Odpovedanie na pozvánky na udalosti

Ak chcete dať ľuďom vedieť, či sa môžete zúčastniť udalosti, môžete odpovedať na pozvánky v kalendári. Prípadne môžete k udalosti pridať poznámku alebo navrhnúť iný čas. Keď váš e‐mailový účet dostane pozvánku, Kalendár Google pridá príslušnú udalosť do vášho hlavného kalendára.

Dôležité: Na základe vašich nastavení sa udalosti v kalendári nemusia zobraziť, kým neodpoviete na pozvánku alebo nepotvrdíte, že poznáte určitých odosielateľov. Ide o týchto odosielateľov:

 • ľudia mimo vašej organizácie;
 • ľudia, ktorých nemáte medzi kontaktmi;
 • ľudia, s ktorými ste ešte nekomunikovali.

Ak chcete aktualizovať nastavenia udalostí, prečítajte si, ako spravovať pozvánky.

Odpovedanie na pozvánku

 1. Otvorte správu s pozvánkou alebo udalosť vo svojom kalendári.
 2. Kliknite na Áno, Nie alebo Možno.
 3. Ak kliknete na Áno, môžete:
  • Automaticky aktualizovať spôsob, akým sa pripájate k stretnutiu. Ak nastavíte svoje miesto práce, vaše potvrdenie účasti sa predvolene nastaví na:
   • Áno, v zasadacej miestnosti, keď sa pripojíte z kancelárie.
   • Áno, pripájam sa virtuálne, keď sa pripojíte z iného miesta.
  • Manuálne aktualizovať spôsob, akým sa pripájate k stretnutiu. Kliknite na šípku nadol Dropdown a vyberte spôsob pripojenia.
Zmena odpovede
 1. Kliknite na udalosť v kalendári.
 2. Vedľa položky Zúčastníte sa? kliknite na možnosť:
  • Áno
  • Nie
  • Možno
  • Áno, v zasadacej miestnosti
  • Áno, pripájam sa virtuálne
Navrhnutie nového času

Ako účastník:

 1. Kliknite v kalendári na udalosť.
 2. Vedľa položky Možno kliknite na šípku nahor Šípka nahora potom Navrhnúť nový čas.
 3. Vyberte iný čas alebo deň.
  Tip: K navrhovanému účasu môžete tiež pridať správu.
 4. Kliknite na Odoslať návrh.
Tip: Ak chcete navrhnúť nový čas v správe s pozvánkou, kliknite v jej hornej časti na Ďalšie možnosti a potom Navrhnúť nový čas.

Ako organizátor:

 1. Kliknite v kalendári na udalosť s ikonou hodín.
 2. V sekcii Hostia nájdete navrhované časy.
 3. Pod návrhom času, ktorý chcete skontrolovať, kliknite na Skontrolovať navrhovaný čas.
 4. Ak chcete zmeniť čas udalosti na navrhovaný čas, kliknite na Uložiť.

Podrobnosti o novom navrhovanom čase

 • Návrhy sú vypnuté pre veľké udalosti s viac než 200 hosťami a celodenné udalosti. Ďalšie informácie o veľkých udalostiach
 • Všetci hostia majú možnosť navrhnúť nový čas. Organizátori nemôžu navrhnúť nový čas.
 • Ak organizátori prejdú v počítači do nastavení Kalendára Google a zapnú Odpovede na udalosti, budú dostávať e‑mailové upozornenia na ponuky.
Pridanie poznámky k potvrdeniu účasti
Dôležité: Vašu poznámku k potvrdeniu účasti vidia všetci pozvaní hostia.
 1. Kliknite na udalosť v kalendári.
 2. Vedľa položky Možno kliknite na šípku nahor Šípka nahora potom Pridať poznámku.
 3. Zadajte poznámku.
  Tip: Vedľa položky Zúčastníte sa? môžete tiež potvrdiť účasť.
 4. Kliknite na Uložiť.
Tip: Ak chcete pridať poznámku k potvrdeniu účasti v správe s pozvánkou, kliknite v jej hornej časti na Ďalšie možnosti a potom Pridať pozvánku. 

Preposlanie pozvánok z kalendára

Dôležité: Ak prepošlete nejakú pozvánku, príjemca si môže zobraziť aktualizované podrobnosti o schôdzke a kedykoľvek môže zmeniť vašu odpoveď na žiadosť o potvrdenie účasti.

Ak máte povolenie na pridávanie hostí do udalosti, pozvánku môžete preposlať novým hosťom prostredníctvom e‑mailu. Keď noví hostia na pozvánku odpovedia, budú pridaní do zoznamu hostí. Tiež budú môcť pozvať ďalších ľudí.

Ak nechcete, aby hostia pozývali ďalších používateľov, upravte udalosť a v sekcii „Hostia môžu“ zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Pozvať ďalších hostí.

Odpovedanie na pozvánky odoslané na inú e‑mailovú adresu

Dôležité: Ak ste svoj účet Gmail prepojili s alternatívnou e‑mailovou adresou a chcete odpovedať na správu s pozvánkou z Kalendára prepojenými možnosťami Áno, Možno a Nie v dolnej časti, zobrazí sa výzva na prihlásenie do účtu Google. Ďalšie informácie o alternatívnych e‐mailových adresách

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vľavo umiestnite kurzor myši na názov kalendára a potom kliknite na ponuku možností Viaca potomNastavenia a zdieľanie.
 3. Prejdite do ponuky vľavo a v sekcii Nastavenia mojich kalendárov kliknite na Iné upozornenia.
 4. Začiarknite políčko Povoliť odpovedanie na pozvánky preposlané prostredníctvom alternatívnych e‑mailových adries.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka