Odstraňovanie problémov s importom

Ak sa vám pri importe informácií do Kalendára Google zobrazuje chybové hlásenie alebo sa výsledky zdajú byť chybné, skúste problém odstrániť použitím tipov nižšie.

Poznámka: Tieto kroky na riešenie problému môžete použiť iba na počítači, a nie v telefóne ani tablete.

Najprv skontrolujte kroky použité na export a import

 1. Prečítajte si postup exportu z Kalendára Google alebo vyhľadajte v Pomocníkovi informácie o exportovaní z inej aplikácie kalendára.
 2. Prečítajte si postup importu do Kalendára Google.

Chyby počas importu

Ak sa vám zobrazuje ktorékoľvek z týchto hlásení, skúste na počítači použiť tieto kroky na riešenie problému.

„Neboli spracované žiadne udalosti.“

Import súborov ZIP

 1. Nájdite v počítači príslušný súbor ZIP.
 2. Dvojitým kliknutím ho otvorte. Zobrazia sa vám súbory ICAL (s príponou „ics“) pre každý z vašich kalendárov.
 3. V počítači otvorte Kalendár Google.
 4. Vpravo hore kliknite na položku Nastavenia Nastavenia > Nastavenia.
 5. Otvorte kartu Kalendáre.
 6. Kliknite na položku Importovať kalendáre (medzi sekciami Moje kalendáre a Iné kalendáre).
 7. Kliknite na položku Vybrať súbor a vyberte jeden zo svojich súborov ICAL. Každý súbor s príponou ics budete musieť importovať samostatne.
 8. Vyberte kalendár, do ktorého chcete pridať importované udalosti. Predvolene sa udalosti naimportujú do vášho hlavného kalendára.
 9. Kliknite na položku Importovať.  Zopakujte kroky importu s každým súborom s príponou ics. 

Import súborov CSV alebo ICAL

Chyba „Neboli spracované žiadne udalosti.“ sa vám môže zobraziť aj v prípade, že ste na tlačidlo Importovať klikli viackrát. Keďže súbor sa po prvom kliknutí naimportoval správne, po druhom kliknutí sa zobrazí chybové hlásenie, pretože neboli k dispozícii žiadne nové udalosti na spracovanie. Skontrolujte si kalendár, či v ňom máte všetky svoje udalosti.

Ak sa tým váš problém nevyriešil, skontrolujte formátovanie svojho súboru CSV alebo súboru ICAL.

„Bolo spracovaných x z y udalostí“

Toto chybové hlásenie sa zvyčajne zobrazí, keď Kalendár Google nemohol v súbore prečítať niektoré udalosti.

Kalendár Google dokáže použiť iba súbory z rozšírených aplikácií kalendára, ako sú napríklad Microsoft Outlook, Apple Kalendár a Yahoo Calendar. Ak ste svoj súbor exportovali z jednej z týchto aplikácií, skúste ho vyexportovať znova a potom ho znova importovať do Kalendára Google.

Ak sa tým váš problém nevyriešil, skontrolujte formátovanie svojho súboru CSV alebo súboru ICAL.

„Kalendár Google momentálne nie je k dispozícii“

Súbor je príliš veľký

Toto sa zvyčajne stáva, keď je súbor príliš veľký. Kalendár Google pracuje so súbormi, ktorých veľkosť je jeden megabajt (1 MB) alebo menej.

Ak je váš súbor príliš veľký, vyexportujte z pôvodnej aplikácie kratší rozsah dátumov. Môžete tiež súbor rozdeliť na menšie súbory, ak dokážete manuálne upravovať kód súborov CSV alebo ICAL.

Import sa spustil dvakrát

Chyba „Neboli spracované žiadne udalosti.“ sa vám môže zobraziť aj v prípade, že ste na tlačidlo Importovať klikli viackrát. Keďže súbor sa po prvom kliknutí naimportoval správne, po druhom kliknutí sa zobrazí chybové hlásenie, pretože neboli k dispozícii žiadne nové udalosti na spracovanie. Skontrolujte si kalendár, či v ňom máte všetky svoje udalosti.

Ak sa tým váš problém nevyriešil, skontrolujte formátovanie svojho súboru CSV alebo súboru ICAL.

„Pripojenie k serveru bolo resetované“

Toto sa zvyčajne stáva, keď súbor nie je správne formátovaný. Ak to chcete opraviť, skontrolujte formátovanie svojho súboru CSV alebo súboru ICAL.

Chyby po importe

Ak sa vám zobrazuje ktorékoľvek z týchto hlásení, skúste na počítači použiť tieto kroky na riešenie problému. 

Udalosti sa zobrazujú s nesprávnym časom

Najprv skontrolujte svoje časové pásmo

Skontrolujte, či sa časové pásmo v Kalendári Google zhoduje s časovým pásmom v pôvodnej aplikácii kalendára:

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Nastavenia Nastavenia > Nastavenia.
 3. V sekcii „Vaše aktuálne časové pásmo“ vyberte v rozbaľovacej ponuke svoje časové pásmo.
 4. Prejdite naspodok stránky a kliknite na položku Uložiť.

Skontrolujte tiež nastavenia časového pásma v aplikácii kalendára, z ktorej ste exportovali. Ak potrebujete pomoc, pozrite si Pomocníka pre danú aplikáciu.

V ďalšom kroku skúste import zopakovať

Po kontrole časového pásma vyexportujte súbor znova a znova ho importujte do Kalendára Google.

Opakované udalosti nefungujú

Niektoré aplikácie kalendára exportujú opakované udalosti ako skupinu jednotlivých udalostí. Keďže Kalendár číta udalosti tak, ako ich druhá aplikácia kalendára vyexportovala, naimportujú sa ako jednorazové udalosti.

Chyby formátovania

Pri importoch sa mohli vyskytnúť chyby pre chybné formátovanie v súbore. Nižšie si vyberte typ súboru a prečítajte si tipy na kontrolu formátovania svojho súboru:

Súbor CSV (súbor má príponu „csv“)

Skontrolujte, či váš súbor používa ako oddeľovač čiarku

Kalendár Google nedokáže použiť súbory, ktoré ako oddeľovač polí používajú bodkočiarku ( ; ) alebo dvojbodku ( : ). Skontrolujte, či sú všetky polia oddelené čiarkami.

Skontrolujte, či má váš súbor správne hlavičky polí 

Súbory CSV musia byť na účel importu správne formátované. Pozrite si ďalšie informácie o vytváraní a úpravách súborov CSV. 

Skontrolujte veľkosť súboru 

Kalendár Google pracuje so súbormi, ktorých veľkosť je jeden megabajt (1 MB) alebo menej.

Ak je váš súbor príliš veľký, vyexportujte z pôvodnej aplikácie kratší rozsah dátumov. Môžete tiež súbor rozdeliť na menšie súbory, ak dokážete manuálne upravovať kód súboru CSV.

Súbor ICAL (súbor má príponu „ics“)

Skontrolujte formátovanie hlavičky a päty

Súbory ICAL musia byť na účel importu správne formátované. Pozrite si ďalšie informácie o vytváraní a úpravách súborov ICAL.

Skontrolujte veľkosť súboru

Kalendár Google pracuje so súbormi, ktorých veľkosť je jeden megabajt (1 MB) alebo menej.

Ak je váš súbor príliš veľký, vyexportujte z pôvodnej aplikácie kratší rozsah dátumov. Môžete tiež súbor rozdeliť na menšie súbory, ak dokážete manuálne upravovať kód súboru ICAL.

Potrebujem ďalšiu pomoc

Ak problémy pretrvávajú, navštívte fórum pomoci Kalendár Google, kde získate tipy a návrhy od ostatných používateľov.