Używanie Kalendarza Google z czytnikiem ekranu

Jeśli używasz czytnika ekranu w Kalendarzu Google, możesz:

 • tworzyć i śledzić wydarzenia,
 • wysyłać zaproszenia do innych osób,
 • akceptować i odrzucać zaproszenia.

Wybierz jedną z poniższych opcji:

Zanim zaczniesz

Używanie Kalendarza Google jako aplikacji internetowej

Zalecamy skonfigurowanie czytnika ekranu tak, aby poruszać się po Kalendarzu Google jako po aplikacji internetowej zamiast stronie internetowej.

Gdy używasz Kalendarza Google jako aplikacji internetowej, możesz korzystać ze skrótów klawiszowych Kalendarza Google do łatwiejszego poruszania się po nim. Możesz na przykład nacisnąć klawisz C, aby utworzyć wydarzenie, klawisz ukośnika, aby rozpocząć wyszukiwanie w kalendarzu, lub klawisz T, aby przejść do bieżącej daty. Poniżej znajdziesz więcej skrótów.

Zalecana przeglądarka i zalecane czytniki ekranu

Kalendarz Google zaleca Chrome oraz:

 • NVDA lub JAWS w systemie Windows,
 • ChromeVox w ChromeOS,
 • VoiceOver w systemie macOS.

Rozpocznij

Konfigurowanie czytnika ekranu pod kątem Kalendarza Google

Skonfiguruj czytnik ekranu tak, aby używać Kalendarza Google jako aplikacji internetowej.

 • JAWS: aby wyłączyć kursor wirtualny, naciśnij JAWS + Z.
 • NVDA: aby włączyć tryb pełnej koncentracji, naciśnij NVDA + Spacja.
 • ChromeVox: wyłącz tryb klawiszy trwałych. Aby to zrobić, naciśnij dwukrotnie klawisz wyszukiwania.
 • VoiceOver: upewnij się, że funkcja QuickNav jest wyłączona. Naciskaj strzałki w lewo i w prawo, aż usłyszysz „QuickNav Off” (Szybka nawigacja wyłączona).

Otwieranie Kalendarza Google

 1. Wejdź na calendar.google.com.
 2. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz konto lub zaloguj się na nie.
 3. Aby otworzyć kalendarz, kliknij przycisk „Przejdź do głównej treści”.
 4. Aby przejrzeć skróty klawiszowe, kliknij przycisk „Skróty klawiszowe”.

Omówienie interfejsu Kalendarza Google

Kalendarz Google ma 4 obszary główne:

 • Obszar banera – zawiera przyciski i linki, które umożliwiają:
  • przełączanie widoczności panelu głównego;
  • zarządzanie widokiem wydarzeń;
  • wyszukiwanie słów:
   • używaj skrótu klawiszowego ukośnika; aby wrócić do Obszaru banera, naciśnij Escape;
  • uzyskiwanie pomocy;
  • otwieranie menu ustawień;
  • otwieranie menu przełączania widoków;
  • otwieranie innych aplikacji;
  • zmienianie aktywnego konta.
 • Obszar wydarzeń – obszar główny. To tutaj wyświetlają się wydarzenia w widoku harmonogramu, dnia, tygodnia, miesiąca lub roku. Jeśli używasz czytnika ekranu, zalecamy korzystanie z widoku harmonogramu (inaczej widoku planu dnia).
  • Używaj skrótu klawiszowego A lub skrótu do preferowanego widoku.
 • Obszar panelu głównego – po rozwinięciu umożliwia:
  • utworzenie wydarzenia, ustawienie statusu Poza biurem, wykonanie zadania itd.;
  • znalezienie małego kalendarza po lewej stronie głównego obszaru wydarzeń;
  • wyszukanie osób, z którymi chcesz się spotkać:
   • używaj skrótu klawiszowego plusa;
  • dodawanie innych kalendarzy do głównego obszaru wydarzeń.
 • prawy pasek boczny – po rozwinięciu umożliwia szybki dostęp do innych aplikacji Google, takich jak Keep, Lista zadań i Kontakty, widocznych w panelu bocznym.
  • Windows: naciśnij Ctrl + Alt + kropka.
  • ChromeOS: naciśnij Shift + Alt + kropka.
  • macOS: naciśnij ⌘ + Option + kropka.

Skróty w Kalendarzu Google

Za pomocą skrótów klawiszowych możesz poruszać się po kalendarzu i wykonywać zadania.

Listę skrótów klawiszowych możesz wyświetlić na 2 sposoby:

 • Za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Windows lub ChromeOS: naciśnij Ctrl + ukośnik.
  • macOS: naciśnij ⌘ + ukośnik.
 • Za pomocą klawisza Tab i przycisków: naciskaj Tab, aż miniesz przycisk „Przejdź do głównej treści” u góry strony i dojdziesz do przycisku „Skróty klawiszowe”, a następnie naciśnij Enter.

Najpopularniejsze skróty w Kalendarzu Google

Działanie Skrót
Utworzenie nowego wydarzenia C
Edytowanie wydarzenia E
Zmienianie widoku wydarzenia na bieżący dzień T
Usuwanie wydarzenia

Windows i ChromeOS: Delete lub Backspace

macOS: Delete
Widok dnia 1 lub D
Widok tygodnia 2 lub W
Widok miesiąca 3 lub M
Widok niestandardowy 4 lub X
Widok harmonogramu 5 lub A
Widok roku 6 lub Y
Zapisywanie wydarzenia

Windows i ChromeOS: Ctrl + S lub Ctrl + Enter

macOS: ⌘ + S lub ⌘ + Enter

Wykonywanie standardowych czynności w Kalendarzu Google przy użyciu czytnika ekranu

Poruszanie się po obszarze wydarzeń

Poruszanie się po kalendarzu w widoku harmonogramu

Zalecamy korzystanie z widoku harmonogramu. W tabeli poniżej znajdziesz działające w nim skróty klawiszowe.

Działanie Skrót
Przechodzenie między dniami

Strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Widok zależy od liczby wydarzeń w danym dniu. Może obejmować wydarzenia z 1 dnia lub kilku dni.

Przechodzenie między wydarzeniami w ciągu 1 dnia

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Widok zależy od liczby wydarzeń w danym dniu. Może obejmować wydarzenia z 1 dnia lub kilku dni.

Zmienianie widoku na następny dzień N
Zmienianie widoku na poprzedni dzień P

Poruszanie się po kalendarzu w widoku dnia

Ważne: jeśli w innych widokach zaznaczony jest dzień i naciśniesz Enter, nastąpi zmiana na widok dnia.

Działanie Skrót
Widok dnia dzieli wydarzenia na 2 grupy: całodniowe i zwykłe.

Aby przełączać się między wydarzeniami całodniowymi i zwykłymi, używaj strzałek w górę i w dół.

Ten skrót nie działa, gdy danego dnia nie ma żadnych wydarzeń.

Przechodzenie między wydarzeniami w obszarze wydarzeń całodniowych lub obszarze wydarzeń zwykłych

Klawisz Tab

Ten skrót nie działa, gdy danego dnia nie ma żadnych wydarzeń.

Następny dzień N
Poprzedni dzień P

Poruszanie się po kalendarzu w widoku tygodnia

Działanie Skrót
Widok tygodnia dzieli wydarzenia na 2 grupy: całodniowe i zwykłe. Aby przełączać się między wydarzeniami całodniowymi i zwykłymi, używaj strzałek w górę i w dół.
Przechodzenie między dniami tygodnia Strzałka w lewo lub strzałka w prawo
Przechodzenie między wydarzeniami w obszarze wydarzeń całodniowych lub obszarze wydarzeń zwykłych Klawisz Tab
Przewijanie widoku do następnego tygodnia

N

Naciśnij klawisz W, aby przenieść zaznaczenie na początek nowego tygodnia.

Przewijanie widoku do poprzedniego tygodnia

P

Naciśnij klawisz W, aby przenieść zaznaczenie na początek nowego tygodnia.

Poruszanie się po kalendarzu w widoku miesiąca

Działanie Skrót
Przechodzenie między tygodniami Strzałka w górę lub strzałka w dół
Przechodzenie między dniami Strzałka w lewo lub strzałka w prawo
Przechodzenie między wydarzeniami w miesiącu

Klawisz Tab

Jeśli masz wiele wydarzeń, czasem nie wszystkie są widoczne na ekranie. Aby wyświetlić wszystkie wydarzenia, przejdź do przycisku Więcej i naciśnij Enter lub spację.

Przewijanie widoku do następnego miesiąca

N

Naciśnij klawisz M, aby przenieść zaznaczenie na początek nowego miesiąca.

Przewijanie widoku do poprzedniego miesiąca

P

Naciśnij klawisz M, aby przenieść zaznaczenie na początek nowego miesiąca.

