Import udalostí do Kalendára Google

Do Kalendára Google môžete prenášať svoje udalosti z inej aplikácie kalendára alebo účtu Google.

Keď importujete udalosť, jej hostia a údaje o videohovore sa neimportujú.

Importovanie udalostí

Ak chcete importovať udalosť, otvorte vo svojom počítači Kalendár Google. Ako importovať udalosti

Riešenie problémov

Súvisiace zdroje