Zmena alebo vypnutie upozornení Kalendára

V telefóne, v počítači alebo prostredníctvom správ môžete dostávať upozornenia, aby ste nezabudli na žiadnu udalosť. Môžete zmeniť nastavenia upozornení pre jednotlivé alebo pre všetky udalosti.

Do telefónu, počítača alebo prostredníctvom e-mailov môžete dostávať upozornenia, aby ste si udalosti jednoducho zapamätali. Môžete zmeniť nastavenia pre jednu udalosť alebo pre všetky udalosti.

Zmena nastavení upozornení

Keď dostanete upozornenie do počítača, dostanete ho aj do telefónu.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení

 1. V počítači otvorte Kalendár Google.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na položky Všeobecné a potom Nastavenia udalostí.
 4. V časti Nastavenia udalostí môžete:
  • Zapnúť alebo vypnúť upozornenia: Kliknite na položku Upozornenia a vyberte spôsob, akým ich chcete dostávať.
  • Nastaviť prijímanie upozornení len na odpovede Áno alebo Možno: Kliknite na položky Automaticky pridávať pozvánky a potom Áno, ale upozornenia udalostí posielať iba v prípade odpovede Áno alebo Možno.

Poznámka: Ak chcete zmeniť nastavenia, Kalendár Google musíte otvoriť v prehliadači, napríklad Chrome alebo Safari. Môže sa zobraziť výzva, aby ste stránke calendar.google.com povolili zobrazovanie upozornení.

Chyba Prehliadač nepodporuje upozornenia

Táto chyba znamená, že ak chcete dostávať upozornenia na udalosti, musíte aktualizovať webový prehliadač.

Zmena upozornení na udalosti

 1. Otvorte Kalendár Google.
 2. Kliknite na udalosť.
 3. Kliknite na položku Upraviť Upraviť
 4. Vedľa položky Upozornenia Upozornenia vyberte, v akej forme chcete dostávať upozornenia.
 5. V hornej časti stránky kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Keď vykonáte zmeny, nebudú mať vplyv na žiadnych iných používateľov, ktorí sú pozvaní na udalosť.

Nedoručenie upozornenia

 1. Najprv podľa krokov vyššie overte, či máte pre svoj kalendár zapnuté upozornenia.
 2. Skontrolujte, či ste v nastaveniach povolení prehliadača vybrali zobrazovanie upozornení. V prípade, že nie, zapnite upozornenia na pracovnej ploche.

V Chrome

 1. Otvorte Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti stránky kliknite na položku Rozšírené Šípka nadol.
 4. V časti Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na položku Nastavenia obsahu.
 5. Kliknite na položku Upozornenia.
 6. Vedľa možnosti Povoliť kliknite na položku Pridať.
 7. Zadajte stránku calendar.google.com a potom kliknite na položku Pridať.

V iných prehliadačoch

 1. Otvorte svoj webový prehliadač.
 2. Prejdite na predvoľby upozornení prehliadača.
 3. Pridajte povolenia pre stránku calendar.google.com.

Konkrétne pokyny nájdete na lokalite podpory svojho prehliadača.