W jaki sposób włączyć obsługę JavaScript?

Aby włączyć obsługę JavaScript, wykonaj poniższe kroki dotyczące odpowiedniej przeglądarki: Internet Explorer 1. Kliknij menu ,,Narzędzia". 2. Kliknij polecenie ,,Opcje internetowe". 3. Kliknij zakładkę ,,Zabezpieczenia". 4. Kliknij przycisk ,,Poziom niestandardowy". 5. Przewiń okno do sekcji ,,Obsługa skryptów". 6. W sekcji ,,Wykonywanie aktywnych skryptów" wybierz opcję ,,Włącz" i kliknij przycisk ,,OK". Mozilla Firefox 1. Kliknij menu ,,Narzędzia". 2. Kliknij polecenie ,,Opcje". 3. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję ,,Przeglądanie". 4. Zaznacz pole wyboru ,,Włącz obsługę języka JavaScript" i kliknij przycisk OK. Apple Safari 1. Kliknij menu ,,Safari". 2. Kliknij polecenie ,,Preferences" (Preferencje). 3. Kliknij pozycję ,,Security" (Zabezpieczenia). 4. Zaznacz pole wyboru ,,Enable JavaScript" (Włącz JavaScript). Pamiętaj, że na ustawienia związane ze skryptami JavaScript mogą wpływać zmiany wersji przeglądarki, a także nowe oprogramowanie lub poprawki zabezpieczające.
page author courtney

Courtney jest ekspertem Wyszukiwarki i autorką tej strony Centrum pomocy. Poniżej możesz przekazać jej swoją opinię o tej stronie.

Czy ten artykuł był pomocny?