Zmienianie ustawień kalendarza

Możesz zmienić ustawienia widoku kalendarza, powiadomień i wydarzeń.

Konfigurowanie kalendarza

 1. Otwórz aplikację Kalendarz Google Kalendarz.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia .
 3. Kliknij Ogólne, by zmienić początek tygodnia, strefę czasową urządzenia, domyślny czas trwania wydarzeń i inne ustawienia.

Włączanie i wyłączanie ciemnego motywu

Ważne: zmiana dotyczy tylko aplikacji Kalendarz Google. Aby zmodyfikować motyw widżetu Kalendarza i powiadomień, zmień ustawienia ekranu i wyświetlania na urządzeniu z Androidem.

Ciemny motyw jest dostępny w aplikacji Kalendarz Google na Androidzie w wersji 7.0 i nowszych.

 1. Otwórz aplikację Kalendarz Google Kalendarz.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia a potem Ogólne a potem Motyw.
 3. Wybierz opcję.

Uwaga:

 • Od wersji 10 Androida widżety i Kalendarz wyświetlają się w trybie ciemnym, jeśli w ustawieniach systemu włączono Oszczędzanie baterii lub Tryb ciemny.
 • W starszych wersjach Androida (do wersji 9 włącznie) widżety zawsze wyświetlają się w trybie jasnym.

Dodawanie konta do synchronizacji

 1. Na telefonie lub tablecie otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Konta a potem Dodaj konto.
 3. Wybierz Google jako typ konta.
 4. Zaloguj się, podając pełny adres e-mail i hasło. Jeśli korzystasz z weryfikacji dwuetapowej, zweryfikuj urządzenie.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by zakończyć proces logowania.

Zmniejszanie częstotliwości synchronizowania Kalendarza

Aby oszczędzać dane i baterię, możesz ustawić synchronizowanie tylko na czas korzystania z aplikacji. Synchronizacja będzie przeprowadzana na przykład podczas otwierania kalendarza lub tworzenia oraz zmieniania wydarzeń.

 1. Na telefonie lub tablecie otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Konta.
 3. Wybierz konto.
 4. Wybierz opcję Synchronizacja konta.
 5. Wyłącz Kalendarz Google.

Uwaga: jeśli zamkniesz aplikację Kalendarz w trakcie synchronizowania, może minąć trochę czasu, zanim synchronizacja zostanie zatrzymana.

Wyświetlanie kalendarzy prywatnych i służbowych w profilu służbowym na Androidzie

Możesz zaktualizować aplikację Kalendarz na koncie służbowym, by wyświetlała też kalendarze prywatne. Ułatwi Ci to tworzenie i edytowanie wydarzeń w jednym miejscu.

Ważne:

 • Kalendarze służbowe nie są dodawane do Kalendarza na koncie prywatnym.
 • Kalendarze służbowe i prywatne są przechowywane oddzielnie. Dane konta osobistego nie są udostępniane na koncie służbowym.
 • Kalendarze prywatne w aplikacji Kalendarz na koncie służbowym są niewidoczne dla współpracowników i administratorów, chyba że udostępnisz te kalendarze bezpośrednio na koncie do pracy.
 • Jeśli chcesz udostępnić kalendarze prywatne na koncie służbowym, poproś administratora, aby włączył tę opcję.
 1. Otwórz aplikację Kalendarz Google Kalendarz.
 2. Kliknij Ustawienia a potem Kalendarze prywatne.
  • Jeśli nie widzisz opcji „Kalendarze prywatne”, może to oznaczać, że administrator nie włączył jej w Twojej organizacji.
 3. Kliknij Włącz w Ustawieniach.
 4. Włącz Połącz te aplikacje.
 5. Kliknij Zezwól.

Wskazówka: możesz sprawdzić w aplikacji Kalendarz Kalendarz a potem Ustawienia, czy opcja „Kalendarze prywatne” ma ustawienie „Pokazywane”.

Włącz ustawienie „Kalendarze prywatne” zamiast udostępniać kalendarz osobisty bezpośrednio na koncie służbowym

Jeśli Twoje kalendarze prywatne były wcześniej udostępnione na koncie służbowym, ustawienie „Kalendarze prywatne” spowoduje wyświetlenie zduplikowanych wydarzeń osobistych w aplikacji Kalendarz, której używasz służbowo.

Wskazówki:

 • Włączenie ustawienia „Kalendarze prywatne” bezpośrednio w aplikacji Kalendarz na koncie służbowym pozwala oddzielić dane z konta osobistego i służbowego.
 • Udostępnianie kalendarzy prywatnych bezpośrednio na koncie służbowym umożliwia wyświetlanie ich we wszystkich wersjach Kalendarza, w tym na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Aby usunąć wcześniej udostępnione kalendarze prywatne ze swojego konta służbowego:

 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Kliknij kalendarz prywatny, który chcesz ukryć.
 3. Włącz Synchronizuj dla każdego kalendarza prywatnego.
 4. W Ustawieniach włącz Kalendarze prywatne.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne