Modyfikowanie powiadomień Kalendarza Google

Aby pamiętać o nadchodzących wydarzeniach, możesz otrzymywać powiadomienia wyświetlane na telefonie, na komputerze lub wysyłane w e-mailach. Ustawienia powiadomień możesz zmieniać dla pojedynczego wydarzenia lub kilku wydarzeń.

Zmienianie ustawień powiadomień

Powiadomienia o wydarzeniach możesz otrzymywać:

 • w e-mailach;
 • na pulpicie – wyświetlane poza przeglądarkami, gdy Kalendarz jest otwarty;
 • w alertach wyświetlanych w oknie Kalendarza Google.

Wskazówka: Kalendarz Google wysyła e-maile z powiadomieniami do użytkowników, którzy go nie używają, za każdym razem, gdy wydarzenie, na które zostali zaproszeni, zostanie utworzone, zaktualizowane lub usunięte.

Włączanie i wyłączanie powiadomień

Wszystkie wydarzenia

Ważne: aby móc zmienić ustawienia powiadomień, musisz otworzyć Kalendarz Google w przeglądarce, takiej jak Google Chrome lub Safari. Może pojawić się prośba o zezwolenie witrynie calendar.google.com na pokazywanie powiadomień.

Możesz zmienić ustawienia powiadomień dotyczących wszystkich wydarzeń w swoim Kalendarzu Google.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie w sekcji „Ogólne” kliknij Ustawienia powiadomień.
 4. W tym obszarze możesz:
  • włączać lub wyłączać powiadomienia: kliknij menu Powiadomienia i wybierz, jak chcesz je otrzymywać;
  • określać czas uśpionych powiadomień: włącz „Powiadomienia na pulpicie”, a następnie kliknij Pokaż uśpione powiadomienia i określ ich czas.
  • zdecydować się na otrzymywanie powiadomień tylko wtedy, gdy odpowiesz „Tak” lub „Być może” na wydarzenie: kliknij pole „Powiadamiaj mnie tylko wtedy, gdy odpowiem Tak lub Być może”.

Wskazówka: uśpione powiadomienia są widoczne tylko w przeglądarce Google Chrome. Jeśli masz kilka powiadomień przypisanych do tego samego wydarzenia, opcja Odłóż będzie widoczna tylko w ostatnim z nich.

Pojedyncze wydarzenia

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij wydarzenie a potem Edytuj wydarzenie Edytuj wydarzenie.
 3. Obok opcji Powiadomienia :
  • Aby edytować powiadomienia: wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia czy e-maile. Możesz zmienić częstotliwość otrzymywania alertów z wyprzedzeniem.
  • Aby dodać powiadomienie innego typu: kliknij Dodaj powiadomienie.
  • Aby usunąć powiadomienie: kliknij Usuń Usuń.
 4. Kliknij Zapisz u góry strony.

Wskazówka: możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia w formie e-maili, alertów na komputerze czy na oba sposoby. Wprowadzone przez Ciebie zmiany nie mają wpływu na ustawienia powiadomień innych osób zaproszonych na wydarzenie.

Wydarzenia w wybranych kalendarzach

Możesz zmienić preferencje dotyczące powiadomień w wybranych kalendarzach.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Po lewej stronie w sekcji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij kalendarz, którego ustawienia chcesz zmienić a potem Ustawienia kalendarza.
 4. W sekcji „Powiadomienia o wydarzeniach” lub „Powiadomienia o wydarzeniach całodniowych”:
  • Aby edytować powiadomienia: wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia czy e-maile. Możesz zmienić częstotliwość otrzymywania alertów z wyprzedzeniem.
  • Aby dodać powiadomienie innego typu: kliknij Dodaj powiadomienie.
  • Aby usunąć powiadomienie: kliknij Usuń powiadomienie Usuń.

Błąd „Przeglądarka nie obsługuje powiadomień”

Ten błąd oznacza, że aby otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach, musisz zaktualizować przeglądarkę.

Powiadomienie do mnie nie dotarło
 • Upewnij się, że masz włączone powiadomienia z kalendarza. Wykonaj czynności opisane powyżej.
 • Sprawdź, czy w ustawieniach uprawnień przeglądarki masz włączone pokazywanie powiadomień. Jeśli tak nie jest, włącz powiadomienia na pulpicie.
 • Upewnij się, że Kalendarz Google jest otwarty w przeglądarce.

Google Chrome

 1. Otwórz Google Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo a potem Ustawienia witryn a potem Powiadomienia.
 4. Obok „Zezwalaj” kliknij Dodaj.
 5. Wpisz calendar.google.com a potem kliknij Dodaj.

Wszystkie inne przeglądarki

Aby znaleźć konkretne instrukcje, odwiedź stronę pomocy Twojej przeglądarki.

 1. Otwórz przeglądarkę.
 2. Otwórz ustawienia powiadomień przeglądarki.
 3. Dodaj uprawnienia dla calendar.google.com.

Wskazówka: jeśli przekażesz kalendarz innej osobie w organizacji, nie otrzymasz powiadomienia, gdy osoba ta zmieni wydarzenie w kalendarzu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne