Có thể mất một chút thời gian để sự kiện của bạn hiển thị sau khi bạn bật tính năng đồng bộ hóa.

Đồng bộ hóa Lịch của bạn theo cách thủ công

   
 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Làm mới.

Đảm bảo rằng bộ nhớ Lịch đang bật

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn (không phải ứng dụng "Cài đặt Google").
 2. Nhấn vào Ứng dụng hoặc Ứng dụng và thông báo sau đó Thông tin ứng dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Hiển thị hệ thống sau đó Bộ nhớ lịch

Kiểm tra bộ nhớ trên thiết bị

Lịch ngừng đồng bộ hóa nếu thiết bị của bạn hết bộ nhớ.
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn (không phải ứng dụng "Cài đặt Google").
 2. Tìm phần Bộ nhớ.
 3. Nếu bạn cần giải phóng dung lượng, hãy thử gỡ cài đặt các ứng dụng mà bạn không dùng đến hoặc xóa bớt tệp hay ảnh khỏi thiết bị.

Xóa dữ liệu ứng dụng Lịch của bạn

Quan trọng: Những bước này có thể khiến bạn bị mất một số dữ liệu chưa đồng bộ hóa. Mọi thông tin về sự kiện bạn không xem được trên Lịch Google trên máy tính sẽ bị mất. Chỉ thử các bước này nếu tất cả các cách trên không hiệu quả.
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn (không phải ứng dụng "Cài đặt Google").
 2. Nhấn vào phần Ứng dụng hoặc Ứng dụng và thông báo . Bạn có thể cần phải cuộn xuống hoặc chuyển đến trang khác trong phần cài đặt.
 3. Nhấn vào Thông tin ứng dụng để xem danh sách tất cả các ứng dụng.
 4. Chọn biểu tượng Lịch Lịch.
 5. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa dữ liệu sau đó OK.
 6. Nếu bạn thấy "Bộ nhớ lịch" trong danh sách, hãy xóa cả dữ liệu cho ứng dụng đó.
 7. Tắt thiết bị rồi bật lại.

Đồng bộ hóa với Lịch Apple hoặc Outlook

Nếu bạn đang cố xem các sự kiện trên Lịch Google bằng một chương trình khác, chẳng hạn như Lịch Apple hoặc Outlook, thì hướng dẫn để đồng bộ hóa sẽ khác.

Tìm hiểu cách đồng bộ hóa với Lịch Apple hoặc Outlook.

Các mẹo trên không có tác dụng

Nhận sự trợ giúp của chuyên gia về Lịch

Nếu các bước khắc phục sự cố nêu trên không giúp ích cho bạn, hãy đăng bài trên Diễn đàn trợ giúp về Lịch nơi chuyên gia có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Khi bạn đăng bài trên diễn đàn, hãy đề cập đến các bước khắc phục sự cố mà bạn đã thử trên trang này.

Báo cáo vấn đề cho Google

Mỗi khi gặp vấn đề, bạn đều có thể báo cáo vấn đề đó.

 1. Mở ứng dụng Lịch Lịch.

 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Trợ giúp và phản hồi.

Lưu ý:  Nếu không thấy tùy chọn này, thì bạn có thể đang dùng phiên bản ứng dụng cũ hoặc ứng dụng lịch khác. Hãy làm theo hướng dẫn ở đầu trang để tìm đúng ứng dụng bạn muốn dùng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?