Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο για αίθουσα ή κοινόχρηστο χώρο

Αν διαχειρίζεστε έναν κοινόχρηστο χώρο, όπως μια αίθουσα συσκέψεων ή ένα γήπεδο μπάσκετ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο για τον χώρο και να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση αυτού του χώρου για συγκεκριμένες ώρες.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο Google μέσω της εργασίας, του σχολείου ή του οργανισμού σας, μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε πόρους σε ένα συμβάν εργασίας ή σχολείου.

Δημιουργία ημερολογίου κοινόχρηστου χώρου

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google. Δεν μπορείτε να δημιουργείτε κοινόχρηστα ημερολόγια από την εφαρμογή Ημερολόγιο Google.
 2. Στα αριστερά, δίπλα στο στοιχείο Άλλα ημερολόγια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη άλλων ημερολογίων Προσθήκη και μετά Δημιουργία νέου ημερολογίου.
 3. Προσθέστε ένα όνομα για το ημερολόγιο σας και τυχόν άλλες πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.
 4. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ημερολογίου.
 5. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πίσω Πίσω.
 6. Στην ενότητα Τα ημερολόγιά μου, δίπλα από το όνομα του νέου ημερολογίου, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις και κοινοποίηση.
 7. Στην ενότητα Αυτόματη αποδοχή προσκλήσεων, επιλέξτε τη ρύθμιση που ταιριάζει περισσότερο στον χώρο σας.
  • Αυτόματη αποδοχή προσκλήσεων που δεν συμπίπτουν: Τα άτομα που έχουν το δικαίωμα να βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες συμβάντων θα αποδέχονται προσκλήσεις για οποιοδήποτε νέο συμβάν εάν δεν έχουν προγραμματιστεί άλλα συμβάντα την ίδια ώρα. 
  • Αυτόματη προσθήκη όλων των προσκλήσεων σε αυτό το ημερολόγιο: Όλες οι προσκλήσεις εμφανίζονται στο ημερολόγιο, ακόμη και αν μερικές προσκλήσεις αφορούν συμβάντα που λαμβάνουν χώρα την ίδια ώρα.
  • Να μην εμφανίζονται προσκλήσεις: Το ημερολόγιο λειτουργεί όπως ένα ημερολόγιο που δεν είναι κοινόχρηστο. Μπορείτε να δημιουργείτε συμβάντα, να στέλνετε προσκλήσεις και να επιλέγετε σε ποιους θα είναι ορατό. 
 8. Κάντε το ημερολόγιό σας δημόσιο ή μοιραστείτε το με συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 9. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πίσω Πίσω.

Προσθήκη ημερολογίου κοινόχρηστου χώρου

Μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα σας ημερολόγια τα οποία έχουν δημιουργηθεί από άλλα άτομα στον οργανισμό σας, όπως χρονοδιαγράμματα αιθουσών.

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google. Δεν μπορείτε να προσθέσετε κοινόχρηστα ημερολόγια από την εφαρμογή Ημερολόγιο Google.
 2. Στα αριστερά, δίπλα στο στοιχείο Άλλα ημερολόγια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Προσθήκη και μετά Περιήγηση σε πόρους.
 3. Δίπλα από το ημερολόγιο που θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε το πλαίσιο.
 4. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πίσω Πίσω.
 5. Το νέο ημερολόγιο θα εμφανιστεί στην ενότητα Άλλα ημερολόγια. 
 

Επιλογές

 

Ρύθμιση ωρών Ημερολογίου

Για να ορίσετε ώρες για τον χώρο σας, αποκλείστε την ώρα που δεν είναι διαθέσιμος.
 1. Ανοίξτε το ημερολόγιο που δημιουργήθηκε για τον χώρο σας.
 2. Κατά τη διάρκεια των ωρών που ο χώρος δεν είναι διαθέσιμος, δημιουργήστε ένα συμβάν, με ένα όνομα όπως Κλειστό. Εάν ο χώρος δεν είναι ποτέ διαθέσιμος εκείνες τις ώρες, μπορείτε να κάνετε το συμβάν επαναλαμβανόμενο.
 3. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Δημιουργία συμβάντος που εμφανίζεται σε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο

Βήμα 1: Αποκτήστε το αναγνωριστικό του ημερολογίου που θέλετε να μοιραστείτε

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Στα αριστερά, στην ενότητα Τα ημερολόγιά μου, τοποθετήστε τον δείκτη στο ημερολόγιο που θέλετε να μοιραστείτε.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις και κοινή χρήση.
 4. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωμάτωση ημερολογίου.
 5. Αντιγράψτε το αναγνωριστικό ημερολογίου.

Βήμα 2: Δημιουργήστε ένα συμβάν

 1. Σε υπολογιστή, ανοίξτε το Ημερολόγιο Google.
 2. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Προσθήκη.
 3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες του συμβάντος.
 4. Στην ενότητα Προσθήκη προσκεκλημένων, προσθέστε το αναγνωριστικό του ημερολογίου.
 5. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.