W jaki sposób włączyć obsługę JavaScript?

Aby włączyć obsługę JavaScript, wykonaj poniższe kroki dotyczące odpowiedniej przeglądarki: Internet Explorer 1. Kliknij menu ,,Narzędzia". 2. Kliknij polecenie ,,Opcje internetowe". 3. Kliknij zakładkę ,,Zabezpieczenia". 4. Kliknij przycisk ,,Poziom niestandardowy". 5. Przewiń okno do sekcji ,,Obsługa skryptów". 6. W sekcji ,,Wykonywanie aktywnych skryptów" wybierz opcję ,,Włącz" i kliknij przycisk ,,OK". Mozilla Firefox 1. Kliknij menu ,,Narzędzia". 2. Kliknij polecenie ,,Opcje". 3. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję ,,Przeglądanie". 4. Zaznacz pole wyboru ,,Włącz obsługę języka JavaScript" i kliknij przycisk OK. Apple Safari 1. Kliknij menu ,,Safari". 2. Kliknij polecenie ,,Preferences" (Preferencje). 3. Kliknij pozycję ,,Security" (Zabezpieczenia). 4. Zaznacz pole wyboru ,,Enable JavaScript" (Włącz JavaScript). Pamiętaj, że na ustawienia związane ze skryptami JavaScript mogą wpływać zmiany wersji przeglądarki, a także nowe oprogramowanie lub poprawki zabezpieczające.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
  • Zupełnie nieprzydatny
  • Niezbyt przydatny
  • Trochę przydatny
  • Bardzo przydatny
  • Niezwykle przydatny