Thay đổi hoặc tắt thông báo của Lịch

Để giúp đảm bảo bạn không quên một sự kiện, bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email. Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo cho một sự kiện hay tất cả các sự kiện của mình.

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa thông báo mặc định của mình cho cả sự kiện thông thường và sự kiện cả ngày. Bạn cũng có thể chọn cách thông báo bằng các thông báo trên thiết bị, email hoặc cả hai.

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Chọn một trong các lịch của bạn, như Sự kiện.
 5. Thay đổi, xóa hoặc thêm một thông báo.

Lưu ý: Những thay đổi của bạn sẽ đồng bộ hóa với thông báo trên máy tính. Ví dụ: Nếu bạn đã chọn "Trước 60 phút" trên điện thoại, bạn sẽ nhận được thông báo bật lên trên máy tính trước khi sự kiện của bạn bắt đầu 60 phút.

Thay đổi thông báo cho một sự kiện riêng lẻ

Bạn có thể thay đổi thông báo của mình trên thiết bị di động hoặc máy tính và các thay đổi của bạn sẽ đồng bộ hóa. 

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Mở sự kiện.
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 4. Trong phần thông báo, nhấn vào thông báo để thay đổi hoặc xóa thông báo đó hoặc nhấn vào Thêm thông báo khác.
 5. Nhấn vào Lưu.

Lưu ý: Các thay đổi của bạn đối với thông báo sẽ chỉ áp dụng với bạn. Những người khác được mời tới sự kiện sẽ nhận được thông báo dựa trên cài đặt của riêng họ.

Tắt thông báo

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Chọn một trong các lịch của bạn, như Sự kiện.
 5. Nhấn vào một thông báo và chọn Không có. Lặp lại với mỗi thông báo.
 6. Nếu bạn có nhiều tài khoản hoặc lịch, hãy lặp lại các bước này cho từng lịch.

Khắc phục sự cố

Hai thông báo cho cùng một sự kiện

Bạn có thể nhận được nhiều thông báo cho cùng một sự kiện nếu thiết bị của bạn cài đặt các ứng dụng lịch khác. Sử dụng các bước bên dưới để tắt thông báo cho ứng dụng khác. 

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn.
 2. Chọn Thông báo.
 3. Chọn ứng dụng lịch bạn không muốn nhận thông báo.
 4. Tắt "Cho phép thông báo".
Không nhận được thông báo
 1. Đảm bảo bạn đã bật thông báo cho lịch của mình bằng các hướng dẫn trên trang này.
 2. Kiểm tra xem tính năng đồng bộ hóa có hoạt động đúng cách không bằng cách thực hiện các bước trong trang sự cố đồng bộ hóa với ứng dụng Lịch Google.

Lưu ý về sự kiện chuyến bay: Theo mặc định, bạn sẽ không nhận được thông báo cho sự kiện chuyến bay đã được thêm vào từ Gmail. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?