Импортиране на събития в Google Календар

Можете да прехвърлите в Google Календар събитията си от друго календарно приложение или от профил в Google.

Когато импортирате събитие, гостите и данните за конференцията за това събитие не се импортират.

Импортиране на събития

За да импортирате събития, отворете Google Календар от компютър. Научете как да импортирате събития.

Отстраняване на неизправности

Сродни ресурси