Odstránenie problémov aplikácie Kalendár Google so synchronizáciou

Túto stránku použite, ak sa udalosti, ktoré ste vytvorili alebo aktualizovali, nezobrazujú v počítači alebo v aplikácii Kalendár Google. 

Najprv skúste tieto bežné opravy

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v zariadení, v ktorom používate aplikáciu Kalendár Google.

1. Skontrolujte, či máte internetové pripojenie.

Ako skúšku internetového pripojenia skúste spustiť vyhľadávanie.

Ak nemáte pripojenie, skontrolujte, či je zapnuté dátové pripojenie alebo pripojenie cez Wi-Fi a či nemáte aktívny režim V lietadle.

2. Skontrolujte, či používate aplikáciu Kalendár Google.

Ak chcete overiť, či používate aplikáciu Kalendár Google, skontrolujte, či ikona aplikácie vyzerá takto: Kalendár.

Potom si pozrite obchod s aplikáciami pre svoje zariadenie a skontrolujte, či je aplikácia Kalendár Google aktuálna.

3. Skontrolujte, či je kalendár viditeľný.
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Skontrolujte, či je políčko naľavo od názvu kalendára začiarknuté. Ak sa farebne zobrazuje len obrys políčka, klepnutím na políčko zapnite zobrazenie daného kalendára.
4. Skontrolujte, či sa nové udalosti pridali do vášho Kalendára Google.

Keď vytvoríte udalosť, skontrolujte, do ktorého kalendára sa pridala. Ak sa nepridala do kalendára udalostí, nemusí sa zobraziť v aplikácii Kalendár Google ani na stránke calendar.google.com.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite vpravo dole na Vytvoriť Vytvoriť.
 3. Vedľa ikony kalendára udalostí Udalosť skontrolujte označenie Udalosť. Ak sa položka Udalosť nezobrazuje, klepnutím na ikonu kalendára udalosti prepnite na správny kalendár. 

Ďalej skúste nasledujúce tipy na riešenie problémov

Najprv vyskúšajte kroky uvedené vyššie. Ak nefungovali, prečítajte si v počítači tieto pokyny a vyskúšajte ich vo svojom zariadení. 

Poznámka: Aplikácia Kalendár Google synchronizuje uplynulé udalosti staré maximálne rok. 

Ukončite aplikáciu a znova ju spustite

Keď máte aplikáciu otvorenú a klepnete na tlačidlo Domov, aplikácia sa zavrie, ale neukončí sa.

Ak chcete aplikáciu úplne ukončiť (a nie ju iba zavrieť), dvakrát klepnite na tlačidlo Domov v dolnej časti telefónu a potom prejdením prstom odstráňte aplikáciu Kalendár zo zobrazenia.

Odstráňte svoj účet a potom ho znova pridajte

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Nastavenia Nastavenia.
 4. Klepnite na položku Spravovať účty.
 5. Vpravo hore klepnite na položku Upraviť.
 6. Odstráňte svoje účty.
 7. Klepnite na položku Hotovo.

Keď aplikáciu otvoríte znova, zobrazí sa výzva na opätovné pridanie účtu.

Odinštalujte aplikáciu a znova ju nainštalujte

 1. Nájdite ikonu aplikácie Kalendár Google Kalendár.
 2. Pridržte ikonu, kým sa nezačne chvieť.
 3. Klepnite na položky X a potom Odstrániť.
 4. Znova nainštalujte aplikáciu Kalendár Google zo služby App Store.

Synchronizácia s Kalendárom Apple alebo Outlookom

Ak sa pokúšate zobraziť udalosti Kalendára Google v inom programe, napríklad Kalendári Apple alebo Outlooku, pokyny na synchronizáciu sú odlišné.

Prečítajte si, ako synchronizovať s Kalendárom Apple alebo Outlookom.

Uvedené tipy nepomohli

Získajte pomoc od odborníka na Kalendár

Ak vám kroky na riešenie problémov uvedené vyššie nepomohli, napíšte na Fórum pomoci pre Kalendár, kde vám odborník pomôže problém vyriešiť.

Pri písaní na fórum spomeňte kroky na riešenie problémov uvedené na tejto stránke, ktoré ste vyskúšali.

Nahlásenie problému Googlu

Kedykoľvek máte problém, môžete ho nahlásiť.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Pomocník a spätná väzba.

Poznámka: Ak sa táto možnosť nezobrazuje, možno máte starú verziu aplikácie alebo používate inú kalendárovú aplikáciu. Ak chcete vyhľadať správnu aplikáciu, postupujte podľa pokynov v hornej časti stránky.