Zmena nastavení Kalendára

V kalendári môžete zmeniť nastavenia zobrazenia, upozornení a udalostí.

Nastavenie kalendára

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Ak chcete zmeniť začiatok týždňa, časové pásmo zariadenia, predvolené trvanie udalostí a ďalšie nastavenia, klepnite na Všeobecné.
 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť obrázky, klepnite na prepínač Zobraziť obrázky na pozadí.

Zapnutie alebo vypnutie tmavého režimu

Dôležité: Tmavý režim je k dispozícii v iPhonoch a iPadoch so systémom iOS 13.0 a novším.

Ak chcete používať Kalendár v tmavom režime, zapnite tmavý režim v nastaveniach svojho iPhonu alebo iPadu. Ako zmeniť nastavenia obrazovky iPhonu alebo iPadu

Pridanie alebo zastavenie synchronizácie účtov

Do Kalendára Google môžete pridať viac účtov alebo môžete zastaviť synchronizáciu Kalendára Google s účtom Google.

Pridanie účtu
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Spravovať účty a potom Pridať ďalší účet.
 4. Prihláste sa pomocou svojej úplnej e‑mailovej adresy a hesla. Ak používate dvojstupňové overenie, overte zariadenie.
 5. Podľa pokynov na obrazovke dokončite prihlasovací proces.
Zastavenie synchronizácie účtu
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Spravovať účty.
 4. Vypnite svoj účet.
Odstránenie účtu
 1. Otvorte aplikáciu Kalendár Google Kalendár.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Spravovať účty.
 4. Klepnite na Upraviť.
 5. Vedľa účtu klepnite na Odstrániť.
 6. Klepnite na Hotovo.
Súvisiace články