Khắc phục sự cố đồng bộ hóa với ứng dụng Lịch Google

Hãy sử dụng trang này nếu các sự kiện bạn đã tạo hoặc cập nhật không hiển thị trên máy tính của bạn hoặc trong ứng dụng Lịch Google. 

Trước tiên, hãy thử các bước khắc phục sự cố phổ biến sau

Hãy làm theo các bước sau trên thiết bị bạn đang sử dụng ứng dụng Lịch Google.

1. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối với Internet

Để kiểm tra xem bạn đã kết nối với Internet hay chưa, hãy thử tìm kiếm.

Nếu bạn chưa được kết nối, đảm bảo rằng bạn đã bật dữ liệu hoặc Wi-Fi và không ở trong Chế độ trên máy bay.

2. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng ứng dụng Lịch Google

Để kiểm tra chắc chắn rằng bạn đang sử dụng ứng dụng Lịch Google, hãy đảm bảo biểu tượng ứng dụng trông như sau: Lịch.

Tiếp theo, hãy kiểm tra cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của bạn để đảm bảo ứng dụng Lịch Google được cập nhật.

3. Kiểm tra để đảm bảo rằng lịch hiển thị
 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Đảm bảo đã chọn hộp ở phía bên trái của tên lịch. Nếu bạn chỉ thấy màu xung quanh cạnh của hộp, hãy nhấn vào hộp để hiển thị lịch đó.
4. Đảm bảo các sự kiện mới đang được thêm vào Lịch Google của bạn

Khi bạn tạo sự kiện, hãy kiểm tra xem sự kiện đang được thêm vào lịch nào. Nếu sự kiện đó không được thêm vào lịch Sự kiện, bạn có thể không thấy sự kiện trong ứng dụng Lịch Google hoặc trên calendar.google.com.

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tạo Tạo.
 3. Bên cạnh biểu tượng lịch Sự kiện Sự kiện, hãy đảm bảo có ghi Sự kiện. Nếu bạn không thấy Sự kiện, hãy nhấn vào biểu tượng Lịch sự kiện để chuyển sang đúng lịch. 

Tiếp theo, hãy thử các mẹo khắc phục sự cố sau

Hãy thử các bước ở trên trước tiên. Nếu các bước này không có tác dụng, hãy đọc qua các hướng dẫn này trên máy tính trong khi bạn thử các bước trên thiết bị của mình. 

Lưu ý: Ứng dụng Lịch Google sẽ đồng bộ hóa các sự kiện diễn ra trong tối đa một năm trước đây. 

Kiểm tra xem Lịch đã được đồng bộ hóa chưa

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấn vào tên của lịch không hiển thị. Nếu bạn không thấy lịch được liệt kê, hãy chạm vào Hiển thị thêm.
 5. Ở đầu trang, đảm bảo rằng Đồng bộ hóa đã bật (màu xanh lam). Bạn sẽ chỉ thấy cài đặt Đồng bộ hóa cho các lịch bạn đã tạo chứ không phải lịch chính của bạn (lịch này thường được gọi là "Sự kiện" nếu bạn chưa thay đổi tên của lịch).

Lưu ý: Có thể mất một lúc để sự kiện của bạn hiển thị sau khi bạn bật tính năng đồng bộ hóa.

Đảm bảo rằng bạn đã bật bộ nhớ Lịch

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn (không phải ứng dụng "Cài đặt Google").
 2. Nhấn vào Ứng dụng hoặc Ứng dụng và thông báo và sau đó Thông tin ứng dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Hiển thị hệ thống và sau đó Bộ nhớ lịch

Kiểm tra bộ nhớ của thiết bị

Lịch ngừng đồng bộ hóa nếu thiết bị của bạn hết bộ nhớ.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn (không phải ứng dụng "Cài đặt Google").
 2. Tìm phần Bộ nhớ.
 3. Nếu bạn cần xóa bớt bộ nhớ, hãy thử gỡ cài đặt các ứng dụng mà bạn không dùng đến hoặc xóa bớt tệp hoặc ảnh khỏi thiết bị.

Xóa dữ liệu ứng dụng Lịch của bạn

Quan trọng: Những bước này có thể khiến bạn bị mất một số dữ liệu chưa đồng bộ hóa. Mọi thông tin về sự kiện bạn không xem được trên Lịch Google trên máy tính sẽ bị mất. Chỉ thử các bước này nếu không có cách nào nêu trên có tác dụng.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn (không phải ứng dụng "Cài đặt Google").
 2. Nhấn vào phần Ứng dụng hoặc Ứng dụng và thông báo. Có thể bạn cần phải cuộn xuống hoặc chuyển tới trang khác trong phần cài đặt.
 3. Nhấn vào Thông tin ứng dụng để xem danh sách tất cả các ứng dụng.
 4. Chọn biểu tượng Lịch Lịch.
 5. Nhấn vào Bộ nhớ và sau đó Xóa dữ liệu và sau đó OK.
 6. Nếu bạn thấy "Bộ nhớ lịch" trong danh sách, hãy xóa cả dữ liệu cho ứng dụng đó.
 7. Tắt thiết bị, sau đó bật lại.

Đồng bộ hóa với Lịch Apple hoặc Outlook

Nếu bạn đang cố xem các sự kiện trên Lịch Google bằng một chương trình khác, chẳng hạn như Lịch Apple hoặc Outlook thì hướng dẫn để đồng bộ hóa sẽ khác nhau.

Tìm hiểu cách đồng bộ hóa với Lịch Apple hoặc Outlook.

Các mẹo trên không có tác dụng

Nhận trợ giúp từ chuyên gia về Lịch

Nếu các bước khắc phục sự cố nêu trên không giúp ích cho bạn, hãy đăng trong Diễn đàn trợ giúp về Lịch nơi chuyên gia có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Khi bạn đăng trong diễn đàn, hãy đề cập đến các bước khắc phục sự cố mà bạn đã thử từ trang này.

Báo cáo sự cố cho Google

Mỗi khi gặp vấn đề nào đó, bạn có thể báo cáo sự cố.

 1. Mở ứng dụng Lịch Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn và sau đó Trợ giúp và phản hồi.

Lưu ý: Nếu không thấy tùy chọn này, bạn có thể đang sử dụng phiên bản cũ của ứng dụng hoặc sử dụng một ứng dụng lịch khác. Hãy làm theo hướng dẫn ở đầu trang để tìm đúng ứng dụng bạn muốn sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?