שליחת משוב על יומן Google

אם אתם רוצים לדווח על בעיה או לספר לנו על משהו שחסר ביומן Google, אפשר לשלוח לנו משוב. 

מתי לשלוח משוב

על מה אפשר לשלוח משוב?

 • משהו לא תקין או שאינו פועל כהלכה
 • הצעות לתכונות שכדאי להוסיף ליומן Google

איך לשלוח משוב

נסו לשתף כמה שיותר פרטים על הבעיה או ההצעה במשוב.

אנחנו לא יכולים לענות באופן אישי לכל משוב שמתקבל, אך ניעזר בהערות שלך כדי לשפר את יומן Google לטובת כולם.

 1. פתח את יומן Google במחשב.
 2. עוברים לחלק ביומן שעליו רוצים לשלוח משוב. 
 3. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל העזרה תמיכה ואז שליחת משוב
 4. פועלים לפי ההוראות לכתיבת המשוב ומציינים לאיזה חלק בדף הוא מתייחס.

דיווח על הזמנות ליומנים או אירועים בחשד לספאם

אם ראיתם ביומן הזמנה או אירוע חשודים, אפשר לדווח עליהם כספאם. 

קודם כל מדווחים על האירוע כספאם

הערות: 

 • אל תשיבו להזמנות לאירועים מהטלפון. בצעו את ההוראות הבאות כדי לדווח על האירוע כספאם מהמחשב.
 • כשאתם מדווחים על אירוע אחד, כל האירועים מאותו מארגן מוסרים מהיומן שלכם.

איך מדווחים על אירוע?

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. לוחצים לחיצה כפולה על האירוע שרוצים לדווח עליו.
 3. למעלה, לוחצים על פעולות נוספות ואז דיווח כספאם
עכשיו, בודקים את הגדרות האירועים

אם אתם לא רוצים להציג ביומן אירועים שלא השבתם להזמנות שלהם, תוכלו לשנות את ההגדרות של יומן Google.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על תפריט ההגדרות הגדרות ואז הגדרות.
 3. בכרטיסייה 'כללי', לוחצים על הגדרות אירועים ואז הוספה אוטומטית של הזמנות ליומן שלי.
 4. לוחצים על לא, אני רוצה להציג רק הזמנות שהשבתי להן.