Widok dnia, tygodnia lub miesiąca

W kalendarzu możesz sprawdzić, kiedy masz wolny czas.

Zmienianie widoku kalendarza

Gdy wybierzesz nowy widok, stanie się on widokiem domyślnym, chyba że ponownie go zmienisz.
 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu wybierz widok, na przykład Dzień, Tydzień, Miesiąc, Rok, Harmonogram lub 4 dni.

Zmienianie ustawień widoku

Możesz wybrać dzień rozpoczęcia tygodnia kalendarzowego, ustawić widok niestandardowy i używać kalendarza alternatywnego.

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie kliknij Opcje widoku.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienia. Zmiany są zapisywane automatycznie.
Ważne: w Kalendarzu Google nie można wyświetlać obok siebie kalendarzy w widoku tygodnia ani miesiąca.

Poruszanie się po kalendarzu

Możesz przechodzić między datami na dwa sposoby:

 • Przechodzenie do ostatnich przeszłych lub przyszłych dat przy użyciu strzałek w lewym górnym rogu Kalendarza.
 • Wybieranie daty w małym kalendarzu w lewym górnym rogu.

Aby powrócić do dzisiejszej daty, w lewym górnym rogu okna kliknij Dzisiaj.

Wyświetlanie udostępnionych kalendarzy

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie wybierz kalendarze, które chcesz wyświetlić:
  • Moje kalendarze: kalendarze należące do Ciebie.
  • Inne kalendarze z widokiem dni obok siebie: udostępnione kalendarze główne innych osób, sal lub grup. Udostępnione kalendarze muszą automatycznie akceptować zaproszenia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?