Poruszanie się po kalendarzu w widoku roku

Działanie Skrót
Przechodzenie między tym samym dniem w poprzednich lub następnych tygodniach Strzałka w górę lub strzałka w dół
Przechodzenie między dniami Strzałka w lewo lub strzałka w prawo
Otwieranie okna z obsługiwaną za pomocą klawisza Tab listą wydarzeń w danym dniu Klawisz Enter
Przechodzenie do widoku miesiąca Spacja
Przewijanie widoku do następnego roku

N

Naciśnij klawisz Y, aby przenieść zaznaczenie na początek nowego roku.

Przewijanie widoku do poprzedniego roku

P

Naciśnij klawisz Y, aby przenieść zaznaczenie na początek nowego roku.

Przechodzenie do konkretnej daty

Aby zmienić widok na określony dzień, użyj skrótu „Przejdź do daty”:

 1. Aby otworzyć okno „Przejdź do daty”, naciśnij klawisz G.
 2. Wpisz datę, np. 5 czer 2021.
 3. Naciśnij Enter.

Wskazówki:

 • Jeśli używasz bieżącej daty, skrót G dotyczący opcji „Przejdź do daty” działa tak samo jak skrót T dotyczący opcji „Pokaż dzisiejszy dzień”.
 • W widokach tygodnia, miesiąca i roku pojawia się początek okresu, który uwzględnia nową datę, ale zaznaczenie się nie przenosi. Aby przenieść zaznaczenie na konkretną datę, naciśnij klawisz związany z widokiem harmonogramu lub klawisz D dotyczący widoku dnia.

Korzystanie z widoku małego kalendarza

W Obszarze panelu głównego znajduje się mały kalendarz. Za pomocą małego kalendarza możesz zmieniać daty w bieżącym widoku lub przeglądać wszystkie dni miesiąca.

Znajdowanie małego kalendarza
 • W Obszarze panelu głównego naciśnij plus, aby wyszukać osoby.
 • Naciśnij raz Shift + Tab, aby przenieść zaznaczenie na tabelę miesiąca.

Ważne: jeśli nie możesz znaleźć małego kalendarza, być może Obszar panelu głównego jest zwinięty. Aby rozwinąć przycisk „Główny panel”, przejdź do początku Obszaru banera i naciśnij Enter.

Poruszanie się po małym kalendarzu
 • Za pomocą klawiszy strzałek znajdź wybraną datę. Gdy ją znajdziesz, naciśnij Enter. Widok kalendarza głównego zostanie zaktualizowany, aby uwzględniał wybraną datę.
 • Aby wrócić do obszaru kalendarza głównego, naciśnij klawisz powrotu do widoku planu dnia, w którym zaznaczona jest nowa data.

Tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi

Tworzenie wydarzenia

 1. Wydarzenie możesz utworzyć na 3 sposoby:
  • Naciśnij klawisz C. Otworzy się strona, na której można utworzyć zwykłe wydarzenie.
  • Naciśnij Shift + C. Otworzy się okno. Wybierz typ wydarzenia, które chcesz utworzyć. Możesz utworzyć zwykłe wydarzenie, wydarzenie poza biurem, zadanie lub przypomnienie.
  • Użyj przycisku „Utwórz” w Obszarze panelu głównego. Możesz wybrać „Wydarzenie”, „Czas skupienia”, „Poza biurem”, „Zadanie” lub „Harmonogram spotkań”.
 2. Początkowo zaznaczone jest pole do wpisywania tytułu wydarzenia.
 3. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do pól daty i godziny, a następnie wpisz datę i godzinę.
 4. Opcjonalnie: aby zaprosić gości na wydarzenie, naciskaj Tab, aż dojdziesz do pola edycji „Goście”, a następnie wpisz adres e-mail gościa.
  • Podczas wpisywania imienia i nazwiska lub adresu e-mail gościa usłyszysz sugestię. Jeśli jest to osoba, którą chcesz zaprosić, naciśnij Enter.
  • Więcej sugestii znajduje się pod polem edycji. Aby odsłuchać imiona i nazwiska, naciśnij strzałkę w dół. Po znalezieniu odpowiedniej osoby naciśnij Enter.
  • Jeśli dana osoba nie zostanie zasugerowana, wpisz jej imię i nazwisko, a lista sugestii się zmieni.
 5. Opcjonalnie: wypełnij inne pola, takie jak:
  • Informacje o salach lub o spotkaniu
  • Powiadomienia
  • Załączniki
  • Opis spotkania
 6. Wydarzenie możesz zapisać na różne sposoby:
  • ChromeOS lub Windows: naciśnij Ctrl + S lub Ctrl + Enter.
  • macOS: naciśnij ⌘ + S lub ⌘ + Enter.
  • W dowolnym systemie operacyjnym możesz naciskać klawisz Tab, aż dojdziesz do przycisku „Zapisz”. Następnie naciśnij Enter.
 7. Aby odrzucić wydarzenie, naciśnij Escape.

