Zmena nastavení Kalendára

V kalendári môžete zmeniť nastavenia zobrazenia, upozornení a udalostí.

Nastavenie kalendára

  1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
  2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
  3. Vykonajte zmeny. Všetky zmeny sa ukladajú automaticky.

Zmena medzier a skupiny farieb v kalendári

Na tejto stránke môžete zmeniť medzery medzi udalosťami a informáciami v kalendári.

  1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
  2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Hustota a farba.
  3. Vyberte Podľa nastavenia obrazovky alebo Kompaktná. Možnosť Kompaktná využíva užšie orámovanie a medzery.V režime podľa nastavenia obrazovky Kalendár vyberie hustotu udalostí na základe veľkosti obrazovky.
  4. Ak chcete zmeniť skupinu farieb, vyberte možnosť Moderná alebo Klasická.

Súvisiace články