Używanie czytnika ekranu w Kalendarzu Google

Używając czytnika ekranu w Kalendarzu Google, możesz między innymi tworzyć i śledzić wydarzenia, a także wysyłać, akceptować i odrzucać zaproszenia.

Wskazówki dotyczące używania skrótów klawiszowych

 • JAWS: wyłącz wirtualny kursor lub wybierz polecenie przechodzenia między trybami JAWS + 3.
 • NVDA: włącz tryb fokusu lub wybierz polecenie przechodzenia między trybami NVDA + F2.
 • ChromeVox lub VoiceOver: nie włączaj trybów ani nie wybieraj polecenia przechodzenia między trybami.

Dowiedz się, jak włączyć skróty klawiszowe

Wskazówki dotyczące nawigacji

 • Aby przejść do następnego okresu, naciśnij N lub J.
 • Aby przejść do poprzedniego okresu, naciśnij P lub K.
 • Aby powrócić do bieżącej daty, naciśnij T.
 • Aby utworzyć wydarzenie, naciśnij C.
 • Aby przejść do następnego wydarzenia, naciśnij Tab. Aby wyświetlić poprzednie wydarzenie, naciśnij Shift + Tab.
 • Aby otworzyć minikalendarz, użyj polecenia czytnika ekranu „Przejdź do tabeli”. Następnie wybierz dzień, który ma być pierwszy w obszarze widoku.

Wyświetlanie Listy zadań i Keep

W Kalendarzu możesz teraz korzystać z Keep i Listy zadań. Narzędzia te są dostępne w panelu bocznym i domyślnie są zwinięte. Aby przejść na panel boczny i rozwinąć jedno z nich, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami:

 1. Aby przejść na panel boczny, użyj jednego z tych skrótów:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (kropka) lub Ctrl + Alt + , (przecinek)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (kropka) lub Alt + Shift + , (przecinek)
  • Mac:  + Option + . (kropka) lub  + Option + , (przecinek)
 2. W panelu bocznym naciskaj strzałkę w górę lub w dół, by przechodzić między Keep i Listą zadań, a następnie naciśnij Enter, by rozwinąć narzędzie, którego chcesz użyć.
 3. W panelu bocznym możesz teraz wykonywać te czynności, nie wychodząc z Kalendarza:
  • Keep: tworzenie list kontrolnych i robienie notatek.
  • Lista zadań: wprowadzanie zadań do wykonania i terminów.
 4. Aby wrócić do Kalendarza z otwartym panelem bocznym, użyj jednego z tych skrótów:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (kropka) lub Ctrl + Alt + , (przecinek)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (kropka) lub Alt + Shift + , (przecinek)
  • Mac:  + Option + . (kropka) lub  + Option + , (przecinek)
 5. Aby zamknąć panel boczny, naciskaj Shift + Tab, aż dojdziesz do Zamknij. Wtedy naciśnij Enter.

Dowiedz się więcej o używaniu Keep i Listy zadań w Kalendarzu.

Tworzenie i aktualizowanie wydarzeń

Tworzenie wydarzenia z gośćmi lub salami

Uwaga: aby można było rezerwować sale, firma lub szkoła muszą je najpierw skonfigurować w Kalendarzu.

Aby zaprosić osoby i zarezerwować sale na wydarzenie:

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz Utwórz wydarzenie.
 3. Uzupełnij szczegóły wydarzenia.
 4. Opcjonalnie: wybierz „Nie powtarza się” i określ, jak często wydarzenie ma się powtarzać.
 5. Wybierz Goście i wpisz imiona i nazwiska gości.
 6. Wybierz Sale i wpisz nazwy sal.
 7. Opcjonalnie: aby określić godzinę pasującą wszystkim pozostałym osobom, które mają konta Google, wybierz Sugerowane godziny.
 8. Zapisz wydarzenie.
 9. Opcjonalnie: jeśli chcesz wysłać e-maila do gości, wybierz Wyślij.

Znajdowanie czasu

Jeśli ktoś udostępnił Ci swój kalendarz lub z Tobą pracuje, uczy się w szkole albo należy do Twojej organizacji, możesz sprawdzić, czy ma wolny czas, kiedy dodajesz tę osobę do wydarzenia.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz Utwórz wydarzenie.
 3. W polu „Dodaj gości” wpisz nazwę lub adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.
 4. Wybierz Znajdź czas. Jeśli zaproszony przez Ciebie gość udostępnił Ci swój kalendarz, zobaczysz jego harmonogram obok Twojego.