Tworzenie wydarzenia cyklicznego

 1. Znajdź wydarzenie lub utwórz nowe:
  • Otwórz wydarzenie w widoku Kalendarza. Aby otworzyć szczegóły wydarzenia, naciśnij klawisz E.
  • Aby utworzyć nowe wydarzenie, naciśnij klawisz C.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do menu „Nie powtarza się”, a następnie naciśnij Enter lub spację. Pojawi się menu.
 3. Wybierz opcję:
  • Możesz za pomocą strzałek wybrać ustaloną częstotliwość wydarzeń spośród dostępnych opcji. Gdy usłyszysz częstotliwość powtarzania, która ma obowiązywać w przypadku Twojego wydarzenia, naciśnij Enter lub spację.
  • Aby ustawić niestandardową częstotliwość wydarzeń:
   1. Za pomocą strzałek przejdź do przycisku Niestandardowe i naciśnij Enter lub spację. Wpisz, ile razy wydarzenie ma się powtarzać.
   2. Naciśnij Tab, aby przejść do przycisku „Powtarzaj co:”. Aby zmieniać dni tygodnia, naciskaj klawisz Tab. Aby wybrać dzień, naciśnij spację.
   3. Opcjonalnie: możesz wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia. Naciskaj Tab, aż wybierzesz element z listy.
   4. Jeśli chcesz zapisać konfigurację wydarzenia cyklicznego, naciśnij Tab, aby przejść do przycisku „Gotowe”, a następnie naciśnij Enter lub spację.

Sprawdzanie wydarzenia

 1. Otwórz wydarzenie w widoku kalendarza.
 2. Naciśnij Enter.
 3. Aby sprawdzić pola wydarzenia bez zmiany zaznaczenia:
  • Windows: naciśnij Alt + {liczba}
  • ChromeOS: naciśnij Alt + Shift + {liczba}
  • macOS: naciśnij Option + {liczba}
  • Wskazana {liczba} odpowiada konkretnemu polu wydarzenia:
   • 1 Tytuł
   • 2 Data i godzina
   • 3 Goście
   • 4 Sale i lokalizacja
   • 5 Opis
   • 6 Załączniki
   • 7 Powiadomienia
 4. Aby edytować pola, które można zmienić, naciśnij Tab.
  • Wskazówka: za pomocą klawisza Tab nie można uzyskać dostępu do niektórych informacji. Aby je odsłuchać, konieczne może być użycie poleceń czytnika ekranu. Aby korzystać z poleceń czytnika ekranu:
   • JAWS: włącz kursor wirtualny.
   • NVDA: włącz tryb przeglądania.
   • ChromeVox: włącz tryb klawiszy trwałych.
   • VoiceOver: włącz funkcję QuickNav.
 5. Po zakończeniu sprawdzania wydarzenia naciśnij Escape.

Dodawanie i usuwanie uczestników wydarzenia

 1. Znajdź wydarzenie lub utwórz nowe:
  • Otwórz wydarzenie w widoku Kalendarza. Aby edytować szczegóły wydarzenia, naciśnij klawisz E.
  • Aby utworzyć nowe wydarzenie, naciśnij klawisz C.
 2. Aby zaprosić gości na wydarzenie, naciskaj Tab, aż dojdziesz do pola edycji „Goście”, a następnie wpisz adres e-mail gościa.
  • Podczas wpisywania imienia i nazwiska lub adresu e-mail gościa usłyszysz sugestię. Jeśli jest to osoba, którą chcesz zaprosić, naciśnij Enter.
  • Więcej sugestii znajduje się pod polem edycji. Aby odsłuchać imiona i nazwiska, naciśnij strzałkę w dół. Po znalezieniu odpowiedniej osoby naciśnij Enter.
  • Jeśli dana osoba nie zostanie zasugerowana, wpisz jej imię i nazwisko, a lista sugestii się zmieni.
 3. Opcjonalnie: możesz oznaczyć uczestnictwo gościa jako opcjonalne.
  1. Aby oznaczyć gościa jako opcjonalnego, naciskaj Tab, aż dojdziesz do listy zaproszonych gości.
  2. Za pomocą strzałek przejdź do gościa, którego chcesz oznaczyć jako opcjonalnego.
  3. Naciśnij Tab, aby przejść do przycisku „Oznacz jako opcjonalnych”, a następnie naciśnij Enter lub spację.
 4. Opcjonalnie: możesz usunąć gościa.
  1. Jeśli chcesz usunąć gościa, naciśnij Tab, aby przejść do listy zaproszonych gości.
  2. Za pomocą strzałek przejdź do gościa, którego chcesz usunąć.
  3. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Usuń”, a następnie naciśnij Enter.
 5. Zapisz wydarzenie.

