Odstránenie problémov aplikácie Kalendár Google so synchronizáciou

Túto stránku použite, ak sa udalosti, ktoré ste vytvorili alebo aktualizovali, nezobrazujú v počítači či aplikácii Kalendár Google.

Najprv vyskúšajte tieto bežné riešenia

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v zariadení, v ktorom používate aplikáciu Kalendár Google.

1. Skontrolujte, či máte internetové pripojenie

Otestujte internetové pripojenie tak, že niečo vyhľadáte.

Ak nemáte pripojenie, skontrolujte, či je zapnuté dátové pripojenie alebo Wi-Fi a či nemáte aktívny režim v lietadle.

2. Skontrolujte, či používate aplikáciu Kalendár Google

Ak chcete overiť, či používate aplikáciu Kalendár Google, skontrolujte, či ikona aplikácie vyzerá takto: Kalendár.

Potom v obchode s aplikáciami svojho zariadenia skontrolujte, či je aplikácia Kalendár Google aktuálna.

3. Skontrolujte, či je kalendár viditeľný
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Skontrolujte, či je políčko naľavo od názvu kalendára začiarknuté. Ak sa farebne zobrazuje len obrys políčka, klepnutím na políčko zapnite zobrazenie daného kalendára.
4. Skontrolujte, či sa nové udalosti pridávajú do vášho Kalendára Google

Keď vytvoríte udalosť, skontrolujte, do ktorého kalendára bola pridaná. Ak nebola pridaná do kalendára Udalosti, nemusí sa zobraziť v aplikácii Kalendár Google ani na calendar.google.com.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vpravo dole klepnite na Pridať Vytvoriť udalosť.
 3. Vedľa ikony kalendára Udalosti Udalosť skontrolujte označenie Udalosť. Ak označenie  Udalosť nevidíte, klepnutím na ikonu kalendára Udalosť prepnite na správny kalendár.

Ďalej vyskúšajte nasledujúce tipy na riešenie problémov

Najprv vyskúšajte kroky uvedené vyššie. Ak nefungovali, prečítajte si v počítači tieto pokyny a vyskúšajte ich vo svojom zariadení. 

Poznámka: Aplikácia Kalendár Google synchronizuje minulé udalosti až spred jedného roka. 

Skontrolujte, či je zapnutá synchronizácia Kalendára
 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia v zariadení (nie aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Klepnite na Účty.
 3. Vyberte účet.
 4. Klepnite na položku Synchronizácia účtu.
 5. Skontrolujte, či je zapnutá synchronizácia účtu pre Kalendár Google.
Overte, či sa synchronizuje správny kalendár
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 4. Klepnite na názov kalendára, ktorý sa nezobrazuje. Ak nevidíte kalendár v zozname, klepnite na možnosť Zobraziť viac.
 5. V hornej časti stránky skontrolujte, či je synchronizácia zapnutá (modrá). Zobrazí sa vám iba nastavenie synchronizácie pre kalendáre, ktoré ste vytvorili, nie však pre váš primárny kalendár (ten má zvyčajne názov Udalosti, pokiaľ jeho názov nezmeníte).

Poznámka: Po zapnutí synchronizácie môže určitý čas trvať, než sa udalosti zobrazia.

Manuálne synchronizujte svoj Kalendár

   
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Obnoviť.

Skontrolujte, či je zapnutý ukladací priestor Kalendára

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia v zariadení (nie aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Klepnite na Aplikácie alebo Aplikácie a upozornenia a potom Informácie o aplikácii.
 3. Vpravo hore klepnite na viac Viaca potom Zobraziť systém a potom Úložný priestor kalendára

Skontrolujte úložisko zariadenia

Ak vo vašom zariadení nie je dostatok voľného miesta, synchronizácia Kalendára sa zastaví.
 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia v zariadení (nie aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Nájdite sekciu Ukladací priestor.
 3. Ak potrebujete uvoľniť miesto, skúste zo zariadenia odinštalovať nepoužívané aplikácie alebo odstrániť súbory či fotky.

Vymažte dáta aplikácie Kalendár

Dôležité: Ak budete postupovať podľa týchto krokov, môžete prísť o niektoré nesynchronizované údaje. Prídete o všetky informácie o udalosti, ktoré sa nezobrazujú v Kalendári Google v počítači. Tieto kroky vyskúšajte iba vtedy, keď sa problém nepodarilo vyriešiť podľa pokynov vyššie.
 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia v zariadení (nie aplikáciu Nastavenia Google).
 2. Klepnite na sekciu Aplikácie alebo Aplikácie a upozornenia. Možno budete musieť posunúť zobrazenie nadol alebo prejsť na inú stránku nastavení.
 3. Klepnutím na Informácie o aplikácii zobrazte zoznam všetkých aplikácií.
 4. Vyberte Kalendár Kalendár.
 5. Klepnite na Úložný priestora potom Vymazať dáta a potom OK.
 6. Ak sa v zozname zobrazuje Úložný priestor kalendára, vymažte aj údaje tejto aplikácie.
 7. Vypnite zariadenie a potom ho znova zapnite.

Synchronizácia s Kalendárom Apple alebo programom Outlook

Ak sa pokúšate zobraziť udalosti Kalendára Google v inom programe, ako je napríklad Kalendár Apple alebo Outlook, pokyny na synchronizáciu sú odlišné.

Prečítajte si, ako synchronizovať s Kalendárom Apple alebo programom Outlook.

Uvedené tipy nepomohli

Získajte pomoc od odborníka na Kalendár

Ak vám kroky na riešenie problémov uvedené vyššie nepomohli, uverejnite príspevok vo fóre pomoci pre Kalendár, kde vám odborník pomôže problém vyriešiť.

Pri písaní na fórum spomeňte kroky na riešenie problémov uvedené na tejto stránke, ktoré ste vyskúšali.

Nahlásenie problému Googlu

Kedykoľvek máte problém, môžete ho nahlásiť.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Kalendár.

 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Pomocníka a spätná väzba.

Poznámka: Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zrejme používate starú verziu aplikácie alebo inú aplikáciu kalendára. Nájdite správnu aplikáciu podľa pokynov v hornej časti stránky.