Odpowiadanie na zaproszenia

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz wydarzenie.
 3. Wybierz Tak, Być może lub Nie.

Odpowiadanie na zaproszenie i wysyłanie notatki

Gdy odpowiadasz na zaproszenie, w ustawieniach wydarzenia możesz dodać notatkę dla osoby, która to wydarzenie utworzyła (np. „Spóźnię się 10 minut”).

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Otwórz wydarzenie.
 3. Wybierz Edytuj wydarzenie Edytuj wydarzenie.
 4. Wybierz Tak, Być może lub Nie.
 5. Wybierz Dodaj notatkę i wpisz jej treść. Inne osoby zaproszone na wydarzenie zobaczą treść notatki pod Twoim nazwiskiem.
 6. Zapisz wydarzenie.

Zmienianie sposobu powiadamiania o wydarzeniach

Gdy tworzysz wydarzenie, możesz wybrać, czy Kalendarz ma wysyłać powiadomienia e-mailem, czy w postaci powiadomień systemowych.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz Utwórz wydarzenie.
 3. Uzupełnij szczegóły wydarzenia.
 4. W menu Sposób powiadomienia wybierz, jak i kiedy chcesz otrzymywać przypomnienia.
  • Możesz wybierać pomiędzy alertami powiadomień a e-mailami oraz określić, kiedy chcesz otrzymać powiadomienie.
  • Aby dodać kolejny sposób powiadomienia, wybierz Dodaj powiadomienie.
  • Aby usunąć powiadomienie, wybierz Usuń powiadomienie.
 5. Kliknij Zapisz.

Dodawanie i zmienianie powiadomień o istniejących wydarzeniach

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz wydarzenie.
 3. Wybierz Edytuj.
 4. W menu Sposób powiadomienia wybierz, jak i kiedy chcesz otrzymywać przypomnienia.
  • Możesz wybierać pomiędzy alertami powiadomień a e-mailami oraz określić, kiedy chcesz otrzymać powiadomienie.
  • Aby dodać kolejny sposób powiadomienia, wybierz Dodaj powiadomienie.
  • Aby usunąć powiadomienie, wybierz Usuń powiadomienie.
 5. Kliknij Zapisz.

Udostępnianie kalendarza

Możesz udostępnić kalendarze swoim współpracownikom, znajomym i bliskim, którzy mają konto Google, by poinformować ich, kiedy masz czas.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. W sekcji „Ustawienia mojego kalendarza” wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.
 4. W sekcji „Udostępnij wybranym osobom” wybierz Dodaj osoby.
 5. Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.
 6. Po zakończeniu wybierz Wyślij.

Wyświetlanie innych kalendarzy

Do swoich kalendarzy możesz też dodawać inne kalendarze, takie jak lista świąt.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz Inne kalendarze.
 3. Znajdź kalendarz, który chcesz wyświetlić lub ukryć, i włącz go lub wyłącz.

Sprawdzanie, w którym kalendarzu jest wydarzenie

Aby dowiedzieć się, kto utworzył wydarzenie albo w czyim kalendarzu się ono znajduje:

 • Użyj klawiszy strzałek przy wyłączonym wirtualnym kursorze lub w trybie fokusu. Gdy zaznaczysz kalendarz, usłyszysz informacje, takie jak jego nazwa.
 • Rozwiń wydarzenie i posłuchaj nazwy kalendarza w szczegółach wydarzenia.

Usuwanie wydarzenia

Jeśli nie możesz uczestniczyć w wydarzeniu lub nie chcesz, by znajdowało się ono w Twoim kalendarzu, możesz je usunąć.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz wydarzenie.
 3. Usuń wydarzenie:
  1. Jeśli masz włączone skróty klawiszowe w Kalendarzu, naciśnij Backspace.
  2. Wybierz Usuń.

Przywracanie usuniętych wydarzeń

Jeśli przypadkowo usuniesz wydarzenie, możesz je wyświetlić lub przywrócić w ciągu 30 dni.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Wybierz Ustawienia Ustawienia a potem Kosz.
 3. Opcjonalnie: zaznacz pola wyboru obok wydarzeń, które chcesz przywrócić, i wybierz Przywróć zaznaczone wydarzenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?