Wyszukiwanie w Kalendarzu Google

Możesz przeszukiwać swój kalendarz, aby znaleźć wydarzenia, które już się odbyły, i wydarzenia, które odbędą się w przyszłości.

Wyszukiwanie

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Szukaj Szukaj.
 3. Wpisz wyszukiwane słowa.
 4. Podczas wpisywania tekstu będą pojawiać się wyniki, w tym pochodzące z innych używanych przez Ciebie usług Google, takich jak Gmail czy Dysk Google.
 5. Kliknij wynik wyszukiwania, aby zobaczyć szczegóły wydarzenia.

Uwaga: aby poprawić sugestie wyszukiwania, Twoja aktywność związana z przeglądaniem i zapytania w Kalendarzu są zapisywane w Mojej aktywności (o ile masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach).

Filtrowanie wyników

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół po prawej stronie pola wyszukiwania.

Możesz tutaj wykonać te czynności:

 • Które kalendarze przeszukiwać
 • Co (informacje na temat wydarzenia, w tym jego nazwa)
 • Kto (nazwiska osób zaproszonych lub autorów wydarzeń)
 • Gdzie (miejsce wydarzenia)
 • Nie zawiera
 • Zakres dat

Nie widzę w wynikach wyszukiwania wszystkich wydarzeń z przeszłości

Jeśli podczas wyszukiwania nie widzisz wydarzeń z przeszłości, spróbuj użyć zaawansowanego wyszukiwania na komputerze, aby zobaczyć wyniki dotyczące konkretnego okresu.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W polu wyszukiwania kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół
 3. Dodaj informacje, według których chcesz filtrować, w tym daty.
 4. Kliknij przycisk Szukaj w dolnej części okna.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
12499961504427971358
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true