הדפסת היומן

If you ever need a paper copy of your calendar, you can print one by week, month, or any date range you choose.

 1. פותחים את יומן Google במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על יום, שבוע, חודש, שנה, לוח זמנים או 4 ימים כדי לבחור את טווח התאריכים שיודפס.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרותואז הדפסה.
 4. אפשר לשנות פרטים כמו גודל הגופן והגדרות הצבעים בדף "תצוגה מקדימה לפני ההדפסה".
 5. לוחצים על הדפסה. ייפתח חלון עם אפשרויות הדפסה.
 6. בצד ימין למעלה, לוחצים על הדפסה.

Set advanced printing options

Hide your calendars
 1. לפני שמדפיסים, בוחרים את היומנים שרוצים להסתיר בצד ימין בממשק של יומן Google, בקטע "היומנים שלי" או "יומנים אחרים".
 2. לוחצים על השם של כל אחד מהיומנים שרוצים להסתיר. אם הריבוע שלידו מופיע בקווי מתאר, הוא מוסתר.
 3. מבצעים את שלבי ההדפסה שבתחילת מאמר העזרה כדי להדפיס את היומנים.

בסיום, אפשר ללחוץ על היומנים כדי להציג אותם שוב.

Fit your calendar on a page

בכל דף נכנס מספר מוגבל של ימים מהיומן. עם זאת, אפשר לבצע את הפעולות הבאות כדי שייכנס יותר מידע בדף:

 • שינוי הכיוון של הפריסה לאורך או לרוחב: On the בדף "תצוגה מקדימה לפני ההדפסה", לוחצים על התפריט "כיוון". תפריט.
 • שינוי לתצוגה אחרת: אם לא צריך רמת פירוט גבוהה, אפשר לעבור לתצוגת חודש ולשנות את טווח התאריכים בדף "תצוגה מקדימה לפני ההדפסה".
 • הסתרת סופי שבוע: אפשר להסתיר את סופי השבוע כדי לחסוך מקום. כך עושים זאת:
  1. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל ההגדרות הגדרותואז הגדרות.
  2. בקטע "אפשרויות תצוגה", לוחצים על הצגת סופי שבוע.
 • שינוי גודל הגופן: אפשר להקטין או להגדיל את הגופן בדף "תצוגה מקדימה לפני ההדפסה". שינוי גודל הגופן לא יגרום לכך שייכנסו יותר ימים בדף, אבל היומן עשוי להיות קריא יותר.
Save as a PDF

תוכלו לשמור את היומן במחשב כקובץ PDF.

 1. מבצעים את שלבי ההדפסה שבתחילת מאמר העזרה.
 2. בחלון האחרון עם אפשרויות ההדפסה, עוברים לקטע "יעד" ולוחצים עלשינוי.
 3. בקטע "יעדי הדפסה" לוחצים על שמירה כקובץ PDF.
 4. בפינה הימנית העליונה, לוחצים על שמירה.

מחפשים את קובץ ה-PDF של היומן בתיקיית ההורדות במחשב.