Промяна или изключване на известията от Календар

За да си спомняте за събитията, можете да получавате известия на телефона си, компютъра си или по имейл. Можете да промените настройките за известяване за отделно събитие или за всичките си събития.

Промяна на настройките ви за известяване

Можете да получавате следните известия за събития:

 • По имейл
 • Известие на работния плот, което се показва извън уеб браузърите ви
 • Сигнал, който се показва само в прозореца на календара ви в Google.

Съвет: Google Календар винаги ще изпраща известия по имейл до потребителите, които не използват Google Календар, когато се създава, актуализира или изтрива събитие, на което са поканени.

Включване или изключване на известията

За всички събития

Важно: За да промените настройките, трябва да сте отворили Google Календар в браузъра си, например Chrome или Safari. Може да бъдете помолени да разрешите на calendar.google.com да показва известия.

Можете да промените предпочитанията си за известия за всички събития в календара си в Google.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Настройки горе вдясно.
 3. Кликнете върху Общи и след това Настройки за събитията вляво.
 4. Под „Настройки за събитията“ можете да изберете да:
  • Включите или изключите известията: Кликнете върху Известия и изберете как искате да ги получавате.
  • Получавате известия само за отговори „Да“ или „Може би“: Кликнете върху Автоматично добавяне на покани и след това Да, но да не се изпращат известия за събитието, освен ако отговорът ми не е бил „Да“ или „Може би“.

За конкретни календари

Можете да промените предпочитанията си за известия за конкретни календари, които притежавате. 

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройки  и след това Настройки горе вдясно.
 3. Отляво под „Настройки за моите календари“ кликнете върху календара, който искате да промените и след това Настройки за календара.
 4. Под „Известия за събития“ или „Известия за целодневни събития“: 
  • За да редактирате известие, изберете дали искате да получавате известие или имейл. Изберете колко по-рано искате да получавате сигнал. 
  • За да добавите друго известие, кликнете върху „Добавяне на известие“. 
  • За да изтриете известие, кликнете върху „Премахване на известие“ Премахване.

За отделни събития

 1. Отворете Google Calendar от компютър. 
 2. Кликнете върху събитието и след това „Редактиране на събитието“ Редактиране.
 3. До известия Известия :
  • За да редактирате известията си, изберете как искате да бъдете известявани. Изберете колко по-рано искате да получавате сигнал. Можете да изберете между минути, часове, дни и седмици. 
   Съвет: можете да изберете да бъдете известявани с имейли, с известия на устройството или и с двете.
  • За да добавите друг тип известие, кликнете върху Добавяне на известие  
  • За да изключите всички видове известия, кликнете върху „Премахване“ Премахване
 4. Кликнете върху Запазване в горната част на страницата.

Грешка „Браузърът не поддържа известия“

Тази грешка означава, че трябва да актуализирате браузъра си, за да получавате известия за събития.

Промяна на известията за събития

 1. Отворете Google Календар.
 2. Кликнете върху събитието.
 3. Кликнете върху „Редактиране“ Редактиране
 4. До „Известия“ Известия, изберете как искате да бъдете известявани.
 5. Кликнете върху Запазване в горната част на страницата.

Забележка: Когато извършвате промени, те не засягат другите поканени на събитието.

Не получихте известие

 1. Първо проверете дали известията са включени за календара ви, като следвате стъпките по-горе.
 2. В настройките за разрешения на браузъра си проверете дали сте избрали известията да се показват. Ако не, включете известията на работния плот.

В Chrome

 1. Отворете Chrome.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. В долната част на страницата кликнете върху „Разширени“ Стрелка надолу.
 4. Под „Поверителност и сигурност“ кликнете върху Настройки за сайта.
 5. Кликнете върху Известия.
 6. До „Разрешаване“ кликнете върху Добавяне.
 7. Въведете calendar.google.com и след това кликнете върху Добавяне.

В други браузъри

 1. Отворете уеб браузъра си.
 2. Отворете предпочитанията за известията на браузъра.
 3. Добавете разрешения за calendar.google.com.

Проверете сайта за поддръжка на браузъра за конкретни указания.

Забележка: Ако делегирате календара си на някого от организацията си, няма да получавате известия, когато този човек промени събитие в него.