Lös synkroniseringsproblem med appen Google Kalender

Använd den här sidan om händelser som du skapade eller uppdaterade inte visas på datorn eller i appen Google Kalender.

Börja med att testa dessa vanliga lösningar

Följ dessa steg på enheten där du använder appen Google Kalender.

1. Kontrollera att du är ansluten till internet

Gör en sökning om du vill kontrollera att du är ansluten till internet.

Om du inte är ansluten, kontrollera att data eller Wi-Fi är aktiverat och att enheten inte är i flygplansläge.

2. Kontrollera att du använder appen Google Kalender

Kontrollera att du använder appen Google Kalender genom att säkerställa att appens ikon ser ut så här: Kalender.

Kontrollera sedan enhetens appbutik för att se till att Google Kalender-appen är uppdaterad.

3. Kontrollera att kalendern är synlig
 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Meny Meny längst upp till vänster.
 3. Kontrollera att rutan till vänster om kalenderns namn är markerad. Tryck på rutan för att visa kalendern om det bara finns färg runt rutans kant.
4. Kontrollera att nya händelser läggs till i din Google Kalender

När du skapar en händelse, kontrollera i vilken kalender den läggs till. Om den inte läggs till i kalendern Händelser är det möjligt att den inte visas i appen Google Kalender eller på calendar.google.com.

 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Lägg till Skapa händelse längst ned till höger.
 3. Kontrollera att det står Händelse intill ikonen för händelsekalendern Händelse. Om du inte ser Händelse trycker du på ikonen för händelsekalendern för att växla till rätt kalender.

Försök sedan med dessa felsökningstips

Försök först med stegen ovan. Om de inte fungerade, läs igenom dessa anvisningar på datorn medan du provar stegen på din Android eller iPhone. 

Obs! Google Kalender-appen synkroniserar tidigare händelser upp till ett år. 

Avsluta appen och öppna den igen

När du har en app öppen och trycker på hemknappen stängs appen men den avslutas egentligen inte.

Avsluta appen helt (och inte bara stäng den) genom att dubbelklicka på hemknappen längst ned på telefonen och sedan dra bort appen Kalender.

Ta bort ditt konto och lägg sedan till det igen

 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Meny Meny längst upp till vänster.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar.
 4. Tryck på Hantera konton.
 5. Tryck på Redigera uppe till höger.
 6. Ta bort dina konton.
 7. Tryck på Klar.

När du öppnar appen ombeds du att lägga till kontot igen.

Avinstallera och installera om appen

 1. Leta upp symbolen för appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck länge på symbolen tills den skakar.
 3. Tryck på följt av Radera.
 4. Installera om Google Kalender-appen i App Store.

Synkronisera med Apple Kalender eller Outlook

Om du försöker visa dina Google Kalender-händelser i ett annat program, som Apple Kalender eller Outlook, är anvisningarna för synkronisering olika.

Ta reda på hur du synkroniserar med Apple Kalender eller Outlook.

Tipsen ovan hjälpte inte

Få hjälp av en Kalender-expert

Om felsökningsstegen ovan inte hjälpte kan du göra ett inlägg i hjälpforumet för Google Kalender där en expert kan hjälpa dig felsöka.

När du gör inlägg i forumet ska du nämna de felsökningssteg du provade från den här sidan.

Rapportera problemet till Google

När du har ett problem går det att rapportera.

 1. Öppna appen Kalender Kalender.

 2. Tryck på Meny Meny följt av Hjälp och feedback längst upp till vänster.

Obs! Om du inte ser det här alternativet kan du använda en gammal version av appen eller använda en annan kalenderapp. Följ instruktionerna högst upp på sidan för att hitta rätt app att använda.