Dodawanie i usuwanie sal na potrzeby wydarzenia

Jeśli korzystasz ze szkolnego lub służbowego konta Google, możesz dodawać do wydarzeń sale i je usuwać.

 1. Znajdź wydarzenie lub utwórz nowe:
  • Otwórz wydarzenie w widoku Kalendarza. Aby edytować szczegóły wydarzenia, naciśnij klawisz E.
  • Aby utworzyć nowe wydarzenie, naciśnij klawisz C.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do listy „Goście”. Aby przejść do pola karty Sale, użyj strzałki w prawo.
 3. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do listy sal.
 4. Aby otworzyć listę sal, naciśnij strzałkę w dół.
 5. Aby przełączyć wybór sal, naciśnij Enter.
 6. Zapisz wydarzenie.

Korzystanie z sugerowanych godzin

Gdy dodasz gości, Kalendarz Google poda sugerowane godziny, w których wszyscy są dostępni. Aby wybrać godzinę:

 1. Znajdź wydarzenie lub utwórz nowe:
  • Otwórz wydarzenie w widoku Kalendarza. Aby edytować szczegóły wydarzenia, naciśnij klawisz E.
  • Aby utworzyć nowe wydarzenie, naciśnij klawisz C.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do pola edycji „Gość”, a następnie naciśnij Enter. Dodaj gości do wydarzenia.
 3. Naciśnij Tab, aby przejść do menu „Sugerowane godziny”.
 4. Aby otworzyć menu, naciśnij Enter lub strzałkę w dół.
 5. Za pomocą strzałek sprawdź dostępne opcje.
 6. Gdy znajdziesz odpowiedni termin, naciśnij Enter. Data i godzina spotkania zmienią się na sugerowany termin.
 7. Zapisz wydarzenie.

Korzystanie z opcji „Znajdź termin”

 1. Znajdź wydarzenie lub utwórz nowe:
  • Otwórz wydarzenie w widoku Kalendarza. Aby otworzyć szczegóły wydarzenia, naciśnij klawisz E.
  • Aby utworzyć nowe wydarzenie, naciśnij klawisz C.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do pola edycji „Gość”, a następnie naciśnij Enter. Dodaj gościa do wydarzenia.
 3. Naciśnij Tab, aby przejść do listy „Szczegóły wydarzenia”. Aby otworzyć kartę „Znajdź termin”, użyj strzałki w prawo.
 4. Aby przejść do panelu kalendarza, naciśnij Tab.
 5. Za pomocą strzałek sprawdź dostępne opcje.
 6. Gdy znajdziesz odpowiedni termin, naciśnij Enter. Data i godzina spotkania zmienią się na sugerowany termin.
 7. Zapisz wydarzenie.

Pobieranie kalendarza innej osoby

Możesz tymczasowo dodać kalendarz innej osoby do swojego widoku kalendarza.

 1. Naciśnij klawisz plusa.
 2. Wpisz adres e-mail właściciela kalendarza.
 3. Naciśnij Enter.
 4. Kalendarz innej osoby zostanie dodany do widoku kalendarza.

Wskazówki:

 • Aby usunąć kalendarz danej osoby z obszaru kalendarza głównego, odśwież stronę.
 • Jeśli utworzysz wydarzenie, Kalendarz Google automatycznie usunie kalendarz innej osoby z obszaru kalendarza głównego.

Usuwanie wydarzenia

Ważne: usunięcie wydarzenia spowoduje jego anulowanie dla wszystkich uczestników. Jeśli usuniesz wydarzenie tylko ze swojego kalendarza, nie zostanie ono anulowane dla pozostałych uczestników. Aby usunąć wydarzenie:

 1. Otwórz wydarzenie.
 2. Wydarzenie możesz usunąć na kilka sposobów.
  • Naciśnij Backspace.
  • Naciśnij Delete.
  • Naciśnij Enter, aby otworzyć okno wydarzenia. Za pomocą strzałek przejdź do przycisku „Usuń”, a następnie naciśnij Enter.
  • Usuń wydarzenie ze strony edytowania:
   1. Naciśnij E, aby edytować wydarzenie.
   2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Więcej czynności”, a następnie naciśnij Enter.
   3. Naciskaj strzałkę w dół, aż dojdziesz do przycisku „Usuń”, a następnie naciśnij Enter.
 3. Opcjonalnie: jeśli wydarzenie się powtarza, wykonaj kroki opisane w poniższej sekcji Usuwanie wydarzenia lub wszystkich jego powtórzeń.

Usuwanie wydarzenia lub wszystkich jego powtórzeń

Jeśli wydarzenie jest częścią serii, pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz usunąć tylko 1 wydarzenie, czy wszystkie z nich. Aby usunąć jedno wydarzenie lub wszystkie jego powtórzenia:

 1. Za pomocą strzałek w górę i w dół zdecyduj, czy chcesz usunąć:
  • To wydarzenie
  • To wydarzenie i kolejne wydarzenia
  • Wszystkie wydarzenia
 2. Opcjonalnie: jeśli na spotkanie zaproszeni są inni goście, możesz napisać wiadomość o anulowaniu. Po napisaniu wiadomości naciśnij Tab.
 3. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „OK”, a następnie naciśnij Enter.

Przywracanie wydarzenia

Jeśli usuniesz wydarzenie przez pomyłkę, przez 30 dni możesz je wyświetlić lub przywrócić. Aby przywrócić wydarzenie:

 1. Za pomocą skrótu klawiszowego ukośnika przejdź do Obszaru banera.
 2. Naciśnij Escape.
 3. Naciśnij dwukrotnie Tab, aż dojdziesz do przycisku menu „Ustawienia”.
 4. Aby otworzyć menu Ustawienia, naciśnij Enter lub strzałkę w dół.
 5. Naciskaj strzałkę w dół, aż dojdziesz do przycisku „Kosz”.
 6. Naciśnij Enter.
 7. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Przywróć {nazwa wydarzenia}”, gdzie {nazwa wydarzenia} odpowiada wydarzeniu, które chcesz przywrócić.
 8. Naciśnij spację lub Enter.
 9. Aby wrócić do kalendarza, naciśnij skrót Wstecz w przeglądarce.

Wyszukiwanie wydarzenia

Proste wyszukiwanie

 1. Naciśnij ukośnik.
 2. Wpisz wyszukiwane słowa.
  • Jeśli wpiszesz nazwę kontaktu, naciśnij strzałkę w dół, aby go wybrać.
 3. Naciśnij Enter.
  • Jeśli wyszukiwanie obejmuje wiele haseł i osób, zostaną wyświetlone wydarzenia pasujące do wszystkich wyszukiwanych słów.

Jeśli jakieś wydarzenia pasują do wyszukiwania, pojawia się widok harmonogramu z zaznaczonym dopasowaniem, które jest najbliżej bieżącej daty. Jeśli jest wiele dopasowań, możesz poruszać się po nich tak jak w widoku harmonogramu:

 • Aby poruszać się po datach z przeszłości związanych z wydarzeniem pasującym do wyszukiwania, naciskaj strzałkę w lewo.
 • Aby poruszać się po datach w przyszłości związanych z pasującym wydarzeniem, naciskaj strzałkę w prawo.
 • Aby poruszać się po pasujących wydarzeniach z przeszłości, naciskaj strzałkę w górę.
 • Aby poruszać się po pasujących wydarzeniach w przyszłości, naciskaj strzałkę w dół.
 • Aby sprawdzić wydarzenie, naciśnij Enter, gdy zaznaczone jest dane wydarzenie. Aby wrócić do widoku wyników, naciśnij Escape.
 • Aby wrócić do poprzedniego widoku kalendarza, naciśnij Escape.

Wyszukiwanie zaawansowane

 1. Naciśnij ukośnik.
 2. Naciśnij Tab, aby przejść do przycisku „Opcje wyszukiwania”.
 3. Aby otworzyć formularz z opcjami wyszukiwania, naciśnij Enter.
 4. Naciskaj Tab, aż dotrzesz do wybranej opcji:
  • Które kalendarze przeszukiwać?
   • Domyślne ustawienie to „wszystkie aktywne”. Aby określić inne opcje, naciśnij strzałkę w dół.
  • Jakie słowa kluczowe muszą być uwzględnione w wydarzeniu?
  • Kto jest uczestnikiem?
  • Gdzie odbywa się wydarzenie?
  • Jakie słowa kluczowe nie mogą być uwzględnione w wydarzeniu?
  • Jaki jest zakres dat?
 5. Aby przeprowadzić wyszukiwanie, naciśnij Enter.
 6. Po wynikach możesz poruszać się za pomocą klawiszy strzałek w sposób opisany powyżej w sekcji Proste wyszukiwanie.

Odpowiadanie na zaproszenia do udziału w wydarzeniach

W widoku wydarzeń

 1. Otwórz wydarzenie.
 2. Otwórz menu kontekstowe.
  • ChromeOS: naciśnij Shift + F10 lub – jeśli ChromeVox jest włączony – naciśnij Wyszukaj + M.
  • Windows: naciśnij Shift + F10 lub klawisz aplikacji.
  • macOS z VoiceOver: naciśnij VO + Shift + M.
 3. Aby wybrać opcję Odpowiedz, naciśnij klawisz skrótu poniżej lub za pomocą strzałki przejdź do wybranego elementu, a następnie naciśnij Enter.
Odpowiedź Skrót
Tak Y
Tak, w sali konferencyjnej R
Tak, dołączam wirtualnie V
Nie N
Być może M

W oknie wydarzenia

 1. Za pomocą strzałek lub klawisza Tab przejdź do istniejącego wydarzenia. Gdy dojdziesz do wydarzenia, naciśnij Enter.
 2. Przejdź do sekcji „Bierzesz udział?”.
 3. Naciśnij Tab, aby przejść do przycisków „Tak”, „Nie” lub „Być może”. Aby wybrać opcję Odpowiedz, naciśnij Enter.
 4. Opcjonalnie: jeśli wydarzenie się powtarza, wybierz odpowiedź i naciśnij Enter:
  • To wydarzenie
  • To wydarzenie i kolejne wydarzenia
  • Wszystkie wydarzenia

Na stronie wydarzenia

 1. Za pomocą strzałek lub klawisza Tab przejdź do istniejącego wydarzenia.
 2. Gdy dojdziesz do wydarzenia, naciśnij klawisz E.
 3. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do sekcji „Bierzesz udział?”, i użyj strzałek w górę lub w dół, aby przejść do przycisków „Tak”, „Nie” lub „Być może”.
 4. Aby wybrać opcję Odpowiedz, naciśnij Enter.
 5. Zapisz wydarzenie.

Na podstawie e-maila

 1. Otwórz e-maila z zaproszeniem.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do sekcji „Bierzesz udział?”, i użyj strzałek lub klawisza Tab, aby przejść do przycisków „Tak”, „Nie” lub „Być może”.
 3. Aby wybrać opcję Odpowiedz, naciśnij Enter.

Dołączanie do spotkania wideo z poziomu wydarzenia w kalendarzu

 1. Otwórz wydarzenie.
 2. Do spotkania możesz dołączyć na 2 sposoby:
  • Opcja 1. Za pomocą menu kontekstowego
   1. Aby otworzyć menu kontekstowe:
    • ChromeOS: naciśnij Shift + F10 lub – jeśli ChromeVox jest włączony – naciśnij Wyszukaj + M.
    • Windows: naciśnij Shift + F10 lub klawisz aplikacji.
    • macOS z VoiceOver: naciśnij VO + Shift + M.
   2. Naciskaj J lub strzałkę w dół, aż dojdziesz do przycisku „Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij Enter.
  • Opcja 2. Za pomocą okna wydarzenia
   1. Naciśnij Enter, aby otworzyć okno wydarzenia.
   2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Dołącz teraz”, a następnie naciśnij Enter.

Ustawianie dostępności i statusu „Poza biurem”

Jeśli wskażesz, że jesteś poza biurem, kalendarz utworzy wydarzenia, które będą automatycznie odrzucać wszystkie spotkania wyznaczone na ten czas.

 1. Aby utworzyć nowe wydarzenie poza biurem, naciśnij Shift + C.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do listy „Wydarzenie”. Za pomocą strzałek otwórz kartę „Poza biurem”.
 3. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do parametrów daty. Ustaw daty lub godziny, kiedy będziesz poza biurem.
 4. Zapisz wydarzenie.

Otwieranie ustawień kalendarza

Aby przejść do ustawień, naciśnij klawisz S.

Możesz też przejść do ustawień w ten sposób:

 1. Za pomocą klawisza ukośnika przejdź do Obszaru banera.
 2. Naciśnij Escape.
 3. Naciśnij dwukrotnie Tab, aby przejść do menu ustawień.
 4. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu ustawień.
 5. Jeszcze raz naciśnij Enter, aby otworzyć ustawienia.

Udostępnianie kalendarza

 1. Naciśnij klawisz S, aby otworzyć Ustawienia.
 2. Naciskaj Shift + Tab, aż dojdziesz do sekcji „Ustawienia moich kalendarzy”.
 3. Naciśnij strzałkę w dół, aby znaleźć kalendarz, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij Enter.
 4. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Dodaj osoby”, a następnie naciśnij Enter lub spację.
 5. Aby udostępnić komuś kalendarz, wpisz adres e-mail tej osoby.
 6. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Wyślij”, a następnie naciśnij Enter lub spację.

Zarządzanie różnymi kalendarzami

Dodawanie kalendarzy

 1. Naciśnij klawisz S, aby otworzyć Ustawienia.
 2. Naciskaj Shift + Tab, aż dojdziesz do sekcji „Ogólne”.
 3. Kliknij strzałkę w lewo, aby zwinąć, i strzałkę w dół, aby dodać kalendarz, a następnie naciśnij Enter.
 4. Wybierz opcję, a następnie naciśnij Enter:
  • Zasubskrybuj kalendarz: możesz subskrybować inne kalendarze i je wyświetlać.
  • Utwórz nowy kalendarz: możesz tworzyć nowe kalendarze.
  • Przeglądaj zasoby: znajdziesz tu listę zasobów, które można uwzględnić w harmonogramie. Każdy zasób jest umieszczony w lokalizacji, do której można dotrzeć za pomocą klawisza Tab.
  • Przeglądaj pomocne kalendarze: znajdziesz tu listę opartych na zainteresowaniach kalendarzy, takich jak kalendarze sportowe i kalendarze świąt.
  • Z adresu URL: możesz dodać nowy kalendarz za pomocą linku.

Wyświetlanie i ukrywanie kalendarzy

 1. Przejdź do Obszaru panelu głównego, naciskając klawisz plusa.
  • Jeśli Obszar panelu głównego jest niedostępny, przejdź do początku Obszaru banera i naciśnij Enter, aby rozwinąć przycisk „Główny panel”.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Moje kalendarze”.
  • Jeśli przycisk „Moje kalendarze” jest zwinięty, naciśnij Enter.
 3. Naciśnij Tab, aby przejść do pierwszego kalendarza.
 4. Aby znaleźć określony kalendarz, użyj strzałki w dół.
 5. Aby wyświetlić lub ukryć kalendarz, naciśnij spację.
 6. Aby wyświetlić dodatkowe opcje, naciśnij Tab.

Wyświetlanie innych kalendarzy

Do kalendarza możesz dodawać inne kalendarze.

 1. Przejdź do Obszaru panelu głównego, naciskając klawisz plusa.
  • Jeśli Obszar panelu głównego jest niedostępny, przejdź do początku Obszaru banera i naciśnij Enter, aby rozwinąć przycisk „Główny panel”.
 2. Naciskaj Tab, aż dojdziesz do przycisku „Inne kalendarze”.
  • Jeśli przycisk „Inne kalendarze” jest zwinięty, naciśnij Enter.
 3. Naciśnij Tab, aby przejść do przycisku „Dodaj inne kalendarze”, i naciśnij Enter.
 4. Za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół wybierz opcję menu:
  • Subskrybuj,
  • Przeglądaj,
  • Utwórz.
 5. Naciśnij Enter, aby dodać kalendarz.
 6. Naciśnij Tab, aby przejść do pierwszego kalendarza.
 7. Aby znaleźć określony kalendarz, użyj strzałki w dół.
 8. Aby wyświetlić lub ukryć kalendarz, naciśnij spację.
 9. Aby wyświetlić dodatkowe opcje, naciśnij Tab.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7641271199267605673
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
88