Отговаряне на покани за събития

Когато някой ви покани чрез Google Календар, събитието автоматично се показва в календара ви. Можете да изпратите отговор на покани в календара, за да съобщите на хората дали ще присъствате на събитие. Също така можете да добавите бележка или да предложите друг час за събитието. Събитието се добавя към основния календар, свързан с имейл профила ви, до който е изпратена поканата.

Отговаряне на покана

 1. Отворете имейла с поканата или събитието, което е било добавено в календара ви.
 2. В секцията „Ще присъствате ли?“ кликнете върху Да, Не или Може би.
Съвет: За да отговорите на покана по имейл, в горната му част кликнете върху Да, Може би или Не.
Управление на входящите покани и известия
 1. Отворете calendar.google.com.
 2. Кликнете върху „Настройки“ Настройкии след това Настройки в горния десен ъгъл.
 3. Кликнете върху Общи в горния ляв ъгъл.
 4. Под „Настройки за събитието“ кликнете върху Автоматично добавяне на покани.
 5. Изберете опция:
  • Да
  • Да, но да не се изпращат известия за събитието, освен ако отговорът ми не е бил „Да“ или „Може би“
  • Не, да се показват само поканите, на които съм отговорил/а

Ако изберете „Не“, няма да виждате дадено събитие в календара си, освен ако не сте отговорили с „Да“ за него. Ако сте споделили календара си с други хора, те пак ще могат да виждат всички събития, дори ако не сте отговорили дали ще присъствате.

Съвет: Ако известията ви по имейл са деактивирани, но изберете „Да, но да не се изпращат известия за събитието, освен ако отговорът ми не е бил „Да“ или „Може би“, няма да получите известие. Научете повече за промяната на известията.

Промяна на отговора ви
 1. Изберете събитието в календара си.
 2. В секцията „Ще присъствате ли?“ кликнете върху Да, Не, или Може би.
Предлагане на нов час

Като присъстващ:

 1. Кликнете върху събитието в календара си.
 2. Кликнете върху Стрелка за нагореи след това Предлагане на нов час до „Може би“.
 3. Изберете друго време.
  • Съвет: Също така можете да добавите съобщение към предложеното време.
 4. Кликнете върху Изпращане на предложение.
Съвет: За да предложите нов час за покана по имейл, в горната му част кликнете върху Още опции и след товаПредлагане на нов час.

Като организатор:

 1. Кликнете върху събитие в календара си с икона на часовник.
 2. Вижте предложените часове под „Гости“.
 3. Под предложението за час, което искате да прегледате, кликнете върху Преглед на предложения час.
 4. За да промените часа на събитието съгласно предложението, кликнете върху Запазване.

Подробности за предлагането на нов час

 • Предложенията са изключени за големи събития с повече от 200 гости и за целодневни събития. Научете повече за големите събития.
 • Всички гости могат да предлагат нов час. Организаторите не могат да предлагат такъв.
 • Организаторите ще получат известия по имейл за предложения само ако са включили от компютър „отговори за събития“ в настройките на Google Календар.
Добавяне на бележка към отговора на поканата
 1. Кликнете върху събитието в календара си.
 2. Кликнете върху Стрелка за нагореи след това Добавяне на бележка до „Може би“.
 3. Въведете бележката си.
  • Съвет: Можете също да изберете отговора си Стрелка надолу .
 4. Кликнете върху Запазване.

Съвет: За да добавите бележка към отговор на покана по имейл, в горната му част кликнете върху Още опциии след това Добавяне на бележка. 

Препращане на покани от календара

Важно: Ако препратите покана, получателят може да е в състояние да преглежда актуализираните подробности за среща и да променя отговора ви по всяко време.

Ако имате разрешение да добавяте гости в събитие, можете да препратите поканата до новите гости по имейл. Когато новите гости отговорят на поканата, ще бъдат добавени в списъка с гости. Те също ще могат да канят други хора.

Ако не искате гостите да могат да канят други хора, редактирайте събитието си и под „Гостите могат да:“ премахнете отметката в квадратчето до „канят други“.

Отговаряне на покани, изпратени до друг имейл адрес

Ако сте свързали профила си в Gmail с алтернативен имейл адрес, можете да отговаряте на покани за събития, изпратени до този адрес, от календара ви в Google. Научете как да добавяте или премахвате алтернативен имейл адрес.

 1. Отворете Google Календар от компютър.
 2. Вляво посочете името на календара си, след което кликнете върху „Опции“ Ощеи след товаНастройки и споделяне.
 3. В менюто вляво под „Настройки за календарите ми“ кликнете върху Общи известия.
 4. Поставете отметка в квадратчето до „Разрешаване на отговарянето на покани, препратени от алтернативни имейл адреси“.