Odstránenie problémov aplikácie Kalendár Google so synchronizáciou

Túto stránku použite, ak sa udalosti, ktoré ste vytvorili alebo aktualizovali, nezobrazujú v počítači či aplikácii Kalendár Google.

Najprv vyskúšajte tieto bežné riešenia

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v zariadení, v ktorom používate aplikáciu Kalendár Google.

1. Skontrolujte, či máte internetové pripojenie

Otestujte internetové pripojenie tak, že niečo vyhľadáte.

Ak nemáte pripojenie, skontrolujte, či je zapnuté dátové pripojenie alebo Wi-Fi a či nemáte aktívny režim v lietadle.

2. Skontrolujte, či používate aplikáciu Kalendár Google

Ak chcete overiť, či používate aplikáciu Kalendár Google, skontrolujte, či ikona aplikácie vyzerá takto: Kalendár.

Potom v obchode s aplikáciami svojho zariadenia skontrolujte, či je aplikácia Kalendár Google aktuálna.

3. Skontrolujte, či je kalendár viditeľný
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Skontrolujte, či je políčko naľavo od názvu kalendára začiarknuté. Ak sa farebne zobrazuje len obrys políčka, klepnutím na políčko zapnite zobrazenie daného kalendára.
4. Skontrolujte, či sa nové udalosti pridávajú do vášho Kalendára Google

Keď vytvoríte udalosť, skontrolujte, do ktorého kalendára bola pridaná. Ak nebola pridaná do kalendára Udalosti, nemusí sa zobraziť v aplikácii Kalendár Google ani na calendar.google.com.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vpravo dole klepnite na Pridať Vytvoriť udalosť.
 3. Vedľa ikony kalendára Udalosti Udalosť skontrolujte označenie Udalosť. Ak označenie  Udalosť nevidíte, klepnutím na ikonu kalendára Udalosť prepnite na správny kalendár.

Ďalej vyskúšajte nasledujúce tipy na riešenie problémov

Najprv vyskúšajte kroky uvedené vyššie. Ak nefungovali, prečítajte si v počítači tieto pokyny a vyskúšajte ich vo svojom zariadení. 

Poznámka: Aplikácia Kalendár Google synchronizuje minulé udalosti až spred jedného roka. 

Ukončite aplikáciu a znova ju spustite

Keď máte aplikáciu otvorenú a klepnete na tlačidlo Domov, aplikácia sa zavrie, ale neukončí sa.

Ak chcete aplikáciu úplne ukončiť (a nie ju iba zavrieť), dvakrát klepnite na tlačidlo Domov v dolnej časti telefónu a potom prejdením prstom odstráňte aplikáciu Kalendár zo zobrazenia.

Odstráňte svoj účet a potom ho znova pridajte

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 4. Klepnite na Spravovať účty.
 5. Vpravo hore klepnite na položku Upraviť.
 6. Odstráňte svoje účty.
 7. Klepnite na Hotovo.

Keď aplikáciu znova otvoríte, zobrazí sa výzva na opätovné pridanie účtu.

Odinštalujte aplikáciu a preinštalujte ju

 1. Nájdite ikonu aplikácie Kalendár Google Kalendár.
 2. Pridržte ikonu, kým sa nezačne chvieť.
 3. Klepnite na a potom Odstrániť.
 4. Preinštalujte aplikáciu Kalendár Google z obchodu s aplikáciami.

Synchronizácia s Kalendárom Apple alebo programom Outlook

Ak sa pokúšate zobraziť udalosti Kalendára Google v inom programe, ako je napríklad Kalendár Apple alebo Outlook, pokyny na synchronizáciu sú odlišné.

Prečítajte si, ako synchronizovať s Kalendárom Apple alebo programom Outlook.

Uvedené tipy nepomohli

Získajte pomoc od odborníka na Kalendár

Ak vám kroky na riešenie problémov uvedené vyššie nepomohli, uverejnite príspevok vo fóre pomoci pre Kalendár, kde vám odborník pomôže problém vyriešiť.

Pri písaní na fórum spomeňte kroky na riešenie problémov uvedené na tejto stránke, ktoré ste vyskúšali.

Nahlásenie problému Googlu

Kedykoľvek máte problém, môžete ho nahlásiť.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Kalendár.

 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Pomocníka a spätná väzba.

Poznámka: Ak sa táto možnosť nezobrazuje, zrejme používate starú verziu aplikácie alebo inú aplikáciu kalendára. Nájdite správnu aplikáciu podľa pokynov v hornej časti stránky.