Odstránenie problémov aplikácie Kalendár Google so synchronizáciou

Túto stránku použite, ak sa udalosti, ktoré ste vytvorili alebo aktualizovali, nezobrazujú v počítači alebo v aplikácii Kalendár Google. 

Najprv skúste tieto bežné opravy

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v zariadení, v ktorom používate aplikáciu Kalendár Google.

1. Skontrolujte, či máte internetové pripojenie.

Ako skúšku internetového pripojenia skúste spustiť vyhľadávanie.

Ak nemáte pripojenie, skontrolujte, či je zapnuté dátové pripojenie alebo pripojenie cez Wi-Fi a či nemáte aktívny režim V lietadle.

2. Skontrolujte, či používate aplikáciu Kalendár Google.

Ak chcete overiť, či používate aplikáciu Kalendár Google, skontrolujte, či ikona aplikácie vyzerá takto: Kalendár.

Potom si pozrite obchod s aplikáciami pre svoje zariadenie a skontrolujte, či je aplikácia Kalendár Google aktuálna.

3. Skontrolujte, či je kalendár viditeľný.
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Skontrolujte, či je políčko naľavo od názvu kalendára začiarknuté. Ak sa farebne zobrazuje len obrys políčka, klepnutím na políčko zapnite zobrazenie daného kalendára.
4. Skontrolujte, či sa nové udalosti pridali do vášho Kalendára Google.

Keď vytvoríte udalosť, skontrolujte, do ktorého kalendára sa pridala. Ak sa nepridala do kalendára udalostí, nemusí sa zobraziť v aplikácii Kalendár Google ani na stránke calendar.google.com.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite vpravo dole na Vytvoriť Vytvoriť.
 3. Vedľa ikony kalendára udalostí Udalosť skontrolujte označenie Udalosť. Ak sa položka Udalosť nezobrazuje, klepnutím na ikonu kalendára udalosti prepnite na správny kalendár. 

Ďalej skúste nasledujúce tipy na riešenie problémov

Najprv vyskúšajte kroky uvedené vyššie. Ak nefungovali, prečítajte si v počítači tieto pokyny a vyskúšajte ich vo svojom zariadení. 

Poznámka: Aplikácia Kalendár Google synchronizuje uplynulé udalosti staré maximálne rok. 

Skontrolujte, či je Kalendár synchronizovaný

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Nastavenia Nastavenia.
 4. Klepnite na názov kalendára, ktorý sa nezobrazuje. Ak nevidíte kalendár v zozname, klepnite na možnosť Zobraziť viac.
 5. V hornej časti stránky skontrolujte, či je synchronizácia zapnutá (modrá). Zobrazí sa vám iba nastavenie synchronizácie pre kalendáre, ktoré ste vytvorili, nie však pre váš primárny kalendár (ten má zvyčajne názov Udalosti, pokiaľ jeho názov nezmeníte).

Poznámka: Po zapnutí synchronizácie môže určitý čas trvať, než sa udalosti zobrazia.

Skontrolujte, či je zapnuté úložisko Kalendára

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Nastavenia (nie aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Klepnite na položky Aplikácie alebo Aplikácie a upozornenia a potom Informácie o aplikácii.
 3. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Zobraziť systémové a potom Úložisko kalendára

Skontrolujte úložiska zariadenia

Ak vo vašom zariadení nie je dostatok voľného miesta, synchronizácia Kalendára sa zastaví.

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Nastavenia (nie aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Nájdite sekciu Úložisko.
 3. Ak potrebujete vyčistiť priestor, skúste odinštalovať aplikácie, ktoré nepoužívate, alebo odstrániť zo zariadenia súbory alebo fotky.

Vymažte údaje aplikácie Kalendár

Dôležité: Tieto kroky môžu zapríčiniť stratu niektorých nesynchronizovaných údajov. Všetky informácie, ktoré sa nezobrazujú v Kalendári Google v počítači, budú stratené. Tieto kroky použite iba v prípade, ak sa problém nepodarilo vyriešiť použitím ostatných krokov uvedených vyššie.

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Nastavenia (nie aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Klepnite na sekciu Aplikácie alebo Aplikácie a upozornenia. Možno bude potrebné posunúť sa nadol alebo prejsť na inú stránku nastavení.
 3. Klepnutím na položku Informácie o aplikácii zobrazíte zoznam všetkých aplikácií.
 4. Vyberte položku Kalendár Kalendár.
 5. Klepnite na položky Úložisko a potom Vymazať údaje a potom OK.
 6. Ak sa v zozname zobrazuje položka Úložisko kalendára, vymažte aj údaje tejto aplikácie.
 7. Vypnite zariadenie a potom ho znova zapnite.

Synchronizácia s Kalendárom Apple alebo Outlookom

Ak sa pokúšate zobraziť udalosti Kalendára Google v inom programe, napríklad Kalendári Apple alebo Outlooku, pokyny na synchronizáciu sú odlišné.

Prečítajte si, ako synchronizovať s Kalendárom Apple alebo Outlookom.

Uvedené tipy nepomohli

Získajte pomoc od odborníka na Kalendár

Ak vám kroky na riešenie problémov uvedené vyššie nepomohli, napíšte na Fórum pomoci pre Kalendár, kde vám odborník pomôže problém vyriešiť.

Pri písaní na fórum spomeňte kroky na riešenie problémov uvedené na tejto stránke, ktoré ste vyskúšali.

Nahlásenie problému Googlu

Kedykoľvek máte problém, môžete ho nahlásiť.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Pomocník a spätná väzba.

Poznámka: Ak sa táto možnosť nezobrazuje, možno máte starú verziu aplikácie alebo používate inú kalendárovú aplikáciu. Ak chcete vyhľadať správnu aplikáciu, postupujte podľa pokynov v hornej časti stránky.