Odpravljanje težav pri uvažanju

Če se med uvažanjem podatkov v Google Koledar prikaže sporočilo o napaki ali če je z rezultatom uvoza kaj narobe, upoštevajte spodnje nasvete, da odpravite težavo.

Opomba: ta navodila za odpravljanje težav lahko uporabite samo v računalniku, medtem ko za telefon ali tablični računalnik niso uporabna.

Najprej je treba preveriti postopek, uporabljen za izvažanje in uvažanje

 1. Preberite navodila za izvažanje iz Google Koledarja ali poiščite pomoč za izvažanje iz druge aplikacije za koledar.
 2. Preberite navodila za uvažanje v Google Koledar.

Napake med uvažanjem

Če se prikaže sporočilo o kateri koli od spodnjih napak, uporabite ta navodila za odpravljanje težav v računalniku.

»Obdelan ni noben dogodek«

Uvoz datotek ZIP

 1. V računalniku poiščite datoteko ZIP.
 2. Dvokliknite, da jo odprete. Za vsak koledar boste opazili datoteko ICAL s končnico »ics«.
 3. V računalniku odprite Google Koledar.
 4. V zgornjem desnem kotu kliknite Nastavitve Nastavitve > Nastavitve.
 5. Odprite zavihek Koledarji.
 6. Kliknite Uvoz koledarja (med razdelkoma »Moji koledarji« in »Drugi koledarji«).
 7. Kliknite Izberi datoteko in izberite eno od datotek ICAL. Vsako datoteko s končnico »ics« je treba uvoziti posebej.
 8. Izberite koledar, v katerega želite dodati uvožene dogodke. Dogodki se privzeto uvozijo v glavni koledar.
 9. Kliknite Uvozi.  Ponovite postopek uvoza za vsako datoteko s končnico »ics«. 

Uvoz datotek CSV ali ICAL

Sporočilo o napaki »Obdelan ni noben dogodek« se prikaže tudi, če gumb Uvozi kliknete več kot enkrat. Ker se po prvem kliku datoteka pravilno uvozi, se ob drugem kliku pojavi sporočilo o napaki, saj ni nobenega novega dogodka za obdelavo. Preverite, ali koledar vsebuje vse dogodke.

Če s tem ne odpravite težave, preverite oblikovanje datoteke CSV ali datoteke ICAL.

»Št. obdelanih dogodkov: x od y«

Do te napake običajno pride, ko Google Koledar ne more prebrati nekaterih dogodkov v datoteki.

Google Koledar deluje samo z datotekami, ki so ustvarjene v pomembnejših aplikacijah za koledar, kot so Microsoft Outlook, Apple Calendar in Yahoo Calendar. Če ste datoteko izvozili iz ene od teh aplikacij, jo ponovno izvozite in uvozite v Google Koledar.

Če s tem ne odpravite težave, preverite oblikovanje datoteke CSV ali datoteke ICAL.

»Google Koledar žal trenutno ni na voljo.«

Velikost datoteke je prevelika

Do te težave običajno pride, ko je datoteka prevelika. Google Koledar deluje z datotekami velikosti do enega megabajta (1 MB).

Če je datoteka prevelika, iz izvorne aplikacije izvozite krajše časovno obdobje. Prav tako lahko datoteko razdelite na več manjših datotek, če znate ročno urejati kodo CSV ali ICAL.

Uvoz se je začel dvakrat

Sporočilo o napaki »Obdelan ni noben dogodek« se prikaže tudi, če gumb Uvozi kliknete več kot enkrat. Ker se po prvem kliku datoteka pravilno uvozi, se ob drugem kliku pojavi sporočilo o napaki, saj ni nobenega novega dogodka za obdelavo. Preverite, ali koledar vsebuje vse dogodke.

Če s tem ne odpravite težave, preverite oblikovanje datoteke CSV ali datoteke ICAL.

»Povezava s strežnikom je bila ponastavljena«

Do te težave običajno pride, če datoteka ni pravilno oblikovana. Če jo želite popraviti, preverite oblikovanje datoteke CSV ali datoteke ICAL.

Napake po uvažanju

Če se prikaže sporočilo o kateri koli od spodnjih napak, uporabite računalnik in upoštevajte ta navodila za odpravljanje težav. 

Dogodki se prikažejo ob napačnem času

Naprej preverite časovni pas

Preverite, ali se časovni pas v Google Koledarju ujema s časovnim pasom v izvorni koledarski aplikaciji:

 1. V računalniku odprite Google Koledar.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite Nastavitve Nastavitve > Nastavitve.
 3. V razdelku »Vaš trenutni časovni pas« v spustnem meniju izberite časovni pas.
 4. Pomaknite se na dno strani in kliknite Shrani.

Preverite tudi nastavitve časovnega pasu v koledarski aplikaciji, iz katere ste izvažali. Po potrebi poiščite informacije v pomoči za aplikacijo.

Nato poskusite ponovno uvoziti datoteko

Ko preverite časovni pas, ponovno izvozite datoteko in jo uvozite v Google Koledar.

Ponavljajoči se dogodki ne delujejo

Nekatere aplikacije za koledar izvozijo ponavljajoče se dogodke kot zbirko posameznih dogodkov. Ker Google Koledar prebere dogodke tako, kot jih je izvozila druga koledarska aplikacija, se ti uvozijo kot enkratni dogodki.

Napake oblikovanja

Pri uvažanju lahko pride do napak, ker je oblikovanje datoteke napačno. Spodaj poiščite nasvete za preverjanje oblikovanja datoteke glede na vrsto datoteke:

Datoteka CSV (datoteka s končnico »csv«)

Preverite, ali se v datoteki kot ločilo uporablja vejica

Google Koledar ne deluje z datotekami, v katerih se za ločevanje polj uporablja podpičje ( ; ) ali dvopičje ( : ). Prepričajte se, da so vsa polja ločena z vejicami.

Preverite, ali ima datoteka ustrezne glave polj 

Datoteke CSV morajo biti pravilno oblikovane za uvažanje. Preberite več o ustvarjanju ali urejanju datotek CSV. 

Preverite velikost datoteke 

Google Koledar deluje le z datotekami velikosti do enega megabajta (1 MB).

Če je datoteka prevelika, iz izvorne aplikacije izvozite krajše časovno obdobje. Prav tako lahko datoteko razdelite na več manjših datotek, če znate ročno urejati kodo CSV.

Datoteka ICAL (datoteka s končnico »ics«)

Preverite oblikovanje glav in nog

Datoteke ICAL morajo biti za uvažanje pravilno oblikovane. Preberite več o ustvarjanju ali urejanju datotek ICAL.

Preverite velikost datoteke

Google Koledar deluje le z datotekami velikosti do enega megabajta (1 MB).

Če je datoteka prevelika, iz izvorne aplikacije izvozite krajše časovno obdobje. Prav tako lahko datoteko razdelite na več manjših datotek, če znate ročno urejati kodo ICAL.

Težav še vedno ne morem odpraviti

Če težav še vedno ne morete odpraviti, obiščite forum za pomoč za Google Koledar, kjer lahko poiščete namige in predloge drugih uporabnikov.