Manglende modtagelse af bekræftelseskode via SMS

Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du anmoder om en bekræftelseskode (i forbindelse med at du registrerer din mobilenhed i Google Kalender), skal du være opmærksom på, at du højst kan sende et bestemt antal anmodninger om bekræftelseskoder pr. dag. Hvis du mener, at du har overskredet denne grænse, skal du vente i 24 timer, før du prøver igen.

I det følgende er angivet de mest almindelige årsager til problemet og forslag til mulige løsninger, hvis der ikke vises nogen fejlmeddelelse, og du ikke har modtaget nogen bekræftelseskode:

  • Tjenesten har været midlertidigt utilgængelig. Tjenesten var muligvis midlertidigt utilgængelig, da du anmodede om en bekræftelseskode. Prøv at aktivere SMS-funktionen i Google Kalender igen.
  • Du har overført dit telefonnummer til en anden udbyder. Hvis du har skiftet mobiludbyder, men beholdt det samme telefonnummer (dvs. du har overført dit nummer), fungerer SMS-funktionen i Google Kalender muligvis ikke med det samme. Vent nogle uger, inden du prøver igen.
  • Din udbyder har blokeret kortkoder. Din mobiludbyder har muligvis ved en fejl blokeret SMS-beskeder fra tjenester, som bruger kortkoder. Bed din mobiludbyder om at ophæve blokeringen af beskeder fra Google (48368).