Lös synkroniseringsproblem med appen Google Kalender

Använd den här sidan om händelser som du skapade eller uppdaterade inte visas på datorn eller i appen Google Kalender.

Börja med att testa dessa vanliga lösningar

Följ dessa steg på enheten där du använder appen Google Kalender.

1. Kontrollera att du är ansluten till internet

Gör en sökning om du vill kontrollera att du är ansluten till internet.

Om du inte är ansluten, kontrollera att data eller Wi-Fi är aktiverat och att enheten inte är i flygplansläge.

2. Kontrollera att du använder appen Google Kalender

Kontrollera att du använder appen Google Kalender genom att säkerställa att appens ikon ser ut så här: Kalender.

Kontrollera sedan enhetens appbutik för att se till att Google Kalender-appen är uppdaterad.

3. Kontrollera att kalendern är synlig
 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Meny Meny längst upp till vänster.
 3. Kontrollera att rutan till vänster om kalenderns namn är markerad. Tryck på rutan för att visa kalendern om det bara finns färg runt rutans kant.
4. Kontrollera att nya händelser läggs till i din Google Kalender

När du skapar en händelse, kontrollera i vilken kalender den läggs till. Om den inte läggs till i kalendern Händelser är det möjligt att den inte visas i appen Google Kalender eller på calendar.google.com.

 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Lägg till Skapa händelse längst ned till höger.
 3. Kontrollera att det står Händelse intill ikonen för händelsekalendern Händelse. Om du inte ser Händelse trycker du på ikonen för händelsekalendern för att växla till rätt kalender.

Försök sedan med dessa felsökningstips

Försök först med stegen ovan. Om de inte fungerade, läs igenom dessa anvisningar på datorn medan du provar stegen på din Android eller iPhone. 

Obs! Google Kalender-appen synkroniserar tidigare händelser upp till ett år. 

Kontrollera att Kalender-synkronisering är aktiverat
 1. Öppna appen Inställningar på enheten (inte appen Google-inställningar).
 2. Tryck på Konton.
 3. Välj ett konto.
 4. Tryck på Kontosynkronisering.
 5. Kontrollera att kontosynkronisering har aktiverats för Google Kalender.
Kontrollera att rätt kalender synkroniseras
 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Meny Meny längst upp till vänster.
 3. Tryck på inställningar Inställningar.
 4. Tryck på namnet på kalendern som inte öppnas. Tryck på Visa fler om du inte ser kalendern på listan.
 5. Kontrollera att Synkronisering är på (blå) högst upp på sidan. Du ser bara synkroniseringsinställningen för kalendrar som du har skapat, men inte för din primära kalender (den brukar kallas Händelser om du inte har ändrat namnet).

Obs! Det kan ta lite tid för händelserna att visas efter att du har aktiverat synkronisering.

Synkronisera kalendern manuellt

   
 1. Öppna appen Google Kalender Kalender.
 2. Tryck på Mer Meroch sedan Uppdatera längst upp till höger.

Kontrollera att lagring av Kalender är aktiverat

 1. Öppna appen Inställningar på enheten (inte appen Google Inställningar).
 2. Tryck på Appar eller Appar och aviseringar och sedan Appinfo.
 3. Tryck på Mer Meroch sedan Visa system och sedan Kalenderlagring längst upp till höger. 

Kontrollera enhetens lagringsutrymme

Kalender slutar synkronisera om enhetens lagringsutrymme tar slut.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten (inte appen Google Inställningar).
 2. Leta upp avsnittet Lagring.
 3. Om du behöver rensa utrymme, försök med att avinstallera appar som du inte använder eller radera filer eller foton på enheten.

Rensa data i appen Kalender

Viktigt: Åtgärderna kan leda till att du förlorar osynkroniserade data. All händelseinformation som du inte ser i Google Kalender på datorn går förlorad. Prova bara dessa steg om inget annat ovan hjälpte.
 1. Öppna appen Inställningar på enheten (inte appen Google Inställningar).
 2. Tryck på avsnitten Appar eller Appar och aviseringar. Du kan behöva bläddra nedåt eller besöka en annan sida i inställningar.
 3. Tryck på Appinformation för att visa listan över alla appar.
 4. Välj Kalender Kalender.
 5. Tryck på Lagring och sedan Rensa data och sedan OK.
 6. Om du ser Lagring av kalenderdata i listan måste du rensa data även för den appen.
 7. Stäng av enheten och slå på den igen.

Synkronisera med Apple Kalender eller Outlook

Om du försöker visa dina Google Kalender-händelser i ett annat program, som Apple Kalender eller Outlook, är anvisningarna för synkronisering olika.

Ta reda på hur du synkroniserar med Apple Kalender eller Outlook.

Tipsen ovan hjälpte inte

Få hjälp av en Kalender-expert

Om felsökningsstegen ovan inte hjälpte kan du göra ett inlägg i hjälpforumet för Google Kalender där en expert kan hjälpa dig felsöka.

När du gör inlägg i forumet ska du nämna de felsökningssteg du provade från den här sidan.

Rapportera problemet till Google

När du har ett problem går det att rapportera.

 1. Öppna appen Kalender Kalender.

 2. Tryck på Meny Meny och sedan Hjälp och feedback längst upp till vänster.

Obs! Om du inte ser det här alternativet kan du använda en gammal version av appen eller använda en annan kalenderapp. Följ instruktionerna högst upp på sidan för att hitta rätt app att använda.