Pozvanie ľudí na udalosť v kalendári

K udalosti môžete pridať kohokoľvek s e‑mailovou adresou, dokonca aj vtedy, ak nemá Kalendár Google.

Pridanie ľudí k udalosti

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Kliknite na udalosť a potom Upraviť udalosť Upraviť.
 3. Začnite napravo v sekcii Hostia zadávať meno osoby a potom vyberte jeden z kontaktov. Môžete tiež zadať e‑mailové adresy a pozvať ľudí, ktorých nemáte v zozname kontaktov.
  Ak chcete označiť hosťa ako osobu s nepovinnou účasťou: kliknite vedľa jeho mena na ikonu osoby Ľudia. Ak ikonu nevidíte, umiestnite kurzor myši na meno hosťa.
 4. Po dokončení úprav udalosti kliknite na položku Uložiť.

Po uložení udalosti sa vašim hosťom odošle e‑mailová pozvánka.

Ľudí nemôžete pridávať k udalostiam, ktoré boli automaticky vytvorené v Gmaile.

Možnosti pozývania hostí

Pozvanie ľudí, ktorí nepoužívajú Kalendár Google

Na udalosť môžete pozvať aj ľudí, ktorí nepoužívajú Kalendár Google. Stačí, keď budete postupovať podľa pokynov uvedených vyššie a pozvete osoby použitím ich e-mailovej adresy.

Vaši hostia dostanú pozvánku prostredníctvom e-mailovej správy. To, či sa na udalosti zúčastnia alebo nie, vám môžu oznámiť kliknutím na odkazy Áno, Nie alebo Možno v správe.

Pozvanie ľudí pomocou Skupín Google

Namiesto pozývania každej osoby zvlášť môžete na udalosť pozvať Skupinu Google. Stačí, keď budete postupovať podľa pokynov uvedených vyššie a pridáte e-mailovú adresu príslušnej skupiny. Prečítajte si ďalšie informácie o pozývaní skupín na udalosť.

Vyhľadanie času schôdzky

Ak niekto s vami zdieľa kalendár alebo spolu pracujete, chodíte do školy či ste členmi inej organizácie, môžete skontrolovať, či je táto osoba k dispozícii, keď ju pridáte do udalosti.

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Kliknite vľavo na Hľadať ľudí.
 3. Začnite písať niečie meno a vyberte osobu, s ktorou chcete mať schôdzku.
 4. Kliknite vľavo hore na Vytvoriť Pridať.
 5. Kliknite na Navrhované časy. Ak pozvaný hosť s vami zdieľa kalendár, uvidíte, kedy sa môže zúčastniť.

Hostia vo viacerých časových pásmach

Ak sa hosť nachádza v inom časovom pásme a zdieľal s vami svoj kalendár, čas začatia jeho schôdzky budete vidieť pod jeho menom v hornej časti. Čas začatia schôdzky hosťa vychádza z jeho aktuálneho časového pásma. Ďalšie informácie o zdieľaní kalendára

Preposlanie správy s pozvánkou z kalendára

Dôležité: Ak prepošlete nejakú pozvánku, príjemca si môže zobraziť aktualizované podrobnosti o schôdzke a kedykoľvek môže zmeniť vašu odpoveď na žiadosť o potvrdenie účasti.

Ak máte povolenie na pridávanie hostí do udalosti, pozvánku môžete preposlať novým hosťom prostredníctvom e‑mailu. Keď noví hostia na pozvánku odpovedia, budú pridaní do zoznamu hostí. Tiež budú môcť pozvať ďalších ľudí.

Ak nechcete, aby hostia pozývali ďalších používateľov, upravte udalosť a v sekcii „Hostia môžu“ zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Pozvať ďalších hostí.

Sledovanie odpovedí na udalosť

Keď od vás hostia dostanú správu s pozvánkou, môžu odpovedať pomocou odkazov Áno, Nie alebo Možno v správe.

Ak chcete vidieť, kto odpovedal na vašu udalosť, stačí kliknúť na udalosť v kalendári. Zobrazia sa informácie, kto sa zúčastní, stav potvrdenia účasti a podrobnosti.

Riešenie problémov

Obmedzenie počtu pozvaných hostí

Na udalosť môžete pozvať až 200 ľudí.

Ak potrebujete pozvať viac ľudí, môžete to urobiť pomocou Skupín Google. Pomocou Skupín môžete pozvať skupiny, ktoré majú až 100 000 členov. Prečítajte si ďalšie informácie o pozývaní skupín na udalosť.

Pozvánka nebola doručená

Ak hosť nedostal vašu pozvánku na udalosť, môžete skúsiť niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Skúste hosťa odstrániť z udalosti a opäť ho do nej pridať. Pozvánka by sa tým mala znova odoslať.
 • Požiadajte hosťa, aby skontroloval priečinok Spam vo svojej e‑mailovej schránke.
 • Požiadajte hosťa, aby sa uistil, že nemá vypnuté e‑mailové upozornenia na nové udalosti. Ak hosť používa Kalendár Google, požiadajte ho, aby si v počítači skontroloval svoje e-mailové upozornenia.

Navrhované časy sú nesprávne

Časy sa navrhujú na základe dostupnosti a pracovného času hosťa.

Ak má daná osoba nastavený nesprávny pracovný čas, navrhované časy nebudú optimálne.