Използване на екранен четец с Google Календар

Можете да създавате и проследявате събития, да изпращате, приемате или отхвърляте покани и още много други неща в Google Календар, като използвате екранен четец.

Съвети за използване на клавишни комбинации

 • JAWS: Изключете виртуалния курсор или използвайте прехвърляната команда JAWS + 3.
 • NVDA: Превключете на фокусен режим или използвайте прехвърляната команда NVDA + F2.
 • ChromeVox или VoiceOver: Не превключвайте режими и не използвайте прехвърляни команди.

Научете как да включите клавишните комбинации.

Съвети за навигация

 • За да преминете към следващия период от време, натиснете n или j.
 • За да преминете към предишния период от време, натиснете p или k.
 • За да се върнете на настоящата дата, натиснете t.
 • За да създадете събитие, натиснете c.
 • За да се придвижите към следващото събитие, натиснете клавиша Tab. За да се върнете, натиснете Shift + Tab.
 • За да отворите миникалендара, използвайте командата „Придвижване към таблица“ на екранния си четец. След това изберете деня, който искате да се показва пръв в изгледа.

Преглед на Tasks и Keep

Вече можете да използвате Keep и Tasks в страничния панел, докато използвате Календар. Инструментите в него са свити по подразбиране. За да преминете към страничния панел и да разширите един от инструментите, следвайте тези стъпки:

 1. За да преминете към страничния панел, използвайте тези комбинации:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (точка) или Ctrl + Alt + , (запетая)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (точка) или Alt + Shift + , (запетая)
  • Mac: + Option + . (точка) или + Option + , b.
 2. В страничния панел натиснете стрелката за нагоре или за надолу, за да се придвижите между Keep и Tasks, след това натиснете Enter, за да разширите инструмента, който искате да използвате.
 3. В страничния панел вече можете да извършвате следните действия, без да напускате Календар:
  • Keep: Създавайте контролни списъци и водете бележки.
  • Tasks: Добавяйте задачи и крайни срокове.
 4. За да се върнете в Календар, докато страничният панел е отворен, използвайте тези комбинации:
  • Windows: Ctrl + Alt + . (точка) или Ctrl + Alt + , (запетая)
  • Chromebook: Alt + Shift + . (точка) или Alt + Shift + , (запетая)
  • Mac: + Option + . (точка) или + Option + , (запетая).
 5. За да затворите страничния панел, натиснете Shift + Tab, докато стигнете до „Затваряне“, след което натиснете Enter.

Научете повече за използването на Keep и Tasks с Календар.

Създаване и актуализиране на събития

Създаване на събитие с гости или помещения

Забележка: Преди да можете да резервирате помещения, те трябва да бъдат зададени в календара за службата или учебното ви заведение.

За да поканите хора и да резервирате помещения за събитията си:

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете Създаване на събитие.
 3. Попълнете подробностите за събитието.
 4. По избор: Изберете „Не се повтаря“ и посочете колко често да се повтаря.
 5. Изберете Гости и след това въведете имената на гостите.
 6. Изберете Помещения и след това въведете имената на помещенията.
 7. По избор: За да изберете време, което е подходящо за всички с профил в Google, изберете Предложени часове.
 8. Запазете събитието.
 9. По избор: Ако искате да изпратите имейл на гостите, изберете Изпращане.

Намиране на време

Ако някой е споделил календара си с вас или е част от службата ви, учебното ви заведение или друга организация, можете да проверите дали е свободен, или зает, когато го добавяте към събитие.

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете Създаване на събитие.
 3. В полето „Добавяне на гости“ въведете името или имейл адреса на човека, когото искате да поканите.
 4. Изберете Намиране на време. Ако поканеният от вас гост е споделил календара си с вас, ще видите неговия график до вашия.

Отговаряне на покани

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете събитие.
 3. Изберете Да, Може би или Не.

Отговаряне на покана и изпращане на бележка

Когато отговаряте на покана, в настройките за събитието можете също да добавите бележка за човека, създал събитието, например „Ще закъснея с 10 минути“.

 1. Отворете Google Календар.
 2. Отворете събитие.
 3. Изберете „Редактиране на събитието“ Редактиране на събитието.
 4. Изберете Да, Може би или Не.
 5. Изберете Добавяне на бележка и въведете бележката си. (Другите поканени на събитието хора ще могат да виждат под името ви какво сте написали.)
 6. Запазете събитието.

Промяна на начина на известяване за събитията

Когато създадете събитие, можете да изберете дали Календар да ви изпраща актуализации по имейл, или чрез системни известия.

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете Създаване на събитие.
 3. Попълнете подробностите за събитието.
 4. В менюто „Известия“ изберете как и кога искате да ви бъде напомнено.
  • Можете да изберете между сигнали за известия и имейл, както и да изберете кога да получавате известията.
  • За да добавите друг начин или време на известяване, изберете Добавяне на известие.
  • За да премахнете известие, изберете Премахване на известие.
 5. Изберете Запазване.

Добавяне или промяна на известия за съществуващи събития

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете събитие.
 3. Изберете Редактиране.
 4. В менюто „Известия“ изберете как и кога искате да ви бъде напомнено.
  • Можете да изберете между сигнали за известия и имейл, както и да изберете кога да получавате известията.
  • За да добавите друг начин или време на известяване, изберете Добавяне на известие.
  • За да премахнете известие, изберете Премахване на известие.
 5. Изберете Запазване.

Споделяне на календара ви

Можете да показвате кога сте на разположение, като споделите календари с колеги, приятели и близки с профил в Google.

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете „Настройки“ Настройки и след това Настройки.
 3. Под „Настройки за моя календар“ изберете календара, който искате да споделите.
 4. Под „Споделяне с определени хора“ изберете Добавяне на хора.
 5. Въведете имейл адреса на човека, с когото искате да споделите календара си.
 6. Когато сте готови, изберете Изпращане.

Преглед на други календари

Можете да добавяте други календари към своите, например с празници.

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете Други календари.
 3. Намерете календара, който искате да покажете или скриете, и го включете или изключете.

Идентифициране на календара, в който е записано събитие

За да разберете кой е създал събитие или в чий календар се намира:

 • Използвайте клавишите със стрелки при изключен виртуален курсор или фокусен режим. Докато откроявате календар, ще чувате информация, например името на календара.
 • Разгънете събитие и чуйте името на календара в подробностите за събитието.

Изтриване на събитие

Ако не можете да присъствате на събитие или не искате да е в календара ви, можете да го изтриете.

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете събитие.
 3. Изтрийте събитието:
  1. Ако клавишните комбинации на Календар са включени, натиснете Backspace.
  2. Изберете Изтриване.

Възстановяване на изтрити събития

Ако сте изтрили събитие по погрешка, можете да го видите или възстановите в рамките на 30 дни след изтриването.

 1. Отворете Google Календар.
 2. Изберете „Настройки“ Настройки и след това Кошче.
 3. По избор: Поставете отметка за събитието или събитията, които искате да възстановите, и изберете „Възстановяване на избраните събития“.