Wyszukiwanie w Kalendarzu Google

Możesz przeszukiwać swój kalendarz, aby znaleźć wydarzenia, które już się odbyły, i wydarzenia, które odbędą się w przyszłości.

Jak wyszukiwać

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Wpisz wyszukiwane hasło w polu „Przeszukaj Kalendarz” u góry ekranu.
 3. Podczas wpisywania tekstu będą pojawiać się wyniki, w tym pochodzące z innych używanych przez Ciebie usług Google, takich jak Gmail czy Dysk Google.
 4. Kliknij wynik wyszukiwania, by zobaczyć szczegóły wydarzenia.

Uwaga: aby poprawić podpowiedzi wyszukiwarki, Twoje wyszukiwania w Kalendarzu i aktywność związana z przeglądaniem są zapisywane w Mojej aktywności (o ile masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach). 

Filtrowanie wyników

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół po prawej stronie pola wyszukiwania.

Możesz tutaj wykonać te czynności:

 • Które kalendarze przeszukiwać
 • Co (informacje na temat wydarzenia, w tym jego nazwa)
 • Kto (nazwiska osób zaproszonych lub autorów wydarzeń)
 • Gdzie (miejsce wydarzenia)
 • Nie zawiera
 • Zakres dat

Nie widzę w wynikach wyszukiwania wszystkich wydarzeń z przeszłości

Jeśli podczas wyszukiwania nie widzisz wydarzeń z przeszłości, spróbuj użyć zaawansowanego wyszukiwania na komputerze, aby zobaczyć wyniki dotyczące konkretnego okresu.

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W polu wyszukiwania kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół
 3. Dodaj informacje, według których chcesz filtrować, w tym daty. 
 4. U dołu okna kliknij Szukaj Szukaj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?