Løs problemer med at importere

Hvis du ser en fejlmeddelelse, når du importerer oplysninger til Google Kalender, eller hvis resultaterne ser forkerte ud, kan du bruge nedenstående tips til at få løst problemet.

Bemærk! Du kan kun følge disse trin til fejlfinding på en computer, ikke på en telefon eller en tablet.

Kontrollér først de trin, du har brugt til at eksportere og importere

 1. Læs trinnene til eksport fra Google Kalender, eller søg efter hjælpeoplysninger om eksport fra en anden kalenderapplikation.
 2. Læs trinnene til import til Google Kalender.

Fejl under import

Hvis du ser nogle af disse fejl, kan du prøve disse trin til fejlfinding på din computer.

"Behandlede ingen begivenheder"

Importér ZIP-filer

 1. Find ZIP-filen på din computer.
 2. Dobbeltklik for at åbne den. Du kan se ICAL-filer (som slutter med "ics") for hver af dine kalendere.
 3. Åbn Google Kalender på din computer.
 4. Klik på Indstillinger Indstillinger > Indstillinger øverst til højre.
 5. Åbn fanen Kalendere.
 6. Klik på Importér kalendere (mellem afsnittene "Mine kalendere" og "Andre kalendere").
 7. Klik på Vælg fil, og vælg en af dine ICAL-filer. Du skal importere hver fil, der slutter med "ics", enkeltvist.
 8. Vælg den kalender, hvor du vil tilføje de importerede begivenheder. Begivenheder importeres som standard til din primære kalender.
 9. Klik på Importér.  Gentag importtrinnene for hver fil, der slutter med "ics". 

Importér CSV- eller ICAL-filer

Du kan også se fejlen "Behandlede ingen begivenheder", hvis du har klikket mere end én gang på knappen Importér. Da filen blev importeret korrekt efter det første klik, vises fejlmeddelelsen ved det andet klik, fordi der ikke er nye begivenheder, der kan behandles. Kontrollér din kalender for at sikre dig, at alle begivenhederne er der.

Hvis det ikke har løst dit problem, kan du kontrollere formateringen af din CSV-fil eller ICAL-fil.

"Behandlede x af y begivenheder"

Denne fejl optræder som regel, når Google Kalender ikke kan læse visse begivenheder i din fil.

Google Kalender fungerer kun med filer, der er oprettet af større kalenderapplikationer som Microsoft Outlook, Apple Kalender og Yahoo Kalender. Hvis du har eksporteret din fil fra en af disse applikationer, kan du prøve at eksportere den igen og importere den til Google Kalender én gang til.

Hvis det ikke har løst dit problem, kan du kontrollere formateringen af din CSV-fil eller ICAL-fil.

"Google Kalender er ikke tilgængelig i øjeblikket"

Filstørrelse er for stor

Dette sker som regel, når filen er for stor. Google Kalender kan bruges med filer på én megabyte (1 MB) eller mindre.

Hvis din fil er for stor, kan du eksportere et kortere datointerval fra den oprindelige applikation. Du kan også opdele filen i mindre filer, hvis du er fortrolig med manuel redigering af CSV- eller ICAL-kode.

Import startet to gange

Du kan også se fejlen "Behandlede ingen begivenheder", hvis du har klikket mere end én gang på knappen Importér. Da filen blev importeret korrekt efter det første klik, vises fejlmeddelelsen ved det andet klik, fordi der ikke er nye begivenheder, der kan behandles. Kontrollér din kalender for at sikre dig, at alle begivenhederne er der.

Hvis det ikke har løst dit problem, kan du kontrollere formateringen af din CSV-fil eller ICAL-fil.

"Forbindelsen til serveren blev nulstillet"

Dette sker som regel, hvis filen ikke er formateret korrekt. Hvis du vil udbedre formatet, skal du kontrollere formateringen af din CSV-fil eller ICAL-fil.

Fejl efter import

Hvis du ser nogle af disse fejl, kan du bruge din computer til at afprøve disse trin til fejlfinding. 

Begivenheder vises på forkert tidspunkt

Kontrollér først din tidszone

Kontrollér, at tidszonen i Google Kalender svarer til tidszonen i den oprindelige kalenderapplikation:

 1. Åbn Google Kalender på din computer.
 2. Klik på Indstillinger Indstillinger > Indstillinger øverst til højre.
 3. I afsnittet "Din nuværende tidszone" skal du vælge din tidszone i rullemenuen.
 4. Rul til bunden af siden, og klik derefter på Gem.

Du skal også kontrollere tidszoneindstillingerne i den kalenderapplikation, du har eksporteret fra. Har du brug for hjælp, kan du kontrollere hjælpeoplysningerne i applikationen.

Prøv derefter at importere igen

Når du har kontrolleret din tidszone, kan du eksportere din fil igen og importere den til Google Kalender én gang til.

Tilbagevendende begivenheder fungerer ikke

Visse kalenderapplikationer eksporterer tilbagevendende begivenheder som en samling enkelte begivenheder. Da Kalender læser begivenheder på den måde, den anden kalenderapplikation har eksporteret dem på, vil de blive importeret som enkelte begivenheder.

Formateringsfejl

Der kan være fejl i importer, fordi formateringen i filen er forkert. Vælg din filtype herunder for at få tip til at kontrollere din fils formatering:

CSV-fil (filen slutter med "csv")

Kontrollér, at der bruges komma som skilletegn i filen

Google Kalender fungerer ikke med filer, hvor der bruges semikolon ( ; ) eller kolon ( : ) til at adskille felter. Sørg for, at alle felter er adskilt af kommaer.

Kontrollér, om hovederne for felter i filen er korrekte 

CSV-filer skal være formateret korrekt for at kunne importeres. Få flere oplysninger om at oprette eller redigere CSV-filer. 

Kontrollér filstørrelsen 

Google Kalender kan kun bruges sammen med filer på én megabyte (1 MB) eller mindre.

Hvis din fil er for stor, kan du eksportere et kortere datointerval fra den oprindelige applikation. Du kan også opdele filen i mindre filer, hvis du er fortrolig med manuel redigering af CSV-kode.

ICAL-fil (filen slutter med "ics")

Kontrollér formateringen af sidehoveder og sidefødder

ICAL-filer skal være formateret korrekt, før de kan importeres. Få flere oplysninger om oprettelse eller redigering af ICAL-filer.

Kontrollér filstørrelsen

Google Kalender kan kun bruges sammen med filer på én megabyte (1 MB) eller mindre.

Hvis din fil er for stor, kan du eksportere et kortere datointerval fra den oprindelige applikation. Du kan også opdele filen i mindre filer, hvis du er fortrolig med manuel redigering af ICAL-kode.

Jeg har stadig brug for hjælp

Hvis du stadig har problemer, kan du besøge hjælpeforummet til Google Kalender for at få tips og forslag fra andre brugere.