Zmienianie lub wyłączanie powiadomień kalendarza

Aby nie zapominać o wydarzeniach, możesz otrzymywać powiadomienia wyświetlane na telefonie, na komputerze lub wysyłane w e-mailach. Ustawienia powiadomień możesz zmienić dla pojedynczego wydarzenia lub dla wszystkich wydarzeń.

Zmienianie ustawień powiadomień

Powiadomienia o wydarzeniach możesz otrzymywać:

 • w e-mailach;
 • na pulpicie – wyświetlane poza przeglądarkami, gdy Kalendarz jest otwarty;
 • w postaci alertów w oknie Kalendarza Google.

Wskazówka: Kalendarz Google wysyła e-maile z powiadomieniami do użytkowników, którzy go nie używają, za każdym razem, gdy wydarzenie, na które zostali zaproszeni, zostanie utworzone, zaktualizowane lub usunięte.

Włączanie i wyłączanie powiadomień

Wszystkie wydarzenia

Ważne: aby można było zmienić ustawienia, Kalendarz Google musi być otwarty w przeglądarce, np. Chrome lub Safari. Może pojawić się prośba o zezwolenie witrynie calendar.google.com na pokazywanie powiadomień.

Możesz zmienić ustawienia powiadomień dotyczących wszystkich wydarzeń w swoim Kalendarzu Google.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie kliknij Ogólne a potem Ustawienia wydarzenia.
 4. W sekcji „Ustawienia wydarzeń” możesz:
  • włączyć lub wyłączyć powiadomienia: kliknij Powiadomienia i wybierz, jak chcesz je otrzymywać;
  • otrzymywać powiadomienia tylko przy odpowiedziach Tak lub Być może: kliknij Automatycznie dodawaj zaproszenia a potem Tak, chyba że odpowiem inaczej niż „Tak” lub „Być może”.

Wydarzenia w wybranych kalendarzach

Możesz zmienić preferencje dotyczące powiadomień w wybranych kalendarzach. 

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie w sekcji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij kalendarz, którego ustawienia chcesz zmienić a potem Ustawienia kalendarza.
 4. W sekcji „Powiadomienia o wydarzeniach” lub „Powiadomienia o wydarzeniach całodniowych”: 
  • Aby edytować powiadomienie, wybierz, czy chcesz otrzymać powiadomienie czy e-maila. Wybierz, z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymać alert. 
  • Aby dodać kolejne powiadomienie, kliknij Dodaj powiadomienie. 
  • Aby usunąć powiadomienie, kliknij Usuń powiadomienie Usuń.

Pojedyncze wydarzenia

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze. 
 2. Kliknij wydarzenie a potem Edytuj wydarzenie Edytuj.
 3. Obok powiadomień Powiadomienia:
  • Aby edytować powiadomienia,  wybierz, jak chcesz je otrzymywać. Wybierz, z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymać alert. Możesz ustawić minuty, godziny, dni lub tygodnie. 
   Wskazówka: możesz wybrać powiadomienia e-mailem, alertem wyświetlanym na komputerze lub otrzymywać je na oba sposoby.
  • Aby dodać powiadomienie innego typu, kliknij Dodaj powiadomienie.
  • Aby wyłączyć powiadomienia danego typu, kliknij Usuń Usuń.
 4. Kliknij Zapisz u góry strony.

Błąd „Przeglądarka nie obsługuje powiadomień”

Ten błąd oznacza, że otrzymywanie powiadomień będzie działać dopiero po zaktualizowaniu przeglądarki.

Zmienianie powiadomień o wydarzeniach

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij wydarzenie.
 3. Kliknij Edytuj Edytuj.
 4. W polu obok Powiadomień Powiadomienia wybierz, jak chcesz otrzymywać powiadomienia.
 5. Kliknij Zapisz u góry strony.

Uwaga: zmiany, które wprowadzasz, nie mają wpływu na ustawienia powiadomień innych osób zaproszonych na wydarzenie.

Powiadomienie do mnie nie dotarło

 1. Sprawdź, czy masz włączone powiadomienia w kalendarzu, wykonując czynności podane powyżej.
 2. Sprawdź, czy masz włączone pokazywanie powiadomień w ustawieniach uprawnień przeglądarki. Jeśli tak nie jest, włącz powiadomienia na pulpicie.
 3. Aby je otrzymywać, musisz pozostawić Kalendarz Google otwarty w przeglądarce.

W Chrome

 1. Otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. U dołu strony kliknij Zaawansowane Strzałka w dół.
 4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.
 5. Kliknij Powiadomienia.
 6. Obok „Zezwalaj” kliknij Dodaj.
 7. Wpisz calendar.google.com a potem kliknij Dodaj.

W innych przeglądarkach

 1. Otwórz przeglądarkę.
 2. Otwórz ustawienia powiadomień przeglądarki.
 3. Dodaj uprawnienia dla calendar.google.com.

Aby znaleźć konkretne instrukcje, odwiedź stronę pomocy Twojej przeglądarki.

Uwaga: jeśli przekażesz kalendarz innej osobie w organizacji, nie otrzymasz powiadomienia, gdy osoba ta zmieni wydarzenie w kalendarzu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?