Търсене в Google Календар

Можете да търсите в календара си, за да намерите минали и предстоящи събития.

Как да търсите

  1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Календар Google Календар
  2. Докоснете менюто Меню и след това Търсене в горния ляв ъгъл.
  3. Напишете това, което търсите, след което докоснете Търсене

Забележка: С цел подобряване на предложенията за търсене активността ви при сърфиране и търсенията ви в Календар се запазват в Моята активност, ако функцията „Активност в мрежата и приложенията“ е включена.

Не виждам минали събития

Ако не виждате минали събития, когато търсите, опитайте да използвате разширеното търсене на компютъра си, така че да виждате само резултатите за определен период от време.

  1. Отворете Google Календар от компютър.
  2. В полето за търсене кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу
  3. Добавете информацията, по която искате да филтрирате, включително датите. 
  4. В долната част на полето кликнете върху „Търсене“ Търсене.