Zmena nastavení Kalendára

V kalendári môžete zmeniť nastavenia zobrazenia, upozornení a udalostí.

Nastavenie kalendára

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Ak chcete zmeniť začiatok týždňa, časové pásmo zariadenia, predvolené trvanie udalostí a ďalšie nastavenia, klepnite na Všeobecné.
 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť obrázky, klepnite na prepínač Zobraziť obrázky na pozadí.

Pridanie alebo zastavenie synchronizácie účtov

Do Kalendára Google môžete pridať viac účtov alebo môžete zastaviť synchronizáciu Kalendára Google s účtom Google.

Pridanie účtu
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Spravovať účty a potom Pridať ďalší účet.
 4. Prihláste sa pomocou svojej úplnej e‑mailovej adresy a hesla. Ak používate dvojstupňové overenie, overte zariadenie.
 5. Podľa pokynov na obrazovke dokončite prihlasovací proces.
Zastavenie synchronizácie účtu
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Spravovať účty.
 4. Vypnite svoj účet.
Odstránenie účtu
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Spravovať účty.
 4. Klepnite na Upraviť.
 5. Vedľa účtu klepnite na Odstrániť.
 6. Klepnite na Hotovo.

Súvisiace články