Odpowiadanie na zaproszenia do udziału w wydarzeniach

Gdy ktoś zaprosi Cię na wydarzenie przy użyciu Kalendarza Google, wydarzenie to automatycznie pojawi się w Twoim kalendarzu. Aby powiadomić innych o tym, że weźmiesz udział w wydarzeniu, możesz odpowiedzieć na zaproszenia w kalendarzu. Jeśli chcesz, możesz dodać notatkę lub zaproponować inny termin wydarzenia. Wydarzenie zostanie dodane do głównego kalendarza powiązanego z Twoim kontem e-mail, na które zostało wysłane zaproszenie.

Odpowiadanie na zaproszenie

 1. Otwórz e-maila z zaproszeniem lub wydarzenie, które zostało dodane do Twojego kalendarza.
 2. Obok „Bierzesz udział?” kliknij Tak, Nie lub Być może.
Wskazówka: aby odpowiedzieć z poziomu e-maila z zaproszeniem, w górnej części e-maila kliknij Tak, Być może lub Nie.
Zarządzanie przychodzącymi zaproszeniami i powiadomieniami
 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia a potem Ogólne.
 3. W sekcji „Ustawienia wydarzeń” kliknij Automatycznie dodawaj zaproszenia.
 4. Wybierz opcję:
  • Tak
  • Tak, chyba że odpowiem inaczej niż „Tak” lub „Być może”
  • Nie, pokazuj tylko zaproszenia, na które odpowiem

Wydarzenie nie będzie widoczne w kalendarzu, chyba że odpowiesz „Tak”. Jeśli udostępniasz kalendarz innym osobom, mogą one wyświetlić wszystkie Twoje wydarzenia, nawet gdy nie ma odpowiedzi.

Wskazówka: jeśli e-maile z powiadomieniami są wyłączone, ale klikniesz Tak, chyba że odpowiem inaczej niż „Tak” lub „Być może”, nie otrzymasz powiadomienia. Więcej informacji o zmienianiu powiadomień

Zmiana odpowiedzi
 1. Kliknij wydarzenie w kalendarzu.
 2. Obok „Bierzesz udział?” kliknij Tak, Nie lub Być może.
Proponowanie innego terminu

Jeśli jesteś uczestnikiem:

 1. Kliknij wydarzenie w kalendarzu.
 2. Obok opcji „Być może” kliknij strzałkę w górę Strzałka w górę a potem Zaproponuj inny termin.
 3. Wybierz inną godzinę lub dzień.
  Wskazówka: do proponowanej godziny możesz też dodać wiadomość.
 4. Kliknij Wyślij propozycję.
Wskazówka: aby zaproponować inny termin z poziomu e-maila z zaproszeniem, kliknij Więcej opcji a potem Zaproponuj inny termin.

Jeśli jesteś organizatorem:

 1. W kalendarzu kliknij wydarzenie z ikoną zegara.
 2. W sekcji „Goście” sprawdź sugerowane terminy.
 3. W sekcji zaproponowanej godziny kliknij Sprawdź termin.
 4. Aby zmienić termin wydarzenia na proponowany, kliknij Zapisz.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowania innego terminu

 • Propozycje są wyłączone w przypadku dużych wydarzeń, na które zaproszono ponad 200 gości, i wydarzeń całodniowych. Więcej informacji o dużych wydarzeniach
 • Każdy z gości może zaproponować inny termin. Organizatorzy nie mają takiej możliwości.
 • Organizatorzy otrzymują e-maile z powiadomieniami o proponowanych terminach, jeśli w ustawieniach Kalendarza Google na komputerze włączyli „Odpowiedzi na wydarzenie”.
Dodawanie notatki do odpowiedzi
 1. Kliknij wydarzenie w kalendarzu.
 2. Obok opcji „Być może” kliknij strzałkę w górę Strzałka w górę a potem Dodaj notatkę.
 3. Wpisz notatkę.
  Wskazówka: obok opcji „Bierzesz udział?” możesz też wybrać odpowiedź.
 4. Kliknij Zapisz.

Wskazówka: aby dodać notatkę do odpowiedzi z poziomu e-maila z zaproszeniem, w górnej części e-maila kliknij Więcej opcji a następnie Dodaj notatkę.

Przekazywanie dalej zaproszeń z kalendarza

Ważne: jeśli przekażesz zaproszenie e-mailem, jego odbiorca może poznać zaktualizowane szczegóły spotkania i w dowolnej chwili zmienić Twoją odpowiedź.

Jeśli masz uprawnienia do dodawania gości do wydarzenia, zaproszenie możesz wysłać do nowych gości e-mailem. Gdy nowi goście odpowiedzą na zaproszenie, zostaną dodani do listy gości. Będą też mogli zapraszać następnych gości.

Jeśli nie chcesz, by goście mogli zapraszać inne osoby, otwórz wydarzenie do edycji i w sekcji „Goście mogą” odznacz pole „zapraszać innych”.

Odpowiadanie na zaproszenia wysłane na inny adres e-mail

Ważne: jeśli masz konto Gmail połączone z dodatkowym adresem e-mail i chcesz odpowiedzieć na e-maila z zaproszeniem z Kalendarza, używając opcji „Tak” „Być może” „Nie” u dołu, pojawi się prośba o zalogowanie się na konto Google. Więcej informacji o dodatkowych adresach e-mail

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Po lewej stronie wskaż kursorem myszy nazwę swojego kalendarza, a następnie kliknij Opcje Więcej a potem Ustawienia i udostępnianie.
 3. W menu po lewej stronie w sekcji „Ustawienia moich kalendarzy” kliknij Inne powiadomienia.
 4. Zaznacz pole „Zezwalaj na odpowiadanie na zaproszenia przekazane przez alternatywne adresy e-mail”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?