Vytvorenie opakovanej udalosti

Keď v Kalendári Google vytvoríte udalosť, môžete nastaviť, aby sa opakovala v určité dni.

Nastavenie novej opakovanej udalosti

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vľavo hore kliknite na Vytvoriť Pridať.
 3. Pridajte názov udalosti a akékoľvek ďalšie podrobnosti.
 4. Vedľa položky Neopakuje sa kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 5. Vyberte, ako často sa má udalosť opakovať a kedy sa má opakovaná udalosť skončiť.
 6. Kliknite vpravo hore na Uložiť.

Nastavenie opakovania existujúcej udalosti 

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Kliknite na udalosť a potom Upraviť Edit.
 3. Vedľa položky Neopakuje sa kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 4. Vyberte, ako často sa má udalosť opakovať a kedy sa má opakovaná udalosť skončiť.
 5. Kliknite vpravo hore na Uložiť.

Zmena opakovaných udalostí

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Kliknite na udalosť a potom Upraviť Edit.
 3. Kliknite hore na Uložiť.
 4. Vyberte, ktoré udalosti v rade chcete aktualizovať.