Thay đổi hoặc tắt thông báo của Lịch

Để giúp đảm bảo bạn không quên một sự kiện, bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email. Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo cho một sự kiện hay tất cả các sự kiện của mình.

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa thông báo mặc định của mình cho cả sự kiện thông thường và sự kiện cả ngày. Bạn cũng có thể chọn cách thông báo bằng các thông báo trên thiết bị, email hoặc cả hai.

Thay đổi cài đặt thông báo của bạn
 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Chọn một trong các lịch của bạn, như Sự kiện.
 5. Để thay đổi hoặc xóa thông báo, nhấn vào thông báo đó hoặc nhấn vào Thêm thông báo khác.

Lưu ý: Những thay đổi của bạn sẽ đồng bộ hóa với thông báo trên máy tính. Ví dụ: nếu bạn đã chọn "Trước 60 phút" trên điện thoại, bạn sẽ nhận được thông báo bật lên trên máy tính trước khi sự kiện của bạn bắt đầu 60 phút.

Cài đặt âm thanh và rung
 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấn vào Chung
 5. Cuộn đến phần "Thông báo" và đảm bảo bật "Thông báo trên thiết bị này".
 6. Nhấn vào Thông báo lịch
 7. Chọn cài đặt thông báo, âm và rung.

Để thay đổi âm cho thông báo của bạn, hãy tắt Sử dụng âm chuẩn hoặc nhấn vào Âm thanh rồi chọn một âm mới.

Thay đổi thông báo cho một sự kiện riêng lẻ

Bạn có thể thay đổi thông báo của mình trên thiết bị di động hoặc máy tính và các thay đổi của bạn sẽ đồng bộ hóa. 

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Mở sự kiện.
 3. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 4. Nhấn vào Thêm thông báo khác.
 5. Chọn loại hoặc thời gian thông báo rồi nhấn vào nút Xong.
 6. Để xóa thông báo trước, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
 7. Nhấn vào Lưu.

Lưu ý: Các thay đổi của bạn đối với thông báo sẽ chỉ áp dụng với bạn. Những người khác được mời tới sự kiện sẽ nhận được thông báo dựa trên cài đặt của riêng họ.

Tắt thông báo

Tắt tất cả thông báo

Để tắt tất cả thông báo của Lịch Google, bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định cho lịch của mình. Vì thông báo đồng bộ hóa giữa thiết bị di động và máy tính của bạn nên bạn có thể thay đổi cài đặt từ ứng dụng hoặc máy tính.

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Chọn một trong các lịch của bạn, như Sự kiện.
 5. Nhấn vào một thông báo và chọn Không có thông báo. Lặp lại với mỗi thông báo.
 6. Nếu bạn có nhiều tài khoản hoặc lịch, hãy lặp lại các bước này cho từng lịch.
Tắt thông báo trên thiết bị di động

Nếu tắt thông báo trên thiết bị di động, bạn vẫn sẽ nhận được thông báo trên máy tính và qua email. 

 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Nhấn vào Chung.
 5. Tắt "Thông báo trên thiết bị này".

Tắt thông báo của ứng dụng lịch khác

Nếu bạn đang nhận được các thông báo trùng lặp từ một ứng dụng lịch khác trên thiết bị của mình, hãy làm theo các hướng dẫn sau để tắt thông báo của ứng dụng lịch khác đó.

Tắt thông báo email
 1. Mở ứng dụng Lịch Google Lịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Chọn một trong các lịch của bạn, như Sự kiện
 5. Trong "Thông báo mặc định", nhấn vào thông báo hiện tại của bạn.
 6. Chọn một khoảng thời gian cho thông báo thiết bị hoặc nhấn Không có thông báo

Tắt thông báo của ứng dụng lịch khác

Nếu bạn đang nhận được các thông báo trùng lặp từ một ứng dụng lịch khác trên thiết bị của mình, hãy làm theo các hướng dẫn sau để tắt thông báo của ứng dụng lịch khác đó.

Khắc phục sự cố

Hai thông báo cho cùng một sự kiện

Bạn có thể nhận được nhiều thông báo cho cùng một sự kiện nếu thiết bị của bạn cài đặt các ứng dụng lịch khác. Sử dụng các bước bên dưới để tắt thông báo cho ứng dụng khác. 

Hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn có thể khác đôi chút, tuy nhiên, dưới đây là hướng dẫn chung:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
 2. Tìm phần Ứng dụng hoặc Trình quản lý ứng dụng. Có thể bạn cần phải cuộn xuống hoặc chuyển tới trang khác trong cài đặt.
 3. Chọn ứng dụng lịch bạn không muốn nhận thông báo.
 4. Tìm phần Thông báo và điều chỉnh cài đặt của bạn.
Không nhận được thông báo
 1. Đảm bảo bạn đã bật thông báo cho lịch của mình bằng các hướng dẫn trên trang này.
 2. Kiểm tra xem tính năng đồng bộ hóa có hoạt động đúng cách không bằng cách thực hiện các bước trong trang sự cố đồng bộ hóa với ứng dụng Lịch Google.

Lưu ý về sự kiện chuyến bay: Theo mặc định, bạn sẽ không nhận được thông báo cho sự kiện chuyến bay đã được thêm vào từ Gmail. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?