Търсене в Google Календар

Можете да търсите в календара си, за да намерите минали и предстоящи събития.

Как да търсите

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Най-горе в страницата търсете в полето, в което пише „Търсете в Календар“.
 3. Ще виждате резултати, докато пишете, включително такива от други продукти на Google, които използвате, като Gmail и Google Диск.
 4. Кликнете върху резултат, за да видите подробности за това събитие.

Забележка: С цел подобряване на предложенията за търсене активността ви при сърфиране и търсенията ви в Календар се запазват в Моята активност, ако функцията Активност в мрежата и приложенията е включена. 

Филтриране на резултатите ви

За да прецизирате резултатите си, кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу вдясно от полето за търсене.

Оттам можете да изберете:

 • в кои календари да търсите;
 • „Какво“ (информация от събитието, включително името му);
 • „Кой“ (имена на поканените или собственици на събитието);
 • „Къде“ (местоположение за събитието ви);
 • „Не съдържа“;
 • период от време.

Не виждам всички минали събития в резултатите от търсенето си

Ако не виждате минали събития, когато търсите, опитайте да използвате разширеното търсене на компютъра си, така че да виждате само резултатите за определен период от време.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. В полето за търсене кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу
 3. Добавете информацията, по която искате да филтрирате, включително датите. 
 4. В долната част на полето кликнете върху „Търсене“ Търсене.