Αλλαγή των ρυθμίσεων του Ημερολογίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προβολής, ειδοποιήσεων και συμβάντων του ημερολογίου σας.

Ρύθμιση του ημερολογίου σας

  1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
  2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσειςκαι μετά Ρυθμίσεις.
  3. Κάντε τις αλλαγές σας. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα.

Αλλαγή διαστημάτων και χρωματικής παλέτας ημερολογίου

Μπορείτε να αλλάξετε την απόσταση που έχουν μεταξύ τους τα συμβάντα και οι πληροφορίες ημερολογίου κατά την εμφάνισή τους στη σελίδα.

  1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
  2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Πυκνότητα και χρώμα.
  3. Επιλέξτε το στοιχείο Ανάλογα με την οθόνη σας ή Συμπαγής. Η επιλογή Συμπαγής έχει πιο στενά περιγράμματα και διαστήματα.Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ανάλογα με την οθόνη, το Ημερολόγιο θα επιλέγει την πυκνότητα μεταξύ των συμβάντων, με βάση το μέγεθος της οθόνης σας.
  4. Για να αλλάξετε χρωματική παλέτα, επιλέξτε το στοιχείο Μοντέρνα ή Κλασική.

Σχετικοί πόροι

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
88
